Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

25.04.2016
Stor felles HMS-aksjon er i gang - Du har ikke bare HMS-ansvaret for ansatte i din egen virksomhet. Rundt 300 virksomheter får nå besøk av kontrollører som skal sjekke hvordan de samordner HMS-arbeidet.
25.04.2016
Dårlig ferieplanlegging skaper problemer - Arbeidsgivere som ikke gjør en god jobb i ferieplanleggingen risikerer å havne i problemer i etterkant.
21.04.2016
Ordførere har ikke krav på sykepenger - Høyesterett har slått fast at ordførere ikke er å se på som arbeidstakere, og derfor ikke har krav på sykepenger fra arbeidsgiver. De mister også retten til pensjonsopptjening i kommunen.
12.04.2016
- Ledere må kunne mer om teknologi - Alle bedrifter er nå teknologibedrifter. Det stiller krav til at ledelse og styret forstår teknologi, sier ekspert på digital strategi Alexander Haneng. Her er noen av hans tips.
12.04.2016
Utvidet rett til permittering - I forbindelse med lønnsoppgjøret varsler regjeringen at retten til å permittere vil blir utvidet til 52 uker. Arbeidsgiver må betale for en ekstra uke.
30.03.2016
Nå blir det enklere å rapportere skatteopplysninger - Nå blir det enklere for bedrifter med enkle skatteforhold å levere skatteopplysninger. I dag lanserer finansministeren og skattedirektøren den nye næringsrapporten.
29.03.2016
Derfor trenger dere en reisepolicy - Grensen mellom det som anses som nødvendige merutgifter på reiseoppdrag for arbeidsgiver og det som anses som ikke nødvendige merutgifter, er vanskelig å trekke. Nettopp derfor er det viktig at det utarbeides en reisepolicy i enhver virksomhet.
29.03.2016
72 års aldersgrense fra 1. juli - Bedrifter som har hatt en bedriftsintern aldersgrense på 67 år må aktivt sette en ny aldersgrense før 1. juli dersom de vil unngå den generelle 72-årsgrensen.
11.03.2016
Slik lykkes du med mentorordning - Mentorordning er en utmerket måte å utvikle og motivere mennesker på. Hvis man lykkes, kan man utvikle og beholde medarbeidere, samtidig som kunnskap og erfaringer blir utnyttet og ivaretatt i bedriften.
09.03.2016
Ras av nedbemanningssaker i retten - Mange oppsigelsessaker havner nå i rettssystemet. God dialog med tillitsvalgte og ansatte reduserer risikoen for å havne i retten, sier Simployers juridiske rådgiver.
29.02.2016
Ny høyesterettsdom om utvelgelse ved nedbemanning - Høyesterett har akseptert at en virksomhet sa opp den eneste ansatte i en avdeling som ble lagt ned, uten å vurdere oppsigelse av ansatte i andre avdelinger ved nedbemanning.
29.02.2016
Slik er reglene for åpent kontorlandskap - Åpne kontorlandskap har vært i vinden lenge. Nå er reglene for støy, plass, lys, utsyn og mye mer samlet på en egen nettside.
29.02.2016
Overtid uten godkjennelse fra sjefen - Hva gjør du når en ansatt krever overtidsbetalt uten at du har bedt vedkommende jobbe overtid?
15.02.2016
Det er lov å pålegge overtid - Ansatte kan beordres på jobb mot sin vilje i visse tilfeller.
15.02.2016
Sykepengesmell etter 67 år - Mange arbeidsgivere er bundet av avtaler som forplikter dem til å betale full lønn under sykdom. Det kan bli dyrt, særlig når rettighetene fra NAV reduseres etter fylte 67 år.
15.02.2016
Ledere kan for lite om lovene i arbeidslivet - Norske ledere innser at de kan for lite om lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet, viser en ny FAFO-rapport. Mange ledere spør tillitsvalgte når de lurer på noe.
01.02.2016
Sykdom ved opptjent avspasering - Hva skjer når en arbeidstaker som har jobbet noen ekstra timer for å avspasere senere, blir syk på den planlagte avspaseringsdagen?
01.02.2016
Skattefri alkohol, men skatt på trening - Fri bar på julebordet synes ikke på lønnsslippen, men hvis arbeidsgiver dekker trening på treningssenter, blir det ekstra skatt.
01.02.2016
Rett til fri fra arbeidet - Mange arbeidstakere blir opprørt over at sorg og sosiale problemer normalt ikke gir rett til sykepenger. Her utdyper Simployers rådgiver hvordan det henger sammen.
01.02.2016
Fant feil hos 80 prosent av bedriftene - Mangelfulle arbeidsavtaler og brudd på reglene for overtidsbetaling var de viktigste funnene i Arbeidstilsynets store tilsynskampanje i fjor. Både store og små virksomheter gjør feil.
Del siden: