Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 07.06.2011
En varsler i virksomheten - Hva gjør du som arbeidsgiver dersom du har en ansatt som varsler myndighetene om kritikkverdige forhold?
today 06.06.2011
Streik i banksektoren? - Hva gjør du som arbeidsgiver når det er streik i bankene og den øvrige finanssektoren når det er lønningsdag?
today 30.05.2011
Treningstøy er skattepliktig - Dersom bedriften sponser treningstøy til de ansatte som kan brukes privat, anses det som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid etter skatteloven og skal derfor fordelsbeskattes.
today 30.05.2011
Ferien er fastsatt hva nå - Vi skimter sommeren i horisonten og som den profesjonelle og dyktige leder du er, så er du nå vel forberedt på sommersesongen som nærmer seg. Helt til du får inn en hastekontrakt som må gjennomføres i ferien.
today 25.05.2011
Ansatte vil ha oppfølging fra sjefen! - Over halvparten av ansatte i norske bedrifter sier at de ikke har fått tydelig oppfølging av sjefen det siste året.
today 23.05.2011
Nye avtaler om reiseregulativ - Partene i staten har fremforhandlet nye særavtaler. Blant annet gjelder dette Særavtale for reiser innenlands for statens regning.
today 20.05.2011
Om autoriteter og oppfølging av sykefravær - I 1948 leverte Halvor Landsverk en håndskrevet hovedoppgave ved Universitetet i Oslo. Tittelen var: "Embetsmannen i norske folkeeventyr, med ei jamføring med norskskylde eventyrtradisjonar". Her diskuterer han blant annet doktoren sin rolle i norske folkeeventyr. "Noe" må ha skjedd på veien fra eventyrene oppsto og fram til i dag... Dokteren framstilles i eventyrene både som fagmann og den "kloke" mannen. Men i eventyrene kommer det også tydelig fram at troen på doktorens kompetanse ikke var spesielt høy. Når noen ble friske, mente man at det sto overnaturlige krefter bak...
today 19.05.2011
Norske ledere mener pengegaver til kunder er greit - 14 av 100 ansatte og ledere i store norske selskaper synes det er greit med pengegaver til kundene.
today 16.05.2011
Det er i hverdagen slaget står! - Det sier seg selv at ledelse er noe man utøver, ikke bare noe man er. I følge psykolog og HR-rådgiver Erik Jullumstrø ved Infotjenester AS, er det i hverdagen slaget står for ledere. Nå har Infotjenester lansert begrepet Effektiv hverdagsledelse.
today 16.05.2011
SAS frikjent for aldersdiskriminering - Høyesterett har avsagt dom i saken mellom SAS Norge AS og ti flygere. Saken gjaldt om SAS hadde brukt ulovlig aldersdiskriminering i utvelgelsen av pilotene i forbindelse med oppsigelser grunnet den økonomiske situasjonen i selskapet.
today 13.05.2011
Ingen store endringer - Fredag ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. Foruten tekniske presiseringer og justeringer, er det ingen store endringer arbeidsgivere må forholde seg til.
today 11.05.2011
Frikort og skatt på feriepenger - Dersom for eksempel en sommervikar har levert frikort og frikortbeløpet passeres, skal det trekkes skatt av det overstigende beløpet. Dette gjelder også dersom det er utbetaling av feriepenger som er årsaken til at frikortbeløpet overskrides.
today 10.05.2011
Offentlig sektor ikke noe for aktive ledere? - Arbeidsdagen offentlige ledere må forholde seg til, består av et omfattende regelverk og så mange formaliteter at det blir liten tid til å drive aktiv ledelse. - Passive ledere i offentlig sektor seiler videre, mens de aktive lederne ofte møter uforholdsmessig mye motstand, mener advokat Annette Selmer.
today 09.05.2011
Mer kontroll fra arbeidstilsynet - Regjeringen styrker Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner som skal brukes til ytterligere fokus på kampen mot sosial dumping i arbeidslivet. Det er klart når revidert nasjonalbudsjett legges frem fredag 13. mai.
today 06.05.2011
Endringer i id-kortforskriften for bygg og anlegg - Alle bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft må være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak for å kunne få id-kort til sine ansatte.
today 05.05.2011
Flere søker om utvidet overtid - Hittil i år har Arbeidstilsynet fått 28 prosent flere søknader om å jobbe lengre enn loven tillater. Se hvilke regler du kan søke unntak fra her.
today 05.05.2011
Miniguide for iPhone - ny versjon - Infotjenester tilbyr en gratis app for iPhone som gir deg de ulike satsene du har bruk for. Appen oppdateres automatisk slik at du alltid har oppdaterte satser for hånden!
today 04.05.2011
Feriepenger med skattetrekk - I juni får mange feriepenger på konto, og det uten skattetrekk. Utbetalingen fra arbeidsgiver er imidlertid ikke alltid trekkfri.
today 04.05.2011
Fedrekvoten utvides fra 1. juli - Regjeringen foreslår at alle nybakte fedre får 12 ukers fødselspermisjon fra 1. juli 2011. Samtidig utvides foreldrepengeperioden fra 46 til 47 uker ved 100 prosent dekningsgrad.
today 03.05.2011
Forslag til ny uførepensjon kommer i mai - Ved utgangen av 2010 var det vel 301 000 nordmenn som mottok uførepensjon. I mai legges det frem et nytt lovforslag om uførepensjon og alderspensjon til personer som har vært uføre.
Del siden: LinkedIn twitter