Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

03.05.2010
Dropper moms på trening og guiding - 1. juli kommer nye momsregler. Finansdepartementet har trukket tilbake deler av forslaget.
03.05.2010
Nå kan man søke om ny pensjon - Fra 3. mai kan alle over 62 år søke om ny alderspensjon. Får vi et skred av pensjonister i 2011?
22.04.2010
Lønn til askefaste - Når ansatte kommer for sent hjem fra reisen, blir lønn et tema. Sjefen har disse mulighetene.
22.04.2010
9 tips for god personalpolitikk - En huskeliste for lederen i arbeidet med de ansatte.
15.04.2010
Ingen erstatning for avlyste møter - De eventuelle tap næringslivet måtte få som følge av innstilte flyavganger dekkes ikke av dagens forsikringsordninger. - Dette produktet finnes ikke, sier informasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.
14.04.2010
Sykdom under streik - Selv om det er streik eller lockout, kan arbeidstakeren bli syk. Utbetaling av sykepenger avhenger da av tidspunktet for sykdommen.
13.04.2010
Ferie under streik - Hva skjer med ferieavviklingen under streik? Og hva med de ansatte som ikke streiker?
09.04.2010
Slik kan du rapportere om miljø - Alle virksomheter er pålagt å rapportere om virksomhetens påvirkning på ytre miljø. Lær hvordan du rapporterer reiser, energi og avfallsmengde samtidig som du sparer penger!
08.04.2010
Nå må vikarbruken drøftes - Nå skal sjefen drøfte bruken av midlertidig ansatte med de tillitsvalgte hvert år. I statsråd før påske ble arbeidsmiljøloven foreslått endret.
07.04.2010
Revisjonsfritak i Sverige og Danmark - Nå foreslår regjeringene i Sverige og Danmark at hundretusener av selskaper fritas fra revisjonsplikt. Dermed nærmer det seg avklaring i Norge også.
26.03.2010
Mer fri når nære dør - Stortinget har vedtatt å gjøre det enklere å kombinere jobb med omsorg.
25.03.2010
Slutt på lang egenmelding - Nå anbefaler Regjeringen 3 dager egenmeldingsrett igjen, ikke 8 dager.
25.03.2010
Skatteplikt ved representasjon - Fortsatt deltar 1 av 5 ansatte årlig på arrangementer leverandører har betalt. Arrangøren må da vurdere skatteplikt hos de innbudte gjestene.
22.03.2010
Brøt likestillingsloven i uformell e-post - - Du er nok inne på noe der, bekreftet personalsjefen når en jobbsøker spurte om ønsket om pappaperm var uheldig. I strid med likestillingsloven, mener Likestillings- og diskriminiseringsombudet.
17.03.2010
Når utlendinger pendler - Utlendinger som jobber i Norge får ofte dekket bolig, kost og hjemreiser. Da gjelder andre regler enn ved vanlig lønn. Se behandlingsreglene her.
12.03.2010
102.000 bedrifter spørres aldri om sykefraværet - Bare 10.000 bedrifter må rapportere egenmeldinger, og småbedrifter spørres aldri.
12.03.2010
190.000 kan gå av med pensjon - Fra 3. mai 2010 blir det mulig å søke om ny fleksibel alderspensjon. Derfor må 190.000 norske arbeidstakere mellom 62 og 66 år snart bestemme seg for om de vil gå av med pensjon eller ikke.
12.03.2010
Forbudt å spørre om babyplaner - 9. mars vedtok Stortinget enstemmig å forby spørsmål om graviditet og familieplanlegging i forbindelse med jobbintervjuer. Forbudet blir tatt inn i likestillingslovens paragraf 4.
11.03.2010
ID-kort for renholdere - Snekkeren har hatt det lenge, nå får også renholderen ID-kort.
05.03.2010
Nå skal kunden beregne momsen - For første gang vil myndighetene endre på hvem som skal beregne merverdiavgift ved innenlands omsetning. Dette skal kun gjelde klimakvoter.
Del siden: