Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 15.02.2016
Ledere kan for lite om lovene i arbeidslivet - Norske ledere innser at de kan for lite om lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet, viser en ny FAFO-rapport. Mange ledere spør tillitsvalgte når de lurer på noe.
today 01.02.2016
Sykdom ved opptjent avspasering - Hva skjer når en arbeidstaker som har jobbet noen ekstra timer for å avspasere senere, blir syk på den planlagte avspaseringsdagen?
today 01.02.2016
Skattefri alkohol, men skatt på trening - Fri bar på julebordet synes ikke på lønnsslippen, men hvis arbeidsgiver dekker trening på treningssenter, blir det ekstra skatt.
today 01.02.2016
Rett til fri fra arbeidet - Mange arbeidstakere blir opprørt over at sorg og sosiale problemer normalt ikke gir rett til sykepenger. Her utdyper Simployers rådgiver hvordan det henger sammen.
today 01.02.2016
Fant feil hos 80 prosent av bedriftene - Mangelfulle arbeidsavtaler og brudd på reglene for overtidsbetaling var de viktigste funnene i Arbeidstilsynets store tilsynskampanje i fjor. Både store og små virksomheter gjør feil.
today 18.01.2016
48 timersuke uten overtidsbetalt - Hvis arbeidstidsutvalget får det som de vil, kan arbeidstakere som jobber skift eller turnus bli pålagt å jobbe 48 timer i uka 3 uker på rad uten overtidsbetaling.
today 18.01.2016
5 tips for godt HMS-arbeid - Har du også dårlig samvittighet for HMS-arbeidet i bedriften? Det trenger ikke være komplisert: Gjennomfører du disse 5 punktene har du kommet langt!
today 18.01.2016
Utearbeid i kulda - hvilke regler gjelder? - De siste dagene har det vært iskaldt i store deler av landet. Hvilke regler gjelder når du arbeider ute?
today 04.01.2016
Slik gjør du medarbeidersamtalen mer meningsfull - Medarbeidersamtalen kan være verdiløs og i verste fall demotiverende og ødeleggende. Er 2016 året du skal begynne med en mer fruktbar oppfølging av arbeidstakerne?
today 04.01.2016
Mer krøll rundt skatt på kjøregodtgjørelse - Like før jul kom de siste avklaringene rundt den nye skattleggingen av kjøregodtgjørelse. Samtidig kom en kunngjøring fra Skatteetaten som kompliserer bildet ytterligere.
today 31.12.2015
Dette endres i 2016 - Et nytt kapittel i arbeidsmiljøloven og en ny særavtale for reiser i utlandet er bare noen av de mange regelendringene som trer i kraft ved nyttår. Her er oversikten over regelendringene du bør kjenne til.
today 30.12.2015
Nå blir det dyrt å hindre ansatte i å jobbe for konkurrenten - Fra nyttår kan ikke arbeidsgivere nekte ansatte å ta jobb hos konkurrenter i mer enn et år, og det skal betales lønn i karantenetiden.
today 15.12.2015
Skattefrie julegaver fra jobben - Arbeidstakere kan få gaver på jobben for et ganske stort beløp hvert år, uten at det utløser skatteplikt. Her er en oversikt over begivenheter og beløpsgrenser.
today 14.12.2015
Slik skal lønns- og trekkoppgaven erstattes - Med innføringen av A-ordningen forsvant også lønns- og trekkoppgaven. Her er det du må vite om den nye sammenstillingen til arbeidstakerne.
today 01.12.2015
Nå blir det skatt på kjøregodtgjørelse - Fra nyttår må arbeidstakere som får dekket kilometergodtgjørelse etter statens satser betale skatt for deler av utbetalingen. Det skjer som en følge av regjeringens budsjettavtale med samarbeidspartiene.
today 01.12.2015
Forsvinner regnskapsføreren og lønnsmedarbeideren? - Regnskapsføreren og lønnsmedarbeideren står helt på toppen av en liste over yrkesgrupper som risikerer å bli automatisert bort. Men forskeren ville ikke begynt å rydde pulten enda.
today 01.12.2015
Lovendring skal forenkle inntektsrapporteringen - Selv om arbeidsgivere rapporterer lønn til myndighetene hver måned, må de fortsatt fylle ut inntekstopplysningsskjema til NAV. Nå kommer regjeringen med et nytt lovforslag, som skal forenkle rapporteringen for arbeidsgiver.
today 30.11.2015
Hvem bestemmer yrkesbilbeskatningen? - Fra 2016 blir det to ulike måter å beskatte privat bruk av yrkesbiler. Den dyreste for arbeidsgiver blir i mange tilfeller billigst for arbeidstaker.
today 16.11.2015
Må ikke akseptere arbeidstakers friskmelding - Arbeidstaker står fritt til å friskmelde seg selv og komme tilbake på jobb i sykmeldingsperioden, men arbeidsgiver trenger ikke å akseptere friskmeldingen.
today 16.11.2015
Nye regler for halv skatt før jul - Til nå har det ikke vært tillatt å betale ut lønn med halvt skattetrekk i november. Det blir nå endret, og får virkning allerede i år.
Del siden: