Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

21.09.2015
- Ikke stol på magefølelsen ved ansettelse - Hva betyr mest for om en nyansatt skal lykkes i jobben? I hvert fall ikke magefølelsen til den som ansetter, advarer en av Norges fremste rekrutteringseksperter.
21.09.2015
Slik virker nedbemanning på organisasjonen - En nedbemanningsprosess kan være dramatisk også for dem som får bli i jobben. Det stiller store krav til ledelsen.
21.09.2015
Aktivitetskrav til sykmeldte kan bli dyrt - I fylke etter fylke skjerper NAV nå kravet om at sykmeldte skal prøve seg i jobb innen åtte uker for å beholde sykepengene. Arbeidsgivere som forskutterer eller betaler full lønn bør være ekstra på vakt.
21.09.2015
Lønn for å reise til jobben - En ny EU-dom gir arbeidstakere uten fast arbeidssted rett til lønn for tiden de bruker på å reise til første arbeidssted og hjem fra det siste. Det kan få betydning også for norske arbeidstakere.
07.09.2015
Ikke fritt frem med midlertidig ansatte - Mange tror at det nå nærmest er fritt frem med midlertidige ansettelser, etter endringene i arbeidsmiljøloven i sommer. Det er det ikke.
07.09.2015
Hva skal til for å kutte arbeidstakernes lønn? - I tøffe økonomiske tider kan lønnskutt være en mulig løsning for å redusere kostnader uten å nedbemanne.
24.08.2015
Ny EU-dom kan endre norsk foreldrepermisjon - Mens far kan være hjemme når mor har foreldrepermisjon, får ikke far mer enn fedrekvoten dersom mor er hjemme. Det kan EU ha satt en stopper for gjennom en fersk dom.
24.08.2015
Slik skal du ikke gjennomføre en nedbemanningsprosess - Tøffe tider gjør at mange virksomheter nå planlegger nedbemanning. Her er noen av tabbene du må unngå i en nedbemanningsprosess.
10.08.2015
Lær av dem som slutter i jobben - Sluttintervjuer er like viktige som ansettelsesintervjuer. Det er mye å lære av den som slutter, og informasjonen er nyttig for å finne forbedringsområder.
10.08.2015
Ny sykmeldingsblankett skaper usikkerhet - Nylig ble en ny sykmeldingsblankett lansert. I den nye blanketten mangler feltet om tilbakedatering på arbeidsgivers eksemplar, noe som skaper usikkerhet.
29.06.2015
Forslag til ny regnskapslov - Regnskapslovutvalget har levert sitt forslag til ny regnskapslov, som blant annet vil gjøre det enklere for små selskaper.
29.06.2015
Disse reglene endres 1. juli - Som vanlig er det mange lovendringer som trer i kraft 1. juli. I år er det særlig på arbeidsrettsområdet det kommer vesentlige endringer for arbeidslivet.
15.06.2015
Nå forsvinner de gamle fare-symbolene - Fra 1. juni fases de gamle oransje symbolene for merking av farlige kjemikalier helt ut. Har du ikke startet opplæringen og gått gjennom rutinene, er det viktig å gjøre det nå.
15.06.2015
Komplisert med midlertidig ansatte - Det nye regelverket for midlertidige ansettelser inneholder et ganske komplisert regelverk for karantenetid. Det kan skape problemer, særlig for store arbeidsgivere.
01.06.2015
Viktig å være bevisst på HR-strategien - Det er viktig å være bevisst på om du utøver en forpliktelsesbasert eller kontrollorientert HR for å få full effekt av HR-tiltakene.
01.06.2015
Robotene inntar arbeidslivet - Ekspertene mener den neste bølgen av teknologisk utvikling vil gi store endringer i arbeidslivet. Omstilling blir en nøkkel for bedriftene fremover, var et av budskapene fra årets store lederdag.
01.06.2015
Kan sjefen betale boten min? - Hvem skal ta regningen når en arbeidstaker feilparkerer eller bryter fartsgrensen i arbeidstiden?
18.05.2015
Ingen sykepenger til de eldste arbeidstakerne - Med ny arbeidsmiljølov har arbeidstakere rett til å stå i jobben til de er 72 år. Retten til sykepenger kuttes fortsatt når man passerer 67.
18.05.2015
Revidert nasjonalbudsjett 2015 - Her er oversikten over de viktigste endringene regjeringen presenterte i revidert nasjonalbudsjett.
08.05.2015
Vil gjøre det billigere å bruke yrkesbilen privat - Snart kan det bli enklere og billigere å bruke håndverkerbilen til privat småkjøring. Et nytt forslag er sendt ut på høring.
Del siden: