Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 18.05.2015
Revidert nasjonalbudsjett 2015 - Her er oversikten over de viktigste endringene regjeringen presenterte i revidert nasjonalbudsjett.
today 08.05.2015
Vil gjøre det billigere å bruke yrkesbilen privat - Snart kan det bli enklere og billigere å bruke håndverkerbilen til privat småkjøring. Et nytt forslag er sendt ut på høring.
today 04.05.2015
Tips for en god sykefraværssamtale - Tidlig oppfølging av sykmeldte er lovpålagt. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har mye å vinne på at dette gjennomføres ordentlig.
today 04.05.2015
Slik blir overgangen til ny arbeidsmiljølov - De omfattende endringene i arbeidsmiljøloven gjelder fra 1. juli, men ikke alle endringene vil slå ut direkte. Slik blir overgangen fra gammelt til nytt regelverk.
today 04.05.2015
Kvittering på bompenger og parkeringsutgifter? - Må arbeidsgiver kreve kvittering for bompasseringer og parkering for å refundere utgiftene til arbeidstaker trekk- og avgiftsfritt?
today 04.05.2015
Oppsigelse eller permittering i dårlige tider? - Mange velger å si opp arbeidstakere i stedet for å permittere ved mangel på arbeid. Nå er det en regelendring på vei, som vil gjøre det rimeligere for arbeidsgiver å permittere.
today 24.04.2015
Ny arbeidsmiljølov trer i kraft 1. juli - Regjeringen har nå avgjort at de omfattende endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. juli i år.
today 20.04.2015
Butikksjefen har rett til overtidsbetalt - En leder som må forholde seg til åpningstidene i butikken er ikke unntatt arbeidstidsbestemmelsene, og kan kreve overtidsbetalt. Det slår Direktoratet for arbeidstilsynet fast.
today 07.04.2015
Blir friske av brev fra NAV - Arbeidstakere kommer tilbake på jobb 10 dager tidligere når NAV sender ut innkalling til dialogmøte, viser en ny rapport. Arbeidsgiver kan oppnå tilsvarende effekt ved god oppfølging, sier Infotjenesters rådgivere.
today 07.04.2015
Nye regler for karantenetid - Regjeringen foreslår nytt regelverk for bruk av karantenetid. Det vil gjøre det vanskeligere å hindre nøkkelansatte i å ta jobb hos konkurrenten eller ta kontakt med kunder etter en oppsigelse.
today 07.04.2015
Slik blir de nye arbeidstidsreglene - Med endringene i arbeidsmiljøloven blir det nye timegrenser for overtid og gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Her er oversikten.
today 07.04.2015
Disse lovbruddene finner Arbeidstilsynet - Her er lovbruddene Arbeidstilsynet oftest finner i sin pågående storkontroll – og noen tips for å unngå å gjøre de vanligste feilene.
today 23.03.2015
Ny aldersgrense i arbeidsmiljøloven - Fra 1. juli 2015 kan arbeidstakere kreve å stå i jobb til de blir 72 år. Bedrifter kan avtale en grense på 70 år etter bestemte vilkår.
today 23.03.2015
Hjemme fra jobb med barn i magen - Gravide arbeidstakere kan ha rett til å være hjemme fra jobb hvis arbeidet er farlig for fosteret, uten at arbeidsgiver trenger å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.
today 12.03.2015
Endringer i arbeidsmiljøloven - Regjeringen har blitt enige med støttepartiene om de største endringene i arbeidsmiljøloven på 9 år.
today 06.03.2015
Kan ikke velge bort frokosten - Fra nyttår ble måltidsfradraget for frokost fordoblet for reiser innenlands. Det gjør at enkelte arbeidstakere ønsker å betale frokosten selv under hotellopphold, for å få diettgodtgjørelsen i stedet.
today 02.03.2015
Infotjenester kjøper Sveriges største selskap innen abonnementsbasert rådgivning - Infotjenester kjøper Sveriges største selskap innen rådgivning på skatt og lønn, og blir dermed Skandinavias største aktør innen abonnementsbasert rådgivning.
today 20.02.2015
Pappa kan få dobbel lønn i ferien - I en travel arbeidshverdag velger noen fedre å kombinere ferieavvikling og fedrekvote.
today 09.02.2015
Betaler for mye til gradert sykmeldte - Selv om en arbeidstaker er 50 prosent sykmeldt, betyr det ikke at vedkommende skal være på jobb 50 prosent av tiden og ha 50 prosent lønn.
today 09.02.2015
Vanskelig å kreve økt stillingsprosent - Deltidsansatte kan nå kreve økt stillingsprosent tilsvarende det de har jobbet det siste året. Det er imidlertid noen viktige forutsetninger.
Del siden: