Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

21.01.2013
Rettssak: Sykefravær var gyldig oppsigelse - Det er mulig å si opp en ansatt på grunn av sykefravær.
15.01.2013
Syk kultur i verdens beste land - Ifølge FN er Norge verdens beste land å bo i. Likevel har vi Europas høyeste sykefravær.
15.01.2013
Kan du beholde gullpensjonen? - Banklovkommisjonen foreslår å avvikle den trygge og gullkantede ytelsespensjonen. Men ikke for alle.
10.01.2013
Klages det på inneklima? - Arbeidsmiljøloven setter krav om at inneklima skal være forsvarlig, men hva skal arbeidsgivere gjøre når medarbeidere klager?
08.01.2013
Smarte telefoner, dumme ledere - Smarttelefonen blir et stadig viktigere arbeidsverktøy. Spesielt for ledere. Men hva gjør det med oss?
06.01.2013
På tide med den årlige HMS-gjennomgangen - Hvis dere ikke allerede har gjort vurdering av HMS-arbeidet i 2012, er det nå på tide. Vi forteller deg hva som skal gjøres.
02.01.2013
Nå kan naboen få pleiepenger - Ny lovendring åpner opp for helt nye mottakere av pleiepenger.
28.12.2012
Frykter ikke vikarkaos - NHO har spådd kontraktskaos når det nye vikardirektivet iverksettes. Jøtul, storforbruker av vikarer, tror ikke det kommer til å skje.
19.12.2012
Pensjonsreglene endres - større valgfrihet - I 2013 får norske arbeidstakere selv bestemme hvordan pensjonspenger man har i fripoliser skal plasseres.
11.12.2012
Kan du overprøve en sykmelding? - Når så mange som 95 prosent av alle pasienter får de sykmeldingene de ber om, kan det ikke være tvil om at sykmeldingspraksisen er for liberal. Men hva gjør du som arbeidsgiver når du er uenig med legen?
11.12.2012
De mest populære frynsegodene - Vi spurte 600 ledere hva de tilbyr sine ansatte i tillegg til det som kommer inn på brukskontoen én gang i måneden.
11.12.2012
- Lettere med sykmelding enn tilrettelegging - Gravide arbeidstakere føler at de må kjempe for tilrettelegging og at sykmelding er en enklere utvei. Men det finnes et tredje alternativ.
11.12.2012
Overrasket over denne overtidsdommen? - Mange arbeidsgivere tror at overtid må være pålagt for at ansatte skal ha rett på overtidsbetaling. Slik er det ikke.
03.12.2012
Hva er reglene for overføring av ferie? - Overføring av ferie er det mest populære søket i våre oppslagsverk de siste 14 dagene. Hvor mye ferie kan egentlig overføres?
29.11.2012
NAV innrømmer feil praksis rundt foreldrepenger - En rekke Infotjenester-kunder er frustrerte fordi fedre får avslag på foreldrepenger lenge før permisjonen starter. Årsaken er manglende inntektsopplysninger. Men nå innrømmer NAV feil praksis.
26.11.2012
Vil redusere utbetalinger til sykelønn og kutte stønader - Dersom det blir regjeringsskifte høsten 2013, blir det trolig brukt betraktelig mindre penger til sykelønn over statsbudsjettet.
15.11.2012
5 spørsmål om reiseregninger - Hvert år svarer vi på tusenvis av spørsmål om reiseregninger. Her er noe av det vi oftest får spørsmål om.
08.11.2012
Ti tips før årsoppgjøret - Vi nærmer oss årsskiftet 2012/2013 og da gjelder det å være forberedt.
08.11.2012
Vikarer blir 60 prosent dyrere - Arbeidsgiverforening tror vikarbyrådirektivet øker utgiften til innleide vikarer med 60 prosent over natten.
06.11.2012
Slipp skatt på innholdstjenester på jobb - Hvordan sørger du for at ikke arbeidstakere må betale skatt på innholdstjenester fra mobiltelefonen som skyldes yrkesbruk?
Del siden: