Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 03.11.2015
Hjemme fra jobben med forkjølelse? - Hvor syk må du egentlig være for å bli hjemme fra jobben? Arbeidstakers plikt til å oppgi funksjonsevne og arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge gjelder også ved forkjølelse.
today 02.11.2015
8 tips for mindre jobbstress - Stress på jobben forårsaker halvparten av alle tapte arbeidsdager, viser en ny rapport. Her er stressforskerens og HMS-rådgiverens 8 beste råd for å redusere stress.
today 02.11.2015
Begrensninger i styringsretten ved ansettelser - Arbeidsmiljøloven har flere ulike bestemmelser som begrenser arbeidsgivers mulighet til fritt å velge hvem som skal ansettes i virksomheten.
today 28.10.2015
Ny som leder - Å bli leder for første gang er en fundamental endring! Ingenting blir som før, og det skal det heller ikke være.
today 19.10.2015
Slik regner du diett på utenlandsreiser - Å beregne diett på jobbreiser i utlandet er ikke enkelt. Det er lett å gjøre feil når man skal finne ut hvilket land det skal gis diettsats for.
today 19.10.2015
Dette kan du ikke spørre om på jobbintervjuet - De fleste vet at det ikke er lov til å spørre om graviditet og helse på jobbintervjuet. Her er hele listen over informasjonen du ikke kan hente inn fra jobbsøkere eller referanser.
today 12.10.2015
Arbeidsglede gir fornøyde kunder og en styrket bunnlinje - Hva er egentlig arbeidsglede? Er det nok å bare være tilfreds og fornøyd, eller er det mer sammensatt?
today 07.10.2015
Derfor bør du legge en god seniorstrategi - Aldersgrensen i arbeidslivet er økt til 72 år og regjeringen varsler at den skal videre opp. Det kan øke konfliktnivået i arbeidslivet og stiller krav til gode strategier.
today 07.10.2015
Dette betyr statsbudsjettet for arbeidslivet - Reduksjon i selskapsskatten og nye regler for beskatning av yrkesbiler er blant de mange endringene som ble presentert i regjeringens forslag til statsbudsjett. Her er det du må vite.
today 06.10.2015
Unngå diskriminering ved ansettelser - Når du skal ansette en arbeidstaker må du forholde deg til fem ulike lovverk om diskriminering. Her er listen over diskrimineringsgrunnene du må passe deg for.
today 21.09.2015
- Ikke stol på magefølelsen ved ansettelse - Hva betyr mest for om en nyansatt skal lykkes i jobben? I hvert fall ikke magefølelsen til den som ansetter, advarer en av Norges fremste rekrutteringseksperter.
today 21.09.2015
Slik virker nedbemanning på organisasjonen - En nedbemanningsprosess kan være dramatisk også for dem som får bli i jobben. Det stiller store krav til ledelsen.
today 21.09.2015
Aktivitetskrav til sykmeldte kan bli dyrt - I fylke etter fylke skjerper NAV nå kravet om at sykmeldte skal prøve seg i jobb innen åtte uker for å beholde sykepengene. Arbeidsgivere som forskutterer eller betaler full lønn bør være ekstra på vakt.
today 21.09.2015
Lønn for å reise til jobben - En ny EU-dom gir arbeidstakere uten fast arbeidssted rett til lønn for tiden de bruker på å reise til første arbeidssted og hjem fra det siste. Det kan få betydning også for norske arbeidstakere.
today 07.09.2015
Ikke fritt frem med midlertidig ansatte - Mange tror at det nå nærmest er fritt frem med midlertidige ansettelser, etter endringene i arbeidsmiljøloven i sommer. Det er det ikke.
today 07.09.2015
Hva skal til for å kutte arbeidstakernes lønn? - I tøffe økonomiske tider kan lønnskutt være en mulig løsning for å redusere kostnader uten å nedbemanne.
today 24.08.2015
Ny EU-dom kan endre norsk foreldrepermisjon - Mens far kan være hjemme når mor har foreldrepermisjon, får ikke far mer enn fedrekvoten dersom mor er hjemme. Det kan EU ha satt en stopper for gjennom en fersk dom.
today 24.08.2015
Slik skal du ikke gjennomføre en nedbemanningsprosess - Tøffe tider gjør at mange virksomheter nå planlegger nedbemanning. Her er noen av tabbene du må unngå i en nedbemanningsprosess.
today 10.08.2015
Lær av dem som slutter i jobben - Sluttintervjuer er like viktige som ansettelsesintervjuer. Det er mye å lære av den som slutter, og informasjonen er nyttig for å finne forbedringsområder.
today 10.08.2015
Ny sykmeldingsblankett skaper usikkerhet - Nylig ble en ny sykmeldingsblankett lansert. I den nye blanketten mangler feltet om tilbakedatering på arbeidsgivers eksemplar, noe som skaper usikkerhet.
Del siden: