Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

16.05.2013
Nytt grunnbeløp fra mai 2013 - Grunnbeløpet øker med 3,8 prosent. Det har regjeringen og organisasjonene blitt enige om.
14.05.2013
Ammefri med lønn blir lovfestet - Fra 2014 får mødre lovfestet rett til ammefri betalt av arbeidsgiver i barnets første leveår. Ordningen er anslått til å koste bedriftene opptil 110 millioner kroner årlig.
14.05.2013
Sykmeldes for lite søvn - Lite søvn, problemer på arbeidsplassen og belastende livssituasjoner i familien utgjør en raskt økende faktor for sykemelding. 49 prosent av dem som ble sykmeldt i fjor ble plassert i kategorien «allment og uspesifisert».
10.05.2013
Hvorfor bør du ikke gi mer enn 2,2 % lønnstillegg i år? - Mange bedrifter som ikke har tariffavtale har likevel årlige lønnsreguleringer eller lønnsforhandlinger med sine ansatte. Hva bør arbeidsgiver i slike tilfeller gi sine ansatte i lønnstillegg i år, dersom de ønsker å følge det som ble resultatet av tariffoppgjøret?
08.05.2013
Økt kontroll av arbeidsvilkår - Regjeringen vil øke kontrollen med lønns- og arbeidsvilkår i norsk næringsliv for å hindre sosial dumping. I en ny handlingsplan varsler de strengere straffer for brudd på arbeidsmiljøloven.
07.05.2013
Revidert nasjonalbudsjett: Lavere sykefravær smører budsjettet - Regjeringen har 5 milliarder kroner ekstra å rutte med i år, mye på grunn av lavere sykefravær og færre uføre enn forventet. Det kommer frem i revidert nasjonalbudsjett for 2013.
06.05.2013
Ytelsesbasert pensjon blir historie - Forslaget fra Banklovkommisjonen innebærer at ytelsesbasert pensjon slik vi kjenner den i dag er historie. Spørsmålet er hva som kommer i stedet, sier pensjonsekspert Alexandra Plahte.
02.05.2013
Nye krav gir store utfordringer - Strenge krav til rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven gir store selskaper nye utfordringer. Endringene er nå vedtatt av Stortinget.
23.04.2013
Slik beholder du seniorene - Både pensjonsreformen og Inkluderende Arbeidsliv har som mål å få norske arbeidstakere til å stå lenge i jobb. Nå kan tyske forskere ha funnet ut hvordan man lykkes.
23.04.2013
Hjemmekontor kan bli dyrt for arbeidsgiver - Arbeidsgivere som tillater svenske ansatte å benytte hjemmekontor i for stor grad, kan måtte betale dyrt i ekstra arbeidsgiveravgift.
23.04.2013
Gradert sykmeldt kan avspasere - En ansatt som jobber 50 prosent på grunn av gradert sykmelding kan avspasere tidligere opparbeidete timer i den avtalte arbeidstiden.
19.04.2013
Kan arve skattefri lønn ved dødsfall - Ved dødsfall kan etterlatte kunne arve den avdødes opptjente lønn og bonuser skattefritt. Det er i så fall avgjørende at avdøde ikke hadde adgang til å ta ut pengene før dødsfallet.
16.04.2013
Vil "teknofobien" i HR til pers - Med nettbaserte og mobile HR-løsninger utfordrer Infotjenester en bransje som har "teknofobi"-stempel. Det gjør vi fordi morgendagens arbeidstakere forventer at slike løsninger er tilgjengelige i jobben.
08.04.2013
NAV kjenner ikke til ulik praksis - NAV skal normalt ikke kreve at arbeidsgiver legger ved skriftlige egenmeldinger ved innsendelse av dokumentasjon for betalt arbeidsgiverperiode.
08.04.2013
Lavere sykefravær i NHO-bedriftene - Sykefraværet var 11 prosent lavere i NHOs medlemsbedrifter enn i arbeidslivet ellers i 2012. Selv om fraværet generelt har en økende tendens i Norge vil ikke NHO innføre karensdager.
18.03.2013
Kjøregodtgjørelse kan være skattepliktig - Bruk av privat bil i jobbsammenheng vil i mange tilfeller gi rett til en kjøregodtgjørelse. Men utløser den skatt?
18.03.2013
96 år gammel aldersgrense for fall - I 1917 ble det innført en aldersgrense på 70 år i det norske arbeidslivet. Nå kan den bli opphevet.
14.03.2013
Lege: - Vi sykmelder personer som ikke er syke - I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv hevder en allmennlege at norske leger i for stor grad sykmelder pasienter som ikke er syke.
12.03.2013
Kjøper ut pappaperm med bonuslønn - Den norske pappapermordningen har ført til kreative løsninger i bedrifts-Norge.
08.03.2013
Suksess med sosialt oppslagsverk - 1. oktober 2012 revolusjonerte Infotjenester sine elektroniske oppslagsverk. – Det har gått over all forventning, sier fagsjef Tor Arne Furuseth.
Del siden: