Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 27.05.2020
Viktigere enn noen gang å involvere AMU og verneombud - Mange steder jobber HR og ledergrupper nå på spreng for å sikre en trygg tilbakevending til en ny normal, etter uker med unntakstilstand. Dette er ikke tiden for å avlyse AMU-møter, eller å la være å involvere verneombudet fordi det er hektisk.
today 20.05.2020
Skatteetaten stopper kreativ utbetaling av feriepenger - Arbeidsgivere kunne spart store beløp på å flytte lønnstrekket i forbindelse med feriepengeutbetalingen til juli eller august. Det setter skatteetaten en stopper for.
today 20.05.2020
Endringer i kontantstøtten for næringslivet - Kompensasjonsordningen der foretak med stort omsetningsfall får tilskudd til dekning av faste, uunngåelige kostnader er endret fra april.
today 20.05.2020
Nytt verktøy kan redusere arbeidsrelatert sykefravær - Mer enn en tredjedel av sykefraværet skyldes forhold på jobben. Statens arbeidsmiljøinstitutt har utviklet et nytt gratis verktøy som viser seg å være effektivt for å redusere dette fraværet.
today 20.05.2020
Oppsigelse når den ansatte er permittert - Enten det er den ansatte selv som sier opp, eller det er bedriften som sier opp den ansatte under permittering – er det noen egne regler du bør kjenne til.
today 13.05.2020
Slik telles lønnspliktdagene ved permittering - De to dagene arbeidsgiver har lønnsplikt ved permittering telles ikke på samme måte som de 18 dagene med lønnskompensasjon som staten dekker i etterkant.
today 13.05.2020
Omsorgspenger når besteforeldrene ikke kan passe barna - Et av spørsmålene Simployers jurister får oftest for tiden, er om ansatte har rett på omsorgspenger dersom besteforeldrene likevel ikke kan passe barna. Det kan de ikke.
today 13.05.2020
Viktige punkter fra revidert nasjonalbudsjett - Regjeringen la denne uken frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Her har Simployers rådgivere oppsummert noen av punktene du bør få med deg.
today 06.05.2020
Nye retningslinjer for fordeling av syke barn-dager - NAV har kommet med nye retningslinjer for fordeling av omsorgspengedager mellom foreldre som er alene om omsorgen, får særkullsbarn eller har barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning.
today 06.05.2020
Permitterte arbeidstakere tilbake til jobb - Mange arbeidsgivere opplever nå at de trenger permitterte ansatte tilbake på jobb helt eller delvis. Da er det en del de må tenke på.
today 06.05.2020
Arbeidstilsynet øker tilsynsvirksomheten igjen - I forbindelse med koronakrisen har arbeidstilsynet trappet ned på tilsynsvirksomheten. Nå trappes den opp igjen.
today 04.05.2020
Reisesatsene for 2020 er klare - Drøyt fire måneder på overtid er avtalene om statens satser for reiser underskrevet, og gjeldende fra 1. juni. Dermed mister arbeidstakerne igjen nesten et halvt år med satsøkninger.
today 29.04.2020
Feriepenger til arbeidstakere som er permittert - Mange arbeidsgivere betaler ut feriepenger og trekker lønn for ferien i juni. Ved permittering er det ikke nødvendigvis lønn å trekke av, noe som skaper utfordringer.
today 29.04.2020
Enda en utsettelse på ny skatteregel - Innføringen av skatteplikt på personalrabatter på persontransport er utsatt for fjerde gang. Er det mulig?
today 29.04.2020
Er hjemmekontor fortsatt en del av dugnaden? - Nå gjelder det å holde ut, sa myndighetene på en av de foregående daglige pressekonferansene.
today 22.04.2020
Syke-barn-dager når skoler og barnehager åpner - Når skoler og barnehager nå delvis åpner igjen, skal det mye til for at foreldrene har rett på omsorgspenger for å holde barna hjemme hvis de ikke er syke.
today 22.04.2020
Nå kan du søke støtte for omsetningstap - Fra denne uken kan virksomheter som har mistet hele eller deler av omsetningen under koronakrisen søke kontantstøtte.
today 22.04.2020
Tre tips til ledere som skal følge opp permitterte medarbeidere - Det å bli permittert vil oppleves og takles forskjellig fra person til person, men vil for mange være en tøff erfaring på flere måter.
today 17.04.2020
Får ikke tilbake pengene ved permittering - Arbeidsministeren ba arbeidsgivere om å legge ut lønn til ansatte de første 18 dagene av permitteringsperioden. Nå viser det seg at noen ikke har rett til å få pengene tilbake likevel.
today 15.04.2020
Avklaringer knyttet til endring av lav mva-sats fra 12% til 6% - Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse der de går igjennom en del problemstillinger knyttet til endring i den reduserte mva-satsen.
Del siden: