Får ikke tilbake pengene ved permittering

Arbeidsministeren ba arbeidsgivere om å legge ut lønn til ansatte de første 18 dagene av permitteringsperioden. Nå viser det seg at noen ikke har rett til å få pengene tilbake likevel.
fredag 17. april 2020
Lesetid: 3 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum sier mange arbeidsgivere risikerer at de likevel ikke har rett på refusjon fra NAV etter å ha lagt ut lønn under permittering.

Krisetiltakene i forbindelse med koronakrisen har kommet på løpende bånd, og tiltakene har gjerne blitt varslet av politikerne lenge før regelverket er laget. Dette skapt store problemer for mange arbeidsgivere, som må ta avgjørelser basert på politiske signaler, og ikke på et klart definert regelverk.

– Vi har sett at regjeringens lovnad om full lønn opp til 6G de 18 første dagene etter arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering har skapt problemer for arbeidsgivere, som har tolket dette ulikt. Nå er forskriften på plass, og da viser det seg at noen av arbeidsgiverne som har lagt ut lønn for disse dagene likevel ikke vil ha rett til å få pengene refundert fra NAV i etterkant, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

Stopper 20. april

En stor overraskelse for mange, var at muligheten til å legge ut og få refundert lønn til de ansatte i denne 18-dagersperioden blir tatt bort for permitteringer som starter allerede fra 20. april.

– Vi synes det er merkelig at dette tidsvinduet er gjort så kort, særlig etter at arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen gikk ut og lovet at alle som forskutterte lønn til ansatte i denne perioden skulle få pengene tilbake. Forskriften trådte i kraft 8.april, men ble gitt virkning fra og med 20.mars, så går muligheten til å forskuttere ut allerede 20. april.

Ikke omfattet likevel

Et konsekvens av dette er at noen arbeidsgivere ikke vil få pengene tilbake, til tross for lovnaden fra regjeringen.

– Vi har snakket med arbeidsgivere som allerede har betalt ut lønn for april, og som i denne lønnskjøringen har betalt lønn til arbeidstakere som skal ut i permittering etter 20. april. Nå viser det seg altså at disse arbeidsgiverne sitter igjen med svarteper, og likevel ikke har krav på å få denne lønnen refundert i etterkant, sier Schie-Veslum.

Tolket signalene feil

Videre har Simployers rådgivere settat en del arbeidsgivere har tolket de politiske signalene feil, noe som medfører at de ikke får refusjon.

– Når det gjelder graderte og rullerende permitteringer har regelverket fått noen utslag som var uventet for mange. Vi har fått signaler fra arbeidsgivere som hadde forventet at retten til full lønn fra NAV ville gjelde i 18 hele dager uavhengig av om permitteringen var hel eller gradert.

Har forskutterte i 36 dager

Simployers rådgivere har derfor sett eksempler på at arbeidsgivere forventet at garantien om full lønn opp til 6G de første 18 dagene ville bli fordoblet, dersom permitteringen var 50 prosent og arbeidstakerne jobbet halve dager.

– Vi har snakket med arbeidsgivere som har forskuttert lønn i 36 halve dager for ansatte som er 50 % permittert. Dette er jo en risiko arbeidsgiver har tatt, men de sitter nå igjen med regningen for denne tolkningen, ved at de bare vil få refundert lønnsutlegget for de første 18 halve dagene de har lagt ut for, sier Camilla Schie-Veslum i Simployer.

Urimelig for gradert permitterte

Hun viser til et eksempel der arbeidstakerne blir permittert 50 %, ved at de jobber annenhver uke. Det telles da 18 kalenderdager, og dagene de ansatte jobber hos permitterende arbeidsgiver vil gå til fradrag.  

Hvis de i stedet hadde valgt å iverksette 100 % permittering først, for så å rullere på hvem som er permittert, ville arbeidstakerne fått flere dager med lønn fra NAV.

Det vil altså være en forskjell på om 10 arbeidstakere permitteres 50 prosent eller om de først permitterer fem arbeidstakere 100 prosent for så å ta disse tilbake på jobb samtidig som de neste fem permitteres 100 prosent. Noen vil nok oppleve dette som urimelig.

– Dette får ikke konsekvenser for arbeidsgivere, med mindre de har forskuttert feil. Men arbeidstakerne kommer dårligere ut av dette, i hvert fall hvis det blir langvarig permitteringer. Samlet periode med lønnskompensasjon blir mindre i det første eksempelet, sier Camilla Schie-Veslum.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: