Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 06.10.2015
Unngå diskriminering ved ansettelser - Når du skal ansette en arbeidstaker må du forholde deg til fem ulike lovverk om diskriminering. Her er listen over diskrimineringsgrunnene du må passe deg for.
today 21.09.2015
- Ikke stol på magefølelsen ved ansettelse - Hva betyr mest for om en nyansatt skal lykkes i jobben? I hvert fall ikke magefølelsen til den som ansetter, advarer en av Norges fremste rekrutteringseksperter.
today 21.09.2015
Slik virker nedbemanning på organisasjonen - En nedbemanningsprosess kan være dramatisk også for dem som får bli i jobben. Det stiller store krav til ledelsen.
today 21.09.2015
Aktivitetskrav til sykmeldte kan bli dyrt - I fylke etter fylke skjerper NAV nå kravet om at sykmeldte skal prøve seg i jobb innen åtte uker for å beholde sykepengene. Arbeidsgivere som forskutterer eller betaler full lønn bør være ekstra på vakt.
today 21.09.2015
Lønn for å reise til jobben - En ny EU-dom gir arbeidstakere uten fast arbeidssted rett til lønn for tiden de bruker på å reise til første arbeidssted og hjem fra det siste. Det kan få betydning også for norske arbeidstakere.
today 07.09.2015
Ikke fritt frem med midlertidig ansatte - Mange tror at det nå nærmest er fritt frem med midlertidige ansettelser, etter endringene i arbeidsmiljøloven i sommer. Det er det ikke.
today 07.09.2015
Hva skal til for å kutte arbeidstakernes lønn? - I tøffe økonomiske tider kan lønnskutt være en mulig løsning for å redusere kostnader uten å nedbemanne.
today 24.08.2015
Ny EU-dom kan endre norsk foreldrepermisjon - Mens far kan være hjemme når mor har foreldrepermisjon, får ikke far mer enn fedrekvoten dersom mor er hjemme. Det kan EU ha satt en stopper for gjennom en fersk dom.
today 24.08.2015
Slik skal du ikke gjennomføre en nedbemanningsprosess - Tøffe tider gjør at mange virksomheter nå planlegger nedbemanning. Her er noen av tabbene du må unngå i en nedbemanningsprosess.
today 10.08.2015
Lær av dem som slutter i jobben - Sluttintervjuer er like viktige som ansettelsesintervjuer. Det er mye å lære av den som slutter, og informasjonen er nyttig for å finne forbedringsområder.
today 10.08.2015
Ny sykmeldingsblankett skaper usikkerhet - Nylig ble en ny sykmeldingsblankett lansert. I den nye blanketten mangler feltet om tilbakedatering på arbeidsgivers eksemplar, noe som skaper usikkerhet.
today 29.06.2015
Forslag til ny regnskapslov - Regnskapslovutvalget har levert sitt forslag til ny regnskapslov, som blant annet vil gjøre det enklere for små selskaper.
today 29.06.2015
Disse reglene endres 1. juli - Som vanlig er det mange lovendringer som trer i kraft 1. juli. I år er det særlig på arbeidsrettsområdet det kommer vesentlige endringer for arbeidslivet.
today 15.06.2015
Nå forsvinner de gamle fare-symbolene - Fra 1. juni fases de gamle oransje symbolene for merking av farlige kjemikalier helt ut. Har du ikke startet opplæringen og gått gjennom rutinene, er det viktig å gjøre det nå.
today 15.06.2015
Komplisert med midlertidig ansatte - Det nye regelverket for midlertidige ansettelser inneholder et ganske komplisert regelverk for karantenetid. Det kan skape problemer, særlig for store arbeidsgivere.
today 15.06.2015
Fri for å følge barn til lege eller tannlege - Arbeidstakere har ingen lovfestet rett til fri for å følge barna til rutinekontroller hos lege, tannlege eller helsestasjon.
today 01.06.2015
Viktig å være bevisst på HR-strategien - Det er viktig å være bevisst på om du utøver en forpliktelsesbasert eller kontrollorientert HR for å få full effekt av HR-tiltakene.
today 01.06.2015
Robotene inntar arbeidslivet - Ekspertene mener den neste bølgen av teknologisk utvikling vil gi store endringer i arbeidslivet. Omstilling blir en nøkkel for bedriftene fremover, var et av budskapene fra årets store lederdag.
today 01.06.2015
Kan sjefen betale boten min? - Hvem skal ta regningen når en arbeidstaker feilparkerer eller bryter fartsgrensen i arbeidstiden?
today 18.05.2015
Ingen sykepenger til de eldste arbeidstakerne - Med ny arbeidsmiljølov har arbeidstakere rett til å stå i jobben til de er 72 år. Retten til sykepenger kuttes fortsatt når man passerer 67.
Del siden: