Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 11.12.2012
Kan du overprøve en sykmelding? - Når så mange som 95 prosent av alle pasienter får de sykmeldingene de ber om, kan det ikke være tvil om at sykmeldingspraksisen er for liberal. Men hva gjør du som arbeidsgiver når du er uenig med legen?
today 11.12.2012
De mest populære frynsegodene - Vi spurte 600 ledere hva de tilbyr sine ansatte i tillegg til det som kommer inn på brukskontoen én gang i måneden.
today 11.12.2012
- Lettere med sykmelding enn tilrettelegging - Gravide arbeidstakere føler at de må kjempe for tilrettelegging og at sykmelding er en enklere utvei. Men det finnes et tredje alternativ.
today 11.12.2012
Overrasket over denne overtidsdommen? - Mange arbeidsgivere tror at overtid må være pålagt for at ansatte skal ha rett på overtidsbetaling. Slik er det ikke.
today 03.12.2012
Hva er reglene for overføring av ferie? - Overføring av ferie er det mest populære søket i våre oppslagsverk de siste 14 dagene. Hvor mye ferie kan egentlig overføres?
today 29.11.2012
NAV innrømmer feil praksis rundt foreldrepenger - En rekke Infotjenester-kunder er frustrerte fordi fedre får avslag på foreldrepenger lenge før permisjonen starter. Årsaken er manglende inntektsopplysninger. Men nå innrømmer NAV feil praksis.
today 26.11.2012
Vil redusere utbetalinger til sykelønn og kutte stønader - Dersom det blir regjeringsskifte høsten 2013, blir det trolig brukt betraktelig mindre penger til sykelønn over statsbudsjettet.
today 15.11.2012
5 spørsmål om reiseregninger - Hvert år svarer vi på tusenvis av spørsmål om reiseregninger. Her er noe av det vi oftest får spørsmål om.
today 08.11.2012
Ti tips før årsoppgjøret - Vi nærmer oss årsskiftet 2012/2013 og da gjelder det å være forberedt.
today 08.11.2012
Vikarer blir 60 prosent dyrere - Arbeidsgiverforening tror vikarbyrådirektivet øker utgiften til innleide vikarer med 60 prosent over natten.
today 06.11.2012
Slipp skatt på innholdstjenester på jobb - Hvordan sørger du for at ikke arbeidstakere må betale skatt på innholdstjenester fra mobiltelefonen som skyldes yrkesbruk?
today 06.11.2012
Nye regler gir deg ekstra ansvar for vikarer - Infotjenester opplever et rekordhøyt trykk på kurset Arbeidsmiljøloven etter at arbeidslivet har begynt å forstå omfanget av de nye reglene som trer i kraft 1. januar.
today 05.11.2012
Betyr vikarbyrådirektivet noe for meg? - Mange tror vikarbyrådirektivet kun berører vikarbyårene. Det er ikke riktig.
today 29.10.2012
Sykmeldt sparket - fikk 40.000 kroner i erstatning - Da den korttidssykmeldte arbeidstakeren ikke møtte til samtale hos arbeidsgiver, fikk han sparken. Argumentasjonen holdt derimot ikke i lagmannsretten.
today 25.10.2012
«Jeg gidder ikke være her hvis jeg ikke blir sett» - Mange arbeidsgivere har fokus på å bruke prøvetiden til å luke ut feilansettelser. Flere burde bruke prøvetiden til å beholde de riktige ansettelsene.
today 17.10.2012
Syke i ferien får mer ferie - Ferieloven skal endres. Før måtte man være syk i 6 dager av ferien for å få ferie på nytt. Nå holder det at man har vært syk én dag, foreslår Regjeringen.
today 10.10.2012
Ansattes rett på fleksibel arbeidstid - Mange arbeidstakere har ønsker om å få tilpasset arbeidstiden ut fra den livssituasjon de er i. Men hva har de rett på?
today 09.10.2012
Ferieåret går mot slutten - er du forberedt? - Hvis ikke arbeidsgiver har oversikt, risikerer dere en arbeidsstokk der ansatte starter nytt jobbår med flere uker med ferie til gode.
today 08.10.2012
Ingen store endringer for arbeidslivet - Med unntak av økningen i fedrekvoten, er det lite nytt for arbeidslivet i forslaget til statsbudsjett for 2013.
today 08.10.2012
Jobber overtid uten betaling - Ny undersøkelse viser at nesten halvparten av norske arbeidstakere jobber overtid uten å få betaling. Men når har de rett på overtidsbetaling, og hvem kan unntas reglene?
Del siden: