NHO: - Fjern bøtene

Sykefraværet i NHOs medlemsbedrifter faller nå så mye at NHO-sjefen ber regjeringen fjerne sanksjonsregimet.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
mandag 2. april 2012
Lesetid: 2 Minutter

Da IA-avtalen ble innført i 2001 var målet en reduksjon i sykefraværet på 20 prosent frem til 2013. Når kalenderen nå viser 2012, har NHOs medlemsbedrifter nådd det målet.

Den private sektoren har litt lavere fravær enn statlig sektor og ligger milevis unna den kommunale sektoren, som har klart høyest sykefravær.

0,4 prosentpoeng bak målet
Nedgangen i sykefraværet blant NHO-bedriftene på 21,1 prosent siden 2011 er nesten dobbelt så stor som i norsk arbeidsliv genrelt, der nedgangen kun er på 13,6 prosent, skriver Aftenposten.

Men selv om NHO-bedriftene har hatt en positivt utvikling, har de med et gjennomsnittlig fravær på 6 prosent, 0,4 prosentpoeng igjen for å nå det overordnede IA-målet om 5,6 prosent sykefravær.

- Slik vi nå ligger an, er det mindre behov enn noen gang for et ris bak speilet, i form av økonomiske sanksjoner, for at næringslivet skal nå målet, sier John G. Bernander.

I årets to første måneder sendte NAV ut til sammen 20.000 sanksjonsvarsler til norske bedrifter som ikke fulgte opp sykmeldte på riktig måte innen de nye fristene som ble satt 1. juli i fjor.

Men regjeringen har lovet bøter
Dersom ikke arbeidsgiverne gjør som NAV sier innen tre uker etter at sanksjonsvarselet er mottatt, venter det et eller flere gebyrer drøye 5.000 kroner. Før jul sendte NAV ut slike gebyrer til hundrevis av norske arbeidsgivere, men i romjulen gjorde de helomvending. Alle sanksjoner og varsler om sanksjoner ble trukket tilbake etter press fra NHO. Årsaken var ulike innkjøringsproblemer.

I 2012 har derimot arbeidsdepartementet vært klare på at det ikke blir noen kjære mor for bedrifter som ikke oppfyller regjeringens skjerpede krav til oppfølging av sykmeldte.

- Arbeidsgiver skal lage oppfølgingsplan og avholde dialogmøte, samt rapportere om dette. Etter 1. januar 2012 vil vi følge opp varlser med sanksjon dersom arbeidsgiver ikke følger opp pliktene etter regelverket, er den klare meldingen fra arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Her er kravene til arbeidsgivere etter 1. juli 2011:
• Siste frist for utarbeidelse av oppfølgingsplan er 4 uker. Oppfølgingsplanen skal sendes lege innen 4 uker.
• Dialogmøte 1 skal gjennomføres innen 7 uker. Det skal gjennomføres dialogmøter med alle sykmeldte - også de med gradert sykmelding.
• Arbeidsgiver må oversende dokumentasjon til NAV innen 9 uker. Dokumentasjonen skal vise at regler rundt oppfølging og dialogmøter er fulgt:

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: