Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

11.12.2013
Permittering blir dyrere - Fra nyttår blir det dyrere for bedrifter å permittere ansatte. Dette bør du vite om de nye permitteringsreglene.
02.12.2013
Kan ikke spare syke barn-dagene - Arbeidsretten slår i en ny dom fast at man ikke kan bruke velferdspermisjon for å være hjemme med syke barn, når man samtidig har lovfestet rett til omsorgspenger. Dommen får betydning også for andre velferdspermisjoner.
28.11.2013
Snart kan ansatte kreve å få vite kollegenes lønn - Ansatte som mistenker at de tjener mindre enn kollegene på grunn av kjønn, seksuell legning eller etnisitet, kan fra nyttår kreve å få vite hva kollegene tjener. Her er det du trenger å vite om det nye regelverket.
27.11.2013
Slik kuttet Posten jobbulykkene - Kan man unngå ulykker på jobben ved å premiere ledere for å være flinke til å registre nestenulykker? Posten reduserte antallet arbeidsskader med 60-70 prosent på få år.
26.11.2013
Oppfølging av sykmeldte - finnes det «skjulte» NAV-tiltak? - Infotjenester har hvert år flere tusen samtaler med ledere som skal følge opp arbeidstakere som har blitt sykmeldt. Mange ledere er usikre på hvordan de kan bruke NAV i oppfølgingsarbeidet og om det finnes tiltak som NAV kan iverksette under oppfølgingen hos arbeidsgiver.
26.11.2013
Hva kan vi lære av idretten? - Idretten er eksperter på å skape vinnere. Selv om det er mange ulikheter mellom å drive en bedrift og drive frem enere i sport, har næringslivet mye å lære.
22.11.2013
Forskere til angrep på sykeordninger - Menneskekroppen tåler ikke et helt arbeidsliv i belastende yrker, selv om vi tilrettelegger aldri så mye. Det sier NOVA-direktør Kåre Hagen, som går til angrep på det han kaller oppfølgingsmani i arbeidslivet.
04.11.2013
Ferie på forskudd - Ansatte som ønsker seg en juleferie selv om årets feriedager er brukt opp, kan be om å få ta ut noen av neste års feriedager på forskudd.
31.10.2013
Kan man nekte ansatte røykepause? - Flertallet av sjefene i store selskaper mener røykepauser reduserer produktiviteten i virksomheten. Kan de nekte de ansatte å røyke i arbeidstiden?
25.10.2013
Kundearrangementer kan gi skattesmell - Arrangementer betalt av forretningsforbindelser er ikke nødvendigvis gratis for deltakerne. Arrangøren må vurdere skatteplikt hos de innbudte gjestene.
18.10.2013
Slik blir den nye mobilskatten - Ansatte som får dekket telefon og bredbånd av jobben får enklere skatteregler å forholde seg til neste år.
14.10.2013
Statsbudsjettet 2014 - Den avtroppende regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Her er en oppsummering av de viktigste endringene for arbeidslivet.
10.10.2013
Fikk full HMS-kontroll på nett - Attføringsbedriften Tromsprodukt var lei av HMS-systemer på papir som var krevende å oppdatere og vanskelig tilgjengelig for de ansatte. Derfor tok de i bruk Infotjenesters nettbaserte HMS-løsninger.
08.10.2013
Slik blir det blåblå arbeidslivet - Høyre og FrP har lagt frem sin regjeringsplattform. Her varsler de blant annet endringer i arbeidsmiljøloven, redusert byråkrati og forenkling av reglene for foreldrepermisjon.
04.10.2013
Fleksibilitet haster mest - Å få på plass mer fleksible arbeidstidsordninger og forenklet rapportering til det offentlige haster mest for en ny regjering, i følge norske ledere. Fedrekvoten er det nesten ingen som bryr seg om.
02.10.2013
Fedrekvoten blir redusert - De borgerlige partiene har blitt enige om å redusere fedrekvoten fra 14 til 10 uker. De har også lagt opp til store endringer i unntakene som gjør at fars kvote kan overføres til mor. - Et skritt i feil retning, mener NHO.
01.10.2013
Forbedringsmeldinger rett fra mobilen - Alle bedrifter bør ha et system der ansatte kan registrere små og store feil og forbedringsforslag, slik at man kan lære av dem. Infotjenester lanserer snart mobil-app, for å gjøre rapporteringen enklere.
26.09.2013
Infotjenester skal drive NHO-kurs - NHO vil øke sin satsing på kurs, og inngår avtale med Infotjenester om å drive Næringslivets Skole. Målet er å øke kurstilbudet betydelig.
25.09.2013
Arbeidsmiljøloven trenger forenkling - I valgkampen ble det diskutert heftig hvorvidt dagens regler om arbeidstid i arbeidsmiljøloven må mykes opp. Regelverket er for komplisert og det bør være rom for å la ansatte og arbeidsgivere avtale mer seg i mellom, skriver Infotjenesters jurist og ekspert på arbeidsrett Hans Gjermund Gauslaa.
23.09.2013
Pendlerregler til besvær - Stortingspolitikerne synes reglene for pendling er så vanskelige at de forandret dem – men bare for seg selv. Resten av befolkningen må pent lære seg å skille mellom besøksreiser og yrkesreiser. Vår fagekspert forklarer forskjellen.
Del siden: