Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

21.05.2010
Avviser skattefritt treningsutstyr - Kjøp av treningsutstyr til ansatte har rigide regler, mente Frp. Se hvorfor finansminister Sigbjørn Johnsen ikke vil gi skattefritak på treningsutstyr.
21.05.2010
Forslag til nytt grunnbeløp - Det foreslås nesten 4 prosent inntektsøkning for pensjonistene.
11.05.2010
REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Viderefører permitteringsendringene - Regjeringen viderefører endringene i permitteringsregelverket som ble innført i fjor. Det framgår av Revidert nasjonalbudsjett som ble presentert av finansminister Sigbjørn Johnsen i formiddag.
11.05.2010
247 millioner til arbeidsmarkedstiltak - Regjeringen styrker bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak med netto 247 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett.
11.05.2010
REVIDERT NASJONALBUDSJETT: Fortsetter arbeidet med IA-avtalen - Regjeringen og partene i arbeidslivet ble i februar i år enige om en tiltakspakke for å få ned sykefraværet, inkludert en ny IA-avtale. De tre hovedmålene i IA-avtalen er videreført i det reviderte nasjonalbudsjettet 2010.
11.05.2010
Forslag til ny uføreordning i 2010 - I Revidert nasjonalbudsjett 2010 blir det understreket at andelen som mottar uføreytelser eller er fraværende på grunn av sykdom er stor og bekymringsfull. Regjeringen fortsetter derfor arbeidet med lovproposisjonen om utforming av en ny uføreordning.
05.05.2010
Nye skjemaer for inntekt og trekk - Fra 1. mai blir ett NAV-skjema erstattet med to. Se konsekvensene for arbeidsgiverne her!
03.05.2010
Dropper moms på trening og guiding - 1. juli kommer nye momsregler. Finansdepartementet har trukket tilbake deler av forslaget.
03.05.2010
Nå kan man søke om ny pensjon - Fra 3. mai kan alle over 62 år søke om ny alderspensjon. Får vi et skred av pensjonister i 2011?
22.04.2010
Lønn til askefaste - Når ansatte kommer for sent hjem fra reisen, blir lønn et tema. Sjefen har disse mulighetene.
22.04.2010
9 tips for god personalpolitikk - En huskeliste for lederen i arbeidet med de ansatte.
15.04.2010
Ingen erstatning for avlyste møter - De eventuelle tap næringslivet måtte få som følge av innstilte flyavganger dekkes ikke av dagens forsikringsordninger. - Dette produktet finnes ikke, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.
14.04.2010
Sykdom under streik - Selv om det er streik eller lockout, kan arbeidstakeren bli syk. Utbetaling av sykepenger avhenger da av tidspunktet for sykdommen.
13.04.2010
Ferie under streik - Hva skjer med ferieavviklingen under streik? Og hva med de ansatte som ikke streiker?
09.04.2010
Slik kan du rapportere om miljø - Alle virksomheter er pålagt å rapportere om virksomhetens påvirkning på ytre miljø. Lær hvordan du rapporterer reiser, energi og avfallsmengde samtidig som du sparer penger!
08.04.2010
Nå må vikarbruken drøftes - Nå skal sjefen drøfte bruken av midlertidig ansatte med de tillitsvalgte hvert år. I statsråd før påske ble arbeidsmiljøloven foreslått endret.
07.04.2010
Revisjonsfritak i Sverige og Danmark - Nå foreslår regjeringene i Sverige og Danmark at hundretusener av selskaper fritas fra revisjonsplikt. Dermed nærmer det seg avklaring i Norge også.
26.03.2010
Mer fri når nære dør - Stortinget har vedtatt å gjøre det enklere å kombinere jobb med omsorg.
25.03.2010
Slutt på lang egenmelding - Nå anbefaler Regjeringen 3 dager egenmeldingsrett igjen, ikke 8 dager.
25.03.2010
Skatteplikt ved representasjon - Fortsatt deltar 1 av 5 ansatte årlig på arrangementer leverandører har betalt. Arrangøren må da vurdere skatteplikt hos de innbudte gjestene.
Del siden: