Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 08.05.2013
Økt kontroll av arbeidsvilkår - Regjeringen vil øke kontrollen med lønns- og arbeidsvilkår i norsk næringsliv for å hindre sosial dumping. I en ny handlingsplan varsler de strengere straffer for brudd på arbeidsmiljøloven.
today 07.05.2013
Revidert nasjonalbudsjett: Lavere sykefravær smører budsjettet - Regjeringen har 5 milliarder kroner ekstra å rutte med i år, mye på grunn av lavere sykefravær og færre uføre enn forventet. Det kommer frem i revidert nasjonalbudsjett for 2013.
today 06.05.2013
Ytelsesbasert pensjon blir historie - Forslaget fra Banklovkommisjonen innebærer at ytelsesbasert pensjon slik vi kjenner den i dag er historie. Spørsmålet er hva som kommer i stedet, sier pensjonsekspert Alexandra Plahte.
today 02.05.2013
Nye krav gir store utfordringer - Strenge krav til rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven gir store selskaper nye utfordringer. Endringene er nå vedtatt av Stortinget.
today 23.04.2013
Slik beholder du seniorene - Både pensjonsreformen og Inkluderende Arbeidsliv har som mål å få norske arbeidstakere til å stå lenge i jobb. Nå kan tyske forskere ha funnet ut hvordan man lykkes.
today 23.04.2013
Hjemmekontor kan bli dyrt for arbeidsgiver - Arbeidsgivere som tillater svenske ansatte å benytte hjemmekontor i for stor grad, kan måtte betale dyrt i ekstra arbeidsgiveravgift.
today 23.04.2013
Gradert sykmeldt kan avspasere - En ansatt som jobber 50 prosent på grunn av gradert sykmelding kan avspasere tidligere opparbeidete timer i den avtalte arbeidstiden.
today 19.04.2013
Kan arve skattefri lønn ved dødsfall - Ved dødsfall kan etterlatte kunne arve den avdødes opptjente lønn og bonuser skattefritt. Det er i så fall avgjørende at avdøde ikke hadde adgang til å ta ut pengene før dødsfallet.
today 16.04.2013
Vil "teknofobien" i HR til pers - Med nettbaserte og mobile HR-løsninger utfordrer Infotjenester en bransje som har "teknofobi"-stempel. Det gjør vi fordi morgendagens arbeidstakere forventer at slike løsninger er tilgjengelige i jobben.
today 08.04.2013
NAV kjenner ikke til ulik praksis - NAV skal normalt ikke kreve at arbeidsgiver legger ved skriftlige egenmeldinger ved innsendelse av dokumentasjon for betalt arbeidsgiverperiode.
today 08.04.2013
Lavere sykefravær i NHO-bedriftene - Sykefraværet var 11 prosent lavere i NHOs medlemsbedrifter enn i arbeidslivet ellers i 2012. Selv om fraværet generelt har en økende tendens i Norge vil ikke NHO innføre karensdager.
today 18.03.2013
Kjøregodtgjørelse kan være skattepliktig - Bruk av privat bil i jobbsammenheng vil i mange tilfeller gi rett til en kjøregodtgjørelse. Men utløser den skatt?
today 18.03.2013
96 år gammel aldersgrense for fall - I 1917 ble det innført en aldersgrense på 70 år i det norske arbeidslivet. Nå kan den bli opphevet.
today 14.03.2013
Lege: - Vi sykmelder personer som ikke er syke - I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv hevder en allmennlege at norske leger i for stor grad sykmelder pasienter som ikke er syke.
today 12.03.2013
Kjøper ut pappaperm med bonuslønn - Den norske pappapermordningen har ført til kreative løsninger i bedrifts-Norge.
today 08.03.2013
Suksess med sosialt oppslagsverk - 1. oktober 2012 revolusjonerte Infotjenester sine elektroniske oppslagsverk. – Det har gått over all forventning, sier fagsjef Tor Arne Furuseth.
today 06.03.2013
Slakter den norske sykelønnsordningen - I en ny rapport fra den globale organisasjonen OECD oppfordres Norge til å stramme inn dagens sykelønnsordning.
today 06.03.2013
Staten vil sjekke bonusreisene dine - I teorien er det slik at uttak av bonusreiser opparbeidet på jobb, utløser skatteplikt. I virkeligheten har dette knapt vært praktisert. Det kan det bli en endring på.
today 01.03.2013
Slik inndrar du egenmeldingsretten - Når en ansatt har brukt opp eller misbrukt egenmeldingskvoten, kan det være aktuelt å inndra rettigheten.
today 01.03.2013
Tabbene du må unngå ved ansettelser - Hva kan du spørre om i intervjuer? Og har vikarer fortrinnsrett?
Del siden: