Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

23.05.2018
Vil ha 19 ukers fedrekvote - Regjeringen foreslår nå å utvide fedre- og mødrekvoten ytterligere for dem som velger å ta ut foreldrepenger med 80 % prosent dekning. Samtidig vil de fjerne ordene fedrekvote og mødrekvote.
22.05.2018
Ny personopplysningslov vedtatt i Stortinget - Tirsdag ble den nye personopplysningsloven vedtatt i Stortinget. Her er Datatilsynets 4 tips for å få kontroll.
15.05.2018
Nå endres reglene for naturalytelser - Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å endre reglene for beskatning av naturalytelser som gaver, personalrabatter, fri avis og overtidsmat. Endringene medfører økte byrder for arbeidsgiver, økt skatt for de ansatte og behov for gjennomgang av interne rutiner og avtaler.
14.05.2018
Kleven vel Simployer som HRM-system! - Løysinga til Kleven omfattar skybasert løysing for personalregister, dokumentarkiv, fri/ferie/permisjon, sjukefråver og sjukefråversoppfølging, medarbeidaroppfølging, utvikling og kompetanse, samt digital leiarhandbok.
11.05.2018
Advokatfirmaet Ræder velger Simployer på HRM-system - Løsningen til Advokatfirmaet Ræder AS omfatter skybasert HRM løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging, utlegg, digitale håndbøker for HMS og Personal, samt prosessverktøy for onboarding, medarbeideroppfølging og offboarding.
09.05.2018
Nesten alle bruker digital sykmelding - De fire første månedene i år brukte nesten alle som har mulighet digital sykmelding. Tallene viser at systemet fungerer godt, mener NAV.
08.05.2018
Nekte ansatte å ta imot tips? - Fra neste år legger Skattedirektoratet opp til skatt og arbeidsgiveravgift på tips ansatte mottar. Det kan føre til at arbeidsgivere vil nekte ansatte å motta tips.
02.05.2018
Nå vurderer Høyesterett om reisetid er arbeidstid - Har ansatte krav på lønn og overtidsbetalt for den tiden de bruker på å reise til og fra et oppdrag i jobben? Høyesterett behandler nå dette spørsmålet, og dommen kan få økonomiske konsekvenser for flere hundre tusen arbeidstakere.
25.04.2018
Åpner for unntak fra utlysningsplikten ved nedbemanning i staten - Adgangen til å la være å lyse ut statlige stillinger offentlig ble skjerpet inn da statsansatteloven trådte i kraft i fjor sommer. Nå har partene blitt enige om et unntak for nedbemanning.
25.04.2018
Ansatte skal ha informasjon om personvern - Ansatte har krav på lett tilgjengelig og lettfattelig informasjon om personopplysninger du som arbeidsgiver behandler om dem.
23.04.2018
Ny GDPR-dato: 1. juli - Mange jobber med å bli klare for nye personvernregler i EU 25. mai. Nå er det klart at GDPR neppe vil gjelde her i landet før 1. juli.
16.04.2018
Fixel velger Simployer på HRM system! - Løsningen til Fixel omfatter skybasert løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging, utlegg, digital HMS-håndbok og HMS avvikssystem.
16.04.2018
Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) velger Simployer på HRM system! - Løsningen til Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) omfatter skybasert løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging, reise og utlegg. I tillegg inneholder den digitale håndbøker for personal, leder, HMS, og HMS årshjul-prosess.
12.04.2018
Hva er status på de nye diettreglene? - Skattemyndighetene har endret beskatningsreglene for diett flere ganger i løpet av 2018, og det er nok lett å tenke at dette regelverket er forvirrende. Her er oversikten over status i dag.
12.04.2018
Elcom AS velger Simployer på HRM system! - Løsningen til Elcom AS omfatter skybasert løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær, sykefraværsoppfølging og kompetanse. I tillegg inneholder løsningen digitale håndbøker for personal, leder og HMS, samt HMS avvikssystem.
11.04.2018
Kan tape millioner på digital sykmelding - Med digital sykmelding har mange HR- og lønnsansatte mistet oversikten over hvem som leverer søknad om sykepenger. Det kan bedriftene tape millionbeløp på.
11.04.2018
Slik øker de prestasjonene med mental trening - Mental trening har vist seg å være effektivt for å øke prestasjonene i idretten. Hvorfor brukes det ikke mer i arbeidslivet?
11.04.2018
Fortsatt mangelfull kontroll på GDPR - Få uker før GDPR trer i kraft har mange virksomheter kommet kort med å forberede seg, mener direktør i IKT Norge, Torgeir Waterhouse.
11.04.2018
Nå får far lengre foreldrepermisjon - Regjeringen har nå lagt frem sitt forslag til tredeling av foreldrepermisjonen for Stortinget. Planen er at reglene skal tre i kraft 1. juli.
11.04.2018
Vil endre arbeidsmiljøloven for midlertidig ansettelser - Regjeringen foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av innleie i bygg- og anleggsbransjen og få slutt på «nulltimerskontrakter».
Del siden: