Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 15.01.2014
Slik unngår du skattesmell på reiseregningen - Gjør du feil med reiseregningene kan det gi en stor skattesmell i ettertid. Oslo Kemnerkontor fant feil hos nesten alle bedriftene de kontrollerte.
today 09.01.2014
Slik er den nye tjenestepensjonen - Fra nyttår er det innført en tredje pensjonsordning for privat sektor, som «blander» egenskaper fra innskuddspensjon og foretakspensjon. Slik er den nye tjenestepensjonen.
today 08.01.2014
Ikke kast regnskapspapirene ennå - Regjeringen «glemte» å sette dato for når den nye loven om oppbevaring av regnskapsmateriale skal tre i kraft da den ble sanksjonert like før jul. Dermed har du ikke lov til å makulere regnskapspapirene fra 2008 og tidligere ennå.
today 06.01.2014
Slik unngår du straffeskatt på firmabil - Dersom det ikke innrapporteres riktig bruk av firmabil til skattemyndighetene innen 31. januar, kan det koste deg dyrt.
today 06.01.2014
Kultur eller ukultur - De beste bedriftene kjennetegnes av at de har en tydelig og klar bedriftskultur, skriver Infotjenesters psykolog og HR-rådgiver Erik Jullumstrø. Her er hans råd til hvordan du tar tak i kulturen på arbeidsplassen.
today 27.12.2013
Må bensinstasjoner føre personalliste? - Mange som driver med servering som en del av virksomheten lurer på om de blir berørt av det nye regelverket om daglig oppdaterte personallister. Reglene omfatter blant annet serveringssteder, frisører og bilverksteder.
today 23.12.2013
Viktige endringer i 2014 - Spillereglene i arbeidslivet endres stadig. I 2014 er det mye nytt å forholde seg til. Her er en oversikt over det viktigste du har i vente.
today 16.12.2013
Midlertidig uføre uten sykepengerett - Mange midlertidig uføre står uten mulighet til å motta sykepenger når de er tilbake etter langtidssykdom, på grunn av skjerpet praksis i kommunene. Simployers eksperter mener kommunene tolker regelverket riktig.
today 11.12.2013
Permittering blir dyrere - Fra nyttår blir det dyrere for bedrifter å permittere ansatte. Dette bør du vite om de nye permitteringsreglene.
today 02.12.2013
Kan ikke spare syke barn-dagene - Arbeidsretten slår i en ny dom fast at man ikke kan bruke velferdspermisjon for å være hjemme med syke barn, når man samtidig har lovfestet rett til omsorgspenger. Dommen får betydning også for andre velferdspermisjoner.
today 28.11.2013
Snart kan ansatte kreve å få vite kollegenes lønn - Ansatte som mistenker at de tjener mindre enn kollegene på grunn av kjønn, seksuell legning eller etnisitet, kan fra nyttår kreve å få vite hva kollegene tjener. Her er det du trenger å vite om det nye regelverket.
today 27.11.2013
Slik kuttet Posten jobbulykkene - Kan man unngå ulykker på jobben ved å premiere ledere for å være flinke til å registre nestenulykker? Posten reduserte antallet arbeidsskader med 60-70 prosent på få år.
today 26.11.2013
Oppfølging av sykmeldte - finnes det «skjulte» NAV-tiltak? - Infotjenester har hvert år flere tusen samtaler med ledere som skal følge opp arbeidstakere som har blitt sykmeldt. Mange ledere er usikre på hvordan de kan bruke NAV i oppfølgingsarbeidet og om det finnes tiltak som NAV kan iverksette under oppfølgingen hos arbeidsgiver.
today 26.11.2013
Hva kan vi lære av idretten? - Idretten er eksperter på å skape vinnere. Selv om det er mange ulikheter mellom å drive en bedrift og drive frem enere i sport, har næringslivet mye å lære.
today 22.11.2013
Forskere til angrep på sykeordninger - Menneskekroppen tåler ikke et helt arbeidsliv i belastende yrker, selv om vi tilrettelegger aldri så mye. Det sier NOVA-direktør Kåre Hagen, som går til angrep på det han kaller oppfølgingsmani i arbeidslivet.
today 04.11.2013
Ferie på forskudd - Ansatte som ønsker seg en juleferie selv om årets feriedager er brukt opp, kan be om å få ta ut noen av neste års feriedager på forskudd.
today 31.10.2013
Kan man nekte ansatte røykepause? - Flertallet av sjefene i store selskaper mener røykepauser reduserer produktiviteten i virksomheten. Kan de nekte de ansatte å røyke i arbeidstiden?
today 25.10.2013
Kundearrangementer kan gi skattesmell - Arrangementer betalt av forretningsforbindelser er ikke nødvendigvis gratis for deltakerne. Arrangøren må vurdere skatteplikt hos de innbudte gjestene.
today 18.10.2013
Slik blir den nye mobilskatten - Ansatte som får dekket telefon og bredbånd av jobben får enklere skatteregler å forholde seg til neste år.
today 14.10.2013
Statsbudsjettet 2014 - Den avtroppende regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Her er en oppsummering av de viktigste endringene for arbeidslivet.
Del siden: LinkedIn twitter