Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 23.04.2013
Gradert sykmeldt kan avspasere - En ansatt som jobber 50 prosent på grunn av gradert sykmelding kan avspasere tidligere opparbeidete timer i den avtalte arbeidstiden.
today 23.04.2013
Hjemmekontor kan bli dyrt for arbeidsgiver - Arbeidsgivere som tillater svenske ansatte å benytte hjemmekontor i for stor grad, kan måtte betale dyrt i ekstra arbeidsgiveravgift.
today 23.04.2013
Slik beholder du seniorene - Både pensjonsreformen og Inkluderende Arbeidsliv har som mål å få norske arbeidstakere til å stå lenge i jobb. Nå kan tyske forskere ha funnet ut hvordan man lykkes.
today 19.04.2013
Kan arve skattefri lønn ved dødsfall - Ved dødsfall kan etterlatte kunne arve den avdødes opptjente lønn og bonuser skattefritt. Det er i så fall avgjørende at avdøde ikke hadde adgang til å ta ut pengene før dødsfallet.
today 16.04.2013
Vil "teknofobien" i HR til pers - Med nettbaserte og mobile HR-løsninger utfordrer Infotjenester en bransje som har "teknofobi"-stempel. Det gjør vi fordi morgendagens arbeidstakere forventer at slike løsninger er tilgjengelige i jobben.
today 08.04.2013
Lavere sykefravær i NHO-bedriftene - Sykefraværet var 11 prosent lavere i NHOs medlemsbedrifter enn i arbeidslivet ellers i 2012. Selv om fraværet generelt har en økende tendens i Norge vil ikke NHO innføre karensdager.
today 08.04.2013
NAV kjenner ikke til ulik praksis - NAV skal normalt ikke kreve at arbeidsgiver legger ved skriftlige egenmeldinger ved innsendelse av dokumentasjon for betalt arbeidsgiverperiode.
today 18.03.2013
96 år gammel aldersgrense for fall - I 1917 ble det innført en aldersgrense på 70 år i det norske arbeidslivet. Nå kan den bli opphevet.
today 18.03.2013
Kjøregodtgjørelse kan være skattepliktig - Bruk av privat bil i jobbsammenheng vil i mange tilfeller gi rett til en kjøregodtgjørelse. Men utløser den skatt?
today 14.03.2013
Lege: - Vi sykmelder personer som ikke er syke - I et leserinnlegg i Dagens Næringsliv hevder en allmennlege at norske leger i for stor grad sykmelder pasienter som ikke er syke.
today 12.03.2013
Kjøper ut pappaperm med bonuslønn - Den norske pappapermordningen har ført til kreative løsninger i bedrifts-Norge.
today 08.03.2013
Suksess med sosialt oppslagsverk - 1. oktober 2012 revolusjonerte Infotjenester sine elektroniske oppslagsverk. – Det har gått over all forventning, sier fagsjef Tor Arne Furuseth.
today 06.03.2013
Staten vil sjekke bonusreisene dine - I teorien er det slik at uttak av bonusreiser opparbeidet på jobb, utløser skatteplikt. I virkeligheten har dette knapt vært praktisert. Det kan det bli en endring på.
today 06.03.2013
Slakter den norske sykelønnsordningen - I en ny rapport fra den globale organisasjonen OECD oppfordres Norge til å stramme inn dagens sykelønnsordning.
today 01.03.2013
Tabbene du må unngå ved ansettelser - Hva kan du spørre om i intervjuer? Og har vikarer fortrinnsrett?
today 01.03.2013
Dette må du vite om arbeidsgivers styringsrett - Arbeidsgivers styringsrett gir deg som leder rammene for hvordan du kan forvalte arbeidsgiveransvaret.
today 01.03.2013
Slik inndrar du egenmeldingsretten - Når en ansatt har brukt opp eller misbrukt egenmeldingskvoten, kan det være aktuelt å inndra rettigheten.
today 26.02.2013
Bonuspoeng på flyreiser – skatteplikt? - SAS gjeninnfører bonuspoeng på innenlandsreiser fra og med i dag. Ordningen begrenses til kun å gjelde bedriftskunder, der det foreligger en avtale mellom SAS og arbeidsgiver.
today 25.02.2013
Nordmenn i utlandet bør være varsomme med hjemmekontor - Nordmenn som jobber i Norge, men er bosatt i Sverige bør være varsomme med å benytte hjemmekontor. Jobber man fra sitt svenske hjem to dager i uken skal man nemlig tilhøre den svenske Försäkringskassan og der er sosiale goder dårligere enn hos den norske Folketrygden.
today 22.02.2013
Se opp for tilbakedaterte sykmeldinger! - Vær på vakt hvis en av dine ansatte leverer en tilbakedatert sykmelding. Blir vedkommende sykmeldt lengre enn 16 dager og du skal kreve refusjon fra NAV, kan du regne med avslag. NAV er strenge på dette punktet.
Del siden: