Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

06.08.2018
Siste nytt i Simployer - Se de siste oppdateringene som har blitt gjort i Simployer
03.08.2018
God ledelse er det viktigste for å redusere sykefraværet - Flere nye undersøkelser peker på det samme – god ledelse er avgjørende for å få syke ansatte raskere tilbake i jobb.
17.07.2018
Nå er det full forvirring om passasjertillegget - Ingen av partene krevde endring i passasjertillegget; likevel ble tillegget som gis når arbeidstakere har med ekstra passasjerer i bilen redusert i de nye reiseavtalene. LO Stat varsler omkamp.
10.07.2018
GDPR trer i kraft 20. juli - Etter mye frem og tilbake er det nå avgjort at EUs personvernforordning, GDRP, trer i kraft i Norge 20. juli 2018.
28.06.2018
Frykter at nye reiseregler fører til feilutbetalinger - Enda en gang har det kommet nye regler og satser som påvirker hvordan reiseregningene skal føres, og enda en gang har reglene blitt mer komplisert. Infotjenesters eksperter frykter feilutbetalinger til ansatte på reise.
25.06.2018
300 millioner i redusert kjøregodtgjørelse - 6 måneder forsinket er endelig statens reisesatser for 2018 klare. I avtalen kuttes kilometergodtgjørelsen med 5 prosent – noe som vil gi ansatte rundt 300 millioner i redusert kjøregodtgjørelse.
20.06.2018
Disse regelendringene gjelder fra i sommer - Som vanlig er det en del regelendringer som trer i kraft 1. juli. Her har Infotjenesters rådgivere satt opp de viktigste endringene som trer i kraft denne sommeren.
19.06.2018
4 HR- og lederperspektiver på #metoo - Vi spurte 4 av foredragsholderne på arbeidsrettskonferansen for HR og ledere om deres perspektiv på seksuell trakassering i arbeidslivet i kjølvannet av #metoo.
13.06.2018
Fedre taper 2,6 milliarder på urettferdig lovverk - Men det er ikke fars manglende opptjening av foreldrepenger som er årsaken til at de taper penger.
06.06.2018
Advarer mot uthuling av BHT-ordningen - Det er en for svak link mellom det som er intensjonen med bedriftshelsetjeneste og tjenestene som leveres, mener ekspertutvalget som har sett på ordningen.
06.06.2018
7 konsekvenser av nye skatteregler for naturalytelser - Regjeringen har nå flertall for nye skatteregler for naturalytelser. Her har Infotjenesters økonomirådgivere listet opp 7 problemstillinger arbeidsgiver må ta stilling til med det nye regelverket.
06.06.2018
Reisetid er fortsatt ikke arbeidstid (for alle) - Høyesterett ga politimannen som krevde å få regnet reisetid som arbeidstid medhold, men det er ikke gitt at andre arbeidstakere har samme rettigheter.
01.06.2018
Slik kan skoleungdom tjene mer enn 90.000 skattefritt - Grensen for frikort er kr 55 000 for 2018. Men ungdommen kan tjene mye mer enn dette uten å måtte betale skatt.
24.05.2018
Nytt grunnbeløp for 2018 - Nytt grunnbeløp (G) som gjelder fra 1. mai i år er nå fastsatt. Grunnbeløpet er oppjustert med 3,47 prosent.
23.05.2018
NAV mangler oversikt over egne vedtak - Når arbeidsgiver bestrider en sykmelding kan den ansatte anke til NAV. NAV vet imidlertid ikke hvor mange slike saker de behandler og hvem som får medhold. Infotjenesters rådgivere frykter at arbeidsgivere taper penger på dårlig saksbehandling.
23.05.2018
Vil ha 19 ukers fedrekvote - Regjeringen foreslår nå å utvide fedre- og mødrekvoten ytterligere for dem som velger å ta ut foreldrepenger med 80 % prosent dekning. Samtidig vil de fjerne ordene fedrekvote og mødrekvote.
22.05.2018
Ny personopplysningslov vedtatt i Stortinget - Tirsdag ble den nye personopplysningsloven vedtatt i Stortinget. Her er Datatilsynets 4 tips for å få kontroll.
15.05.2018
Nå endres reglene for naturalytelser - Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å endre reglene for beskatning av naturalytelser som gaver, personalrabatter, fri avis og overtidsmat. Endringene medfører økte byrder for arbeidsgiver, økt skatt for de ansatte og behov for gjennomgang av interne rutiner og avtaler.
14.05.2018
Kleven vel Simployer som HRM-system! - Løysinga til Kleven omfattar skybasert løysing for personalregister, dokumentarkiv, fri/ferie/permisjon, sjukefråver og sjukefråversoppfølging, medarbeidaroppfølging, utvikling og kompetanse, samt digital leiarhandbok.
11.05.2018
Advokatfirmaet Ræder velger Simployer på HRM-system - Løsningen til Advokatfirmaet Ræder AS omfatter skybasert HRM løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging, utlegg, digitale håndbøker for HMS og Personal, samt prosessverktøy for onboarding, medarbeideroppfølging og offboarding.
Del siden: