Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 31.12.2015
Dette endres i 2016 - Et nytt kapittel i arbeidsmiljøloven og en ny særavtale for reiser i utlandet er bare noen av de mange regelendringene som trer i kraft ved nyttår. Her er oversikten over regelendringene du bør kjenne til.
today 30.12.2015
Nå blir det dyrt å hindre ansatte i å jobbe for konkurrenten - Fra nyttår kan ikke arbeidsgivere nekte ansatte å ta jobb hos konkurrenter i mer enn et år, og det skal betales lønn i karantenetiden.
today 15.12.2015
Skattefrie julegaver fra jobben - Arbeidstakere kan få gaver på jobben for et ganske stort beløp hvert år, uten at det utløser skatteplikt. Her er en oversikt over begivenheter og beløpsgrenser.
today 14.12.2015
Slik skal lønns- og trekkoppgaven erstattes - Med innføringen av A-ordningen forsvant også lønns- og trekkoppgaven. Her er det du må vite om den nye sammenstillingen til arbeidstakerne.
today 01.12.2015
Nå blir det skatt på kjøregodtgjørelse - Fra nyttår må arbeidstakere som får dekket kilometergodtgjørelse etter statens satser betale skatt for deler av utbetalingen. Det skjer som en følge av regjeringens budsjettavtale med samarbeidspartiene.
today 01.12.2015
Forsvinner regnskapsføreren og lønnsmedarbeideren? - Regnskapsføreren og lønnsmedarbeideren står helt på toppen av en liste over yrkesgrupper som risikerer å bli automatisert bort. Men forskeren ville ikke begynt å rydde pulten enda.
today 01.12.2015
Lovendring skal forenkle inntektsrapporteringen - Selv om arbeidsgivere rapporterer lønn til myndighetene hver måned, må de fortsatt fylle ut inntekstopplysningsskjema til NAV. Nå kommer regjeringen med et nytt lovforslag, som skal forenkle rapporteringen for arbeidsgiver.
today 30.11.2015
Hvem bestemmer yrkesbilbeskatningen? - Fra 2016 blir det to ulike måter å beskatte privat bruk av yrkesbiler. Den dyreste for arbeidsgiver blir i mange tilfeller billigst for arbeidstaker.
today 16.11.2015
Må ikke akseptere arbeidstakers friskmelding - Arbeidstaker står fritt til å friskmelde seg selv og komme tilbake på jobb i sykmeldingsperioden, men arbeidsgiver trenger ikke å akseptere friskmeldingen.
today 16.11.2015
Nye regler for halv skatt før jul - Til nå har det ikke vært tillatt å betale ut lønn med halvt skattetrekk i november. Det blir nå endret, og får virkning allerede i år.
today 16.11.2015
Mellomlederne mister innflytelse - De siste 6 årene har mellomlederne mistet mye av sin innflytelse, viser årets ledelsesbarometer.
today 03.11.2015
Hjemme fra jobben med forkjølelse? - Hvor syk må du egentlig være for å bli hjemme fra jobben? Arbeidstakers plikt til å oppgi funksjonsevne og arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge gjelder også ved forkjølelse.
today 02.11.2015
8 tips for mindre jobbstress - Stress på jobben forårsaker halvparten av alle tapte arbeidsdager, viser en ny rapport. Her er stressforskerens og HMS-rådgiverens 8 beste råd for å redusere stress.
today 02.11.2015
Begrensninger i styringsretten ved ansettelser - Arbeidsmiljøloven har flere ulike bestemmelser som begrenser arbeidsgivers mulighet til fritt å velge hvem som skal ansettes i virksomheten.
today 28.10.2015
Ny som leder - Å bli leder for første gang er en fundamental endring! Ingenting blir som før, og det skal det heller ikke være.
today 19.10.2015
Slik regner du diett på utenlandsreiser - Å beregne diett på jobbreiser i utlandet er ikke enkelt. Det er lett å gjøre feil når man skal finne ut hvilket land det skal gis diettsats for.
today 19.10.2015
Dette kan du ikke spørre om på jobbintervjuet - De fleste vet at det ikke er lov til å spørre om graviditet og helse på jobbintervjuet. Her er hele listen over informasjonen du ikke kan hente inn fra jobbsøkere eller referanser.
today 12.10.2015
Arbeidsglede gir fornøyde kunder og en styrket bunnlinje - Hva er egentlig arbeidsglede? Er det nok å bare være tilfreds og fornøyd, eller er det mer sammensatt?
today 07.10.2015
Derfor bør du legge en god seniorstrategi - Aldersgrensen i arbeidslivet er økt til 72 år og regjeringen varsler at den skal videre opp. Det kan øke konfliktnivået i arbeidslivet og stiller krav til gode strategier.
today 07.10.2015
Dette betyr statsbudsjettet for arbeidslivet - Reduksjon i selskapsskatten og nye regler for beskatning av yrkesbiler er blant de mange endringene som ble presentert i regjeringens forslag til statsbudsjett. Her er det du må vite.
Del siden: