Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

12.01.2015
Ulike regler for innenlands- og utenlandsreiser - Mens det er gjort endringer i avtalen for diett på innenlandsreiser, er det bare satsene som er nye i avtalen for utenlandsreiser. Dermed må man nå forholde seg til ulike timegrenser og måltidsfradrag.
12.01.2015
Nå kan myndighetene se deg i kortene - Med a-ordningen får myndighetene mye større mulighet til å se deg i kortene. Det betyr at de kan oppdage småfeil på lønnsutbetaling og innrapporteringer de tidligere ikke så.
11.01.2015
Hvem skal gå ved nedbemanning? - Hva sier reglene om hvem som skal gå når bedriften trenger færre ansatte? Klikk på bildet for å se video (ca 2 minutter).
09.01.2015
Kan man sykmeldes for sorg? - Hva gjør man når en ansatt sliter med sorg etter et samlivsbrudd eller et dødsfall?
05.01.2015
Slik er den nye uføretrygden - Med ny uføretrygd har det blitt enklere å kombinere trygd med arbeid. Her finner du mer informasjon og en kalkulator som beregner hvordan arbeidsinntekt påvirker trygden.
05.01.2015
Viktige regelendringer i 2015 - Spillereglene i arbeidslivet endres stadig. Her finner du oversikten over de viktigste regelendringene som trådte i kraft ved nyttår.
05.01.2015
Dette må du vite om skattekort - Arbeidstakerne trenger ikke lenger å levere skattekortet. Likevel er det en del ting å huske på både for arbeidsgiver og arbeidstaker.
05.01.2015
Riktig beregning av arbeidsgiverperioden - Med Infotjenesters arbeidsgiverperiode-kalkulator får du hjelp til å beregne når arbeidsgiver skal betale sykepenger og når NAV tar over.
01.01.2015
Dette endres med a-ordningen - Fra 2015 skal informasjon om arbeidstakere, lønn og andre ytelser rapporteres inn til myndighetene elektronisk minst en gang i måneden.
12.12.2014
Slik skal arbeidstidsreglene endres - Regjeringen har sendt sitt lovforslag til Stortinget, hvor de blant annet vil gjøre arbeidstidsreglene mer fleksible og øke aldersgrensene. Her er en oppsummering av endringsforslaget.
05.12.2014
Åpner for 1 års midlertidig ansettelse - Regjeringen foreslår å gjøre det enklere å ansette arbeidstakere midlertidig i opptil 12 måneder, uten noen særskilt grunn.
03.12.2014
Fremtidens HR - nå - HR-faget er i stor endring! I denne videoen gir to av Europas fremste HR-eksperter sine råd for å ta HR i riktig retning.
02.12.2014
Flytter skatt fra bedrifter til eiendom - Scheel-utvalget foreslår å kutte selskapsskatten til 20 prosent. Det gir 80 milliarder i skattelette, som de foreslår å hente inn blant annet ved økt formue- og eiendomsskatt.
01.12.2014
Slik blir statsbudsjettet for 2015 - Regjeringen ble til slutt enige om en budsjettavtale med Venstre og KrF. Her er en oversikt over hvilke endringer som ble gjort for arbeidslivet.
01.12.2014
Egenmelding på SMS eller Facebook - En ansatt er syk og gir beskjed via SMS eller Facebook. Holder det?
01.12.2014
Mange flere vil ha krav på dagdiett - Den nye avtalen for reiser innenlands gjør at mange arbeidstakere som i dag ikke kan kreve dagdiett for sine reiser, fra nyttår vil kunne gjøre det. Det blir dyrt for arbeidsgiver.
26.11.2014
Slutt på 67 års intern aldersgrense - Til store protester fra partene i arbeidslivet, varsler regjeringen at det vil bli slutt på at bedrifter kan avtale en aldersgrense på 67 år.
21.11.2014
Endringer i statsbudsjettet for 2015 - Regjeringen har blitt enige om en budsjettavtale med Venstre og KrF. Her er en oversikt over hvilke endringer som blir gjort for arbeidslivet.
17.11.2014
- Høyt sykefravær skyldes ikke dårlige holdninger - Det høye sykefraværet i Norge skyldes verken influensa eller dårlige holdninger hos arbeidstakerne. Sjeføkonom Roger Bjørnstad mener vi må lete helt andre steder etter årsakene.
14.11.2014
Kan ikke nekte å reise med jobben - Å være mye på reise med jobben er en belastning for mange arbeidstakere. Likevel har de liten mulighet til å nekte.
Del siden: