Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 07.04.2015
Disse lovbruddene finner Arbeidstilsynet - Her er lovbruddene Arbeidstilsynet oftest finner i sin pågående storkontroll – og noen tips for å unngå å gjøre de vanligste feilene.
today 23.03.2015
Ny aldersgrense i arbeidsmiljøloven - Fra 1. juli 2015 kan arbeidstakere kreve å stå i jobb til de blir 72 år. Bedrifter kan avtale en grense på 70 år etter bestemte vilkår.
today 23.03.2015
Hjemme fra jobb med barn i magen - Gravide arbeidstakere kan ha rett til å være hjemme fra jobb hvis arbeidet er farlig for fosteret, uten at arbeidsgiver trenger å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.
today 12.03.2015
Endringer i arbeidsmiljøloven - Regjeringen har blitt enige med støttepartiene om de største endringene i arbeidsmiljøloven på 9 år.
today 06.03.2015
Kan ikke velge bort frokosten - Fra nyttår ble måltidsfradraget for frokost fordoblet for reiser innenlands. Det gjør at enkelte arbeidstakere ønsker å betale frokosten selv under hotellopphold, for å få diettgodtgjørelsen i stedet.
today 02.03.2015
Infotjenester kjøper Sveriges største selskap innen abonnementsbasert rådgivning - Infotjenester kjøper Sveriges største selskap innen rådgivning på skatt og lønn, og blir dermed Skandinavias største aktør innen abonnementsbasert rådgivning.
today 20.02.2015
Pappa kan få dobbel lønn i ferien - I en travel arbeidshverdag velger noen fedre å kombinere ferieavvikling og fedrekvote.
today 09.02.2015
Betaler for mye til gradert sykmeldte - Selv om en arbeidstaker er 50 prosent sykmeldt, betyr det ikke at vedkommende skal være på jobb 50 prosent av tiden og ha 50 prosent lønn.
today 09.02.2015
Vanskelig å kreve økt stillingsprosent - Deltidsansatte kan nå kreve økt stillingsprosent tilsvarende det de har jobbet det siste året. Det er imidlertid noen viktige forutsetninger.
today 09.02.2015
Slik skal reiseregningen føres - Det er strenge regler for hvordan en reiseregning skal føres. Her finner du en oversikt over de formelle kravene.
today 26.01.2015
Tips for å selge til det offentlige - Det er mye penger i å selge varer og tjenester til det offentlige, men også mye å tenke på når du skal levere et godt anbud. Her er noen tips til hva du bør vite om offentlige anskaffelser.
today 26.01.2015
Nå skal de useriøse arbeidsgiverne tas - Økt samarbeid mellom etatene og skjerpet straffenivå for brudd på arbeidsmiljøloven er blant tiltakene regjeringen nå setter i verk for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
today 26.01.2015
Lønn under politisk streik? - Onsdag er det varslet politisk streik over hele landet. Hvem har rett til å delta, og er det greit å trekke arbeidstakerne i lønn?
today 12.01.2015
Ulike regler for innenlands- og utenlandsreiser - Mens det er gjort endringer i avtalen for diett på innenlandsreiser, er det bare satsene som er nye i avtalen for utenlandsreiser. Dermed må man nå forholde seg til ulike timegrenser og måltidsfradrag.
today 12.01.2015
Nå kan myndighetene se deg i kortene - Med a-ordningen får myndighetene mye større mulighet til å se deg i kortene. Det betyr at de kan oppdage småfeil på lønnsutbetaling og innrapporteringer de tidligere ikke så.
today 11.01.2015
Hvem skal gå ved nedbemanning? - Hva sier reglene om hvem som skal gå når bedriften trenger færre ansatte? Klikk på bildet for å se video (ca 2 minutter).
today 09.01.2015
Kan man sykmeldes for sorg? - Hva gjør man når en ansatt sliter med sorg etter et samlivsbrudd eller et dødsfall?
today 05.01.2015
Slik er den nye uføretrygden - Med ny uføretrygd har det blitt enklere å kombinere trygd med arbeid. Her finner du mer informasjon og en kalkulator som beregner hvordan arbeidsinntekt påvirker trygden.
today 05.01.2015
Viktige regelendringer i 2015 - Spillereglene i arbeidslivet endres stadig. Her finner du oversikten over de viktigste regelendringene som trådte i kraft ved nyttår.
today 05.01.2015
Dette må du vite om skattekort - Arbeidstakerne trenger ikke lenger å levere skattekortet. Likevel er det en del ting å huske på både for arbeidsgiver og arbeidstaker.
Del siden: LinkedIn twitter