Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

06.12.2010
Nye forskuddssatser for 2011 - Skattedirektoratet har nå fastsatt nye forskuddssatser for 2011.
29.11.2010
Ikke tatt ut all ferie? - Fra og med 2009 ble ferieloven endret, slik at man ikke lenger kan utbetale og stryke feriedager som ikke blir avviklet.
27.11.2010
NHO kaller ny lov for "lovbestemt etterlønn" - Nå skal man få full lønn fra gammel arbeidsgiver hvis man vil jobbe for konkurrenten. "Fallskjermpåbud" er NHOs karakteristikk av lovforslaget.
24.11.2010
Tid for innberetning av ytelser - Det nærmer seg tiden på året da de forskjellige ytelsene skal beregnes og innberettes til myndighetene. I denne artikkelen ser vi på elektronisk kommunikasjon (EK).
24.11.2010
Bruken av midlertidig ansettelse - Det har vært skrevet mye om midlertidig ansettelser den siste tiden. Her følger en presisering av reglene.
15.11.2010
Færre ledere - mer entusiasme - I fremtidens arbeidsliv gis mellomledere mer ansvar gjennom målstyring - ikke direktiver. Samtidig reduseres antallet ledernivåer, noe som kan bety et sted mellom 7.000 og 9.000 færre ledere i store norske virksomheter.
12.11.2010
Fleksibilitet fremfor økt lønn - En undersøkelse gjennomført av Cisco viser at to av tre velger lavere lønn til fordel for en fleksibel arbeidsdag.
11.11.2010
Fem tips før årsskiftet - Årsskiftet nærmer seg og her har du fem tips som du med fordel kan gjennomføre før årsskiftet slik at det nye året ikke kommer så brått på.
01.11.2010
Arbeidsledige pensjonister kan heve "dobbel lønn" - En 62-åring som neste år kombinerer full pensjon med fullt arbeid kan heve «dobbel lønn» i to år hvis man blir arbeidsledig.
27.10.2010
Bonus virker alltid - Konkursen i Lehman Brothers var starten på finanskrisa. Skyldtes konkursen et bonussystem basert på feil nøkkeltall? Les at bonussystemer virker!
26.10.2010
Julegaven kan koste 1000 kroner - Julegaven til de ansatte kan være på 1.000 kroner uten skatteplikt. Den varslede skatteplikten på visse typer gavekort er utsatt, melder Finansdepartementet nå.
19.10.2010
NUF-selskaper unndrar skatt? - Undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå viser at en betydelig andel av alle registrerte NUF'er i Norge ikke fører skatt som egen kostnad i regnskapet. Dette kan være tegn på bevisste skatteunndragelser, mener Finansdepartementet.
19.10.2010
AFP-pensjonister får samme rett til sykepenger - Regjeringen vil om kort tid legge fram en lovproposisjon der de foreslår at personer over 62 år som tar ut alderspensjon og AFP etter ny ordning skal ha rett til sykepenger som i dag, det vil si i inntil ett år.
16.10.2010
Foreslår fedrekvote også når mor mottar uførepensjon - Regjeringen foreslår å utvide fedrekvoten fra 10 til 12 uker i forslaget til statsbudsjett for 2011. Samtidig foreslår man å innføre rett til fedrekvote selv om mor mottar uførepensjon og ikke har opptjent rett til foreldrepenger.
14.10.2010
Like vilkår for fast ansatte og innleide kolleger - Innleide arbeidstakere skal nå få samme vilkår på arbeidsplassen som fast ansatte kolleger. Arbeidsdepartementet har sendt forslaget til lovendringer på høring.
06.10.2010
Regjeringen ønsker kontroll over skatteregler for tjenestereiser - Det er Stortinget som skal fastsette skattene, og det er prinsipielt uheldig at nivået for skattefritak innenfor kost, losji og bruk av egen bil på tjenestereiser i realiteten er lagt utenfor stortingets myndighet.
05.10.2010
"Femårsretten" til dagpenger fjernes - Personer som blir arbeidsledige ved fylte 62 år kan i realiteten motta dagpenger sammenhengende til fylte 67 med dagens regelverk. Denne særregelen blir nå fjernet fra nyttår, i følge forslaget til statsbudsjett.
05.10.2010
Skattefradrag for pensjonister i jobb - Regjeringen foreslår skatteendringer som den hevder vil gi mange eldre arbeidstakere bedre incentiver til å fortsette i arbeid ved siden av å motta pensjon. Det kommer fram av forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i formiddag, uten de store overraskelsene.
28.09.2010
NHO finner seg ikke i fraværsbøter - NHO aksepterer at aktiv sykmelding forsvinner, men er lunkne til bøter. - Det er unødvendig av myndighetene å true med bøter hvis oppfølgingsmøtene med sykmeldte ikke blir gjennomført som de skal, sier avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig i NHO.
23.09.2010
2 uker lengre pappaperm - Fedrekvoten utvides med 2 uker fra 01.07.11. Den totale stønadsperioden økes med en uke, og en uke vil bli tatt fra den delen av stønadsperioden som kan fordeles mellom mor og far.
Del siden: