Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 23.03.2011
Permitterte kan gå ett år uten lønn - Regjeringen ønsker mer heltid enn deltid, strengere håndtering av alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven, men permitteringsordningen røres ikke. Det betyr at en arbeidstaker fortsatt kan permitteres uten lønn fra arbeidsgiver.
today 22.03.2011
Skatt på gratis parkering på jobb? - Det kan bli realitet dersom Klima- og forurensingsdirektoratet følger opp forslagene fra Transportøkonomisk Institutt.
today 21.03.2011
Bøter til arbeidsgiverne? - Dersom arbeidsgiverne ikke følger opp sykmeldte, kan de nå få bøter. Det kan bli resultatet når regjeringen legger frem sitt lovforslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.
today 14.03.2011
Unge ledere vet ikke hva ledelse dreier seg om! - Påstand: Det er store forskjeller på unge ledere og mer erfarne ledere. Erfarne ledere beholder roen i større grad når det blåser. De handler ofte raskere på magefølelsen når ting skjer og de oppleves som tryggere i rollen som leder.
today 07.03.2011
Ingen endringer i regulativet for innenlandsreiser - 1. mars har tidligere vært datoen for endring av statens satser for innland når det gjelder reiseregulativet. Nå skjer det ingenting. Foreløpig.
today 07.03.2011
Næringslivet kan spare en halv milliard - Arbeidsgivernes innrapportering av lønn, trekk og ansettelser til offentlige etater koster arbeidsgiverne store summer. Nå kan de snart spare en halv milliard på en felles innrapporteringsløsning, viser et forslag som er sendt på høring.
today 07.03.2011
Hva sier lovverket om arbeidstid? - Med de siste ukers fokus på arbeidstid og godtgjørelse, bringer vi her en generell oversikt over regelverket.
today 04.03.2011
Vonde rygger under ski-VM - For mye sitting i sofaen eller feil sittestilling kan føre til vondt i ryggen. Det samme er tilfellet på jobben. Derfor er det viktig at stolen du sitter på er tilpasset deg.
today 02.03.2011
Arbeidstid: 84 timer per uke! - Det er maksimal arbeidstid for operatører på oljeplattformer i Nordsjøen med hjemmel i rammeforskriften (Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten). Imidlertid er normal arbeidstid etter arbeidsmiljøloven 40 timer per uke for de som jobber på dagtid uten helgearbeid
today 15.02.2011
Svenskene fortsatt svensker - Finansminister Sigbjørn Johnsen suspenderer reglene om at utenlandske borgere må melde flytting dersom de skal jobbe i Norge i mer enn seks måneder i året.
today 11.02.2011
Disse bør beholde revisoren - To keep or not to keep - det er spørsmålet for 137.000 norske bedrifter som nå kan velge bort revisoren sin. Her er det du må tenke på før du bestemmer deg.
today 09.02.2011
Ikke fradrag ved lønn på 10 000 kroner eller mer - Skattedirektoratet har kommet til at også kontantutbetaling av lønn på mer enn 10 000 kroner til en person faller inn under skattelovens nye bestemmelser i § 6-51. For arbeidsgivere betyr det at man ikke får fradrag for denne utbetalingen.
today 08.02.2011
Varsler ytterligere forenkling - Statsminister Jens Stoltenberg varsler ytterligere forenkling for næringslivet gjennom tallfestede mål, konkrete tiltak og planer.
today 07.02.2011
Bare prat fra lederen? - Skal medarbeidersamtalen ha noen betydning for både lederen og den ansatte, må begge ha forberedt seg til samtalen.
today 01.02.2011
Mindre lønn gir mindre pensjon - Nå kan man ta ut delvis eller full pensjon fra 62 år. Samtidig har man rett til redusert arbeidstid fra fylte 62 år dersom det ikke er til vesentlig ulempe for virksomheten.
today 27.01.2011
Disse bør endre på skattekortet - Hvor mange medarbeidere endret på skattekortet i år? Trolig litt for få.
today 26.01.2011
Skattesmell på firmabil - Det kan bli resultatet dersom du ikke innrapporterer riktig bruk av firmabil til skattemyndighetene.
today 19.01.2011
Aksjeselskap er en mer ryddig selskapsform! - Det mener rådgiver Oddrun Skår Hansen hos Infotjenester AS som tror det blir færre enkeltpersonforetak og flere aksjeselskaper som følge av de foreslåtte endringene i aksjeloven.
today 19.01.2011
Benytter du deg av utenlandsk arbeidskraft? - Benytter du deg av utenlandsk arbeidskraft, må du passe på at vedkommende har et godkjent skattekort. Skatteetaten endrer nå rutinene for utstedelse av skattekort til utenlandske arbeidere med D-nummer.
today 19.01.2011
Når forvirringen blir total - NAVs regelverk er komplisert. Faktisk så komplisert at det blir vanskelig for mange å forstå. Når så pressen følger opp med artikler som blander de ulike reglene, blir forvirringen total.
Del siden: