Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

05.10.2010
"Femårsretten" til dagpenger fjernes - Personer som blir arbeidsledige ved fylte 62 år kan i realiteten motta dagpenger sammenhengende til fylte 67 med dagens regelverk. Denne særregelen blir nå fjernet fra nyttår, i følge forslaget til statsbudsjett.
05.10.2010
Skattefradrag for pensjonister i jobb - Regjeringen foreslår skatteendringer som den hevder vil gi mange eldre arbeidstakere bedre incentiver til å fortsette i arbeid ved siden av å motta pensjon. Det kommer fram av forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i formiddag, uten de store overraskelsene.
28.09.2010
NHO finner seg ikke i fraværsbøter - NHO aksepterer at aktiv sykmelding forsvinner, men er lunkne til bøter. - Det er unødvendig av myndighetene å true med bøter hvis oppfølgingsmøtene med sykmeldte ikke blir gjennomført som de skal, sier avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig i NHO.
23.09.2010
2 uker lengre pappaperm - Fedrekvoten utvides med 2 uker fra 01.07.11. Den totale stønadsperioden økes med en uke, og en uke vil bli tatt fra den delen av stønadsperioden som kan fordeles mellom mor og far.
21.09.2010
Utleie av næringseiendom kan bli momsfelle - Reglene for moms på utleie av næringseiendom er kompliserte.
20.09.2010
Dette blir pensjonistenes nye skatt - Pensjonsreformen fører til store forandringer i skattesystemet for pensjonister.
07.09.2010
Disse gavene må du skatte av - Mediene skriver for tiden mye om tepper og andre gaver man mottar i tilknytning til jobben.
06.09.2010
Vil sjekke om fedrene tar ut dobbel lønn - Fedre kan utnytte pappapermen til å få dobbel lønn i ferier. Greit for Frp og Høyre, mens Ap-topp mener dette blir feil.
02.09.2010
Her er premiesatsene for AFP - Det er nå foreslått premiesatser for AFP i 2011. Se satsene her.
10.08.2010
Slik skal ansatte sikre arbeidsmiljøet - Selv om arbeidsgiver har det juridiske ansvaret, er arbeidsmiljø ikke noe sjefen har ansvaret for alene. Her er dine lovpålagte plikter som ansatt.
09.08.2010
Sju tips for godt styrearbeid - Noen fasit for godt styrearbeid finnes ikke, men her er noen tips på veien.
05.08.2010
Lederrollen er i endring - Mellomledere skvises. Fremtidsrapport spår tøffe tak.
05.07.2010
Bøtelegges for å holde e-posten åpen - Datatilsynet har begynt å ilegge bøter for brudd på e-postforskriften. Når noen slutter, kan ikke e-posten deres videresendes til sjefen.
02.07.2010
5.000 i bot for å glemme dialogmøtet - 1. juli sendte Arbeidsdepartementet lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven på høring.
01.07.2010
Brukte 2 milliarder - sykefraværet ned 0,025 % - Regjeringens evaluering av "Raskere tilbake" er ikke lystig lesning. For hver fraværsdag som ble forhindret brukte Regjeringen nesten 8.000 kroner!
28.06.2010
Unntak i arbeidslivet blir vanligere - En sjef med et knippe medarbeidere han er sjef for. Denne tradisjonelle organiseringen utfordres nå fra mange hold.
22.06.2010
Ny ordning med momskompensasjon - Nå er det klart hvordan frivillige organisasjoner må gå fram for få kompensert moms i 2010.
21.06.2010
Slik kan du få psykisk syke tilbake på jobb - Her er en sjekkliste med ni anbefalinger til arbeidsgiver ved sykmelding grunnet psykiske lidelser.
18.06.2010
Kan vi miste retten til å jobbe til 70 år? - Gjensidige forsikring sa i fjor opp sin medarbeider Karin Haare Johansen fordi hun fylte 67 år. - Vinner de fram i rettsapparatet bør myndighetene se over lovverket på ny, mener førsteamanuensis Bjørn Eriksen ved BI.
10.06.2010
7 misforståelser om pensjonsreformen - Her er de vanligste misforståelsene om nye pensjonsregler fra 2011.
Del siden: