Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

23.01.2018
Lett å miste trygderettigheter hvis du er mye i utlandet - De fleste forbinder ikke utenlandsopphold med stor økonomisk risiko, så lenge man har en god reiseforsikring. Mange tenker ikke på at de raskt kan miste medlemskapet i folketrygden.
16.01.2018
Slik vil en ny regjering endre arbeidslivet - Den påtroppende regjeringen vil blant annet endre reglene for arbeidstid, se med kritisk blikk på IA-avtalen og ha ansatte til å stå lenger i jobb. Her er listen over de viktigste endringene.
16.01.2018
Feil i skattetrekksmeldingen for 2018 - I skattetrekksmeldingen som er sendt ut til alle arbeidstakere med tabelltrekk, står det at det skal gjøres prosenttrekk av overtidsbetaling. Det er ikke riktig, og skal ikke følges av arbeidsgivere.
15.01.2018
Fedrekvoten kan bli dobbelt så lang - Den påtroppende regjeringen ønsker å dele foreldrepermisjonen i tre like deler. Det kan bety mer enn 4 måneders fedrekvote og en stor ekstraregning for mange arbeidsgivere.
10.01.2018
Unisport Scandinavia AS velger Simployer HRM-system - Løsningen til Unisport Scandinavia AS omfatter skybasert løsning for personalhåndbok og lederhåndbok. I tillegg har de valgt prosessverktøy for medarbeideroppfølging og HMS årshjul.
03.01.2018
Disse regelendringene gjelder fra nyttår - Ved nyttår trådte flere regelendringer som berører arbeidslivet i kraft. Her finner du de viktigste.
03.01.2018
Vanskelig å avgjøre hvem som har rett på skattefri diett - Om du har krav på skattefri diettgodtgjørelse i 2018 avhenger blant annet av hvor ofte du reiser og hvor forutsigbare reisene er. Det gjør det vanskelig å avgjøre om det skal trekkes skatt eller ikke.
03.01.2018
Unoma AS velger Simployer og Capitech på HRM system! - Løsningen til Unoma AS omfatter skybasert løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, kompetanse og digital Personalhåndbok. I tillegg er også tidløsningen fra Infotjenesters datterselskap Capitech AS inkludert.
02.01.2018
Hvor ofte må du gå vernerunde? - Nei, det er ikke lovpålagt å gå vernerunde en gang i året.
02.01.2018
Fedre tar nøyaktig ut fedrekvoten - Når politikerne endrer fedrekvoten, endres uttaket nærmest umiddelbart.
22.12.2017
Snart får du mer diettpenger i utlandet enn i Norge - Skattedirektoratet har nå bestemt at det bare blir skatt på diettgodtgjørelser ved reiser i Norge. - Ulogisk, mener Infotjenesters økonomirådgiver.
18.12.2017
Har du lagret sensitive opplysninger om ansatte? - Mange vet ikke forskjellen på "vanlige" og sensitive personopplysninger.
18.12.2017
- Vet ikke at de kan friskmelde seg selv - Nye tall fra NAV viser at 6 av 10 arbeidstakere blir friske på en mandag. Dette tyder på at mange ikke kan regelverket godt nok, sier Infotjenesters rådgiver.
18.12.2017
Reisesatsene for 2018 kommer ikke før nyttår - Partene som forhandler om nye særavtaler for reiser blir ikke enige før nyttår. Det betyr at dagens satser videreføres inntil videre, noe som vil skape utfordringer i en overgangsfase.
18.12.2017
Arbeidsglede i to ord: Kollegaer og mestring - Vi spurte deltakerne på konferansen 100 % arbeidsglede om hva arbeidsglede er for dem. To ord peker seg ut: Kollegaer og mestring.
13.12.2017
Hvordan bør opplysninger om ansatte behandles? - De som behandler personopplysninger, enten de er ledere eller arbeider i en HR-avdeling, må sette seg inn i de nye reglene for GDPR og være bevisst på hvordan de håndterer sine data.
05.12.2017
Dette bommer flest på om GDPR - Hvem som har innsyn i referatet fra medarbeidersamtaler, var spørsmålet flest bommet på i vår quiz om GDPR.
05.12.2017
Jobzone AS velger Simployer på HRM-systemer - Løsningen til Jobzone AS omfatter skybaserte løsninger for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, reise og utlegg, sykefravær, oppfølging av sykefravær, personalhåndbok og HMS håndbok.
04.12.2017
Viktig å levere reiseregningen før nyttår - Det er viktig at ansatte fyller ut reiseregningene så fort som mulig, særlig nå ved årsskiftet.
04.12.2017
Dette skal til for at reisetid er arbeidstid - Til nå har norsk regelverk vært tydelig på at reisetid ikke er arbeidstid. En ny uttalelse fra EFTA-domstolen kan endre på dette, og skape utfordringer og kostnader for norske arbeidsgivere.
Del siden: