Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 15.08.2017
Lover å forenkle mer for arbeidslivet - Da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte Infotjenester lovet han å holde videre trykk på digitalisering og forenkling for arbeidslivet.
today 15.08.2017
Slik blir sykmeldingen digitalisert - I vår ble sykmeldingen digitalisert for de fleste arbeidstakere, og i løpet av høsten blir også søknaden om sykepenger digitalisert.
today 14.08.2017
Rett til fri ved skole eller barnehagestart? - Tusenvis av norske arbeidstakere vil i disse dager følge poden til første dag i barnehage- eller skole. Har de rett til fri med lønn?
today 02.08.2017
Aktive arbeidstakere blir smartere - Fysisk aktivitet gir ikke bare friskere ansatte og lavere sykefravær, det gjør også arbeidstakerne smartere og mer kreative.
today 01.08.2017
Hadde rett til å avslutte seniorpolitiske tiltak - Høyesterett kom enstemmig til at arbeidsgiver ensidig kunne avslutte en seniorpolitisk ordning for to medarbeidere, som gikk ut på at de kunne arbeide 80% med full lønn.
today 01.08.2017
Hviletid kan hindre ansatte i å ta med jobben hjem - Sommerens endringer i arbeidsmiljøloven gjør at ansatte nå kan be om å få jobbe til klokken 23. De som jobber så sent kan imidlertid ikke begynne på jobb igjen klokken 8 neste dag.
today 12.07.2017
Overhalla Betongbygg har valgt Simployer - Overhalla Betongbygg AS har valgt Infotjenester sitt HRM-system Simployer som sin nye HR-løsning. Løsningen inkluderer personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær, oppfølging av sykefravær, kompetanse, reise og utlegg samt personalhåndbok.
today 20.06.2017
Vær oppmerksom på regelendringer 1. juli - Flere endringer i arbeidsmiljøloven og en ny lov om statens ansatte. Det er bare noen av regelendringene som trer i kraft 1. juli.
today 20.06.2017
Terror og sabotasje inn i HMS-regelverket - I sommer endres HMS-regelverket for å synliggjøre arbeidsgivers ansvar for å hindre sabotasje og terror. Bakgrunnen er blant annet terrorangrepene 22. juli.
today 19.06.2017
6 HR- og ledertips fra arbeidsrettskonferansen - Nylig ble Arbeidsrettskonferansen for HR og ledelse avholdt i Oslo. Her er 6 tips du bør få med deg fra konferansen.
today 07.06.2017
Formfin Møbler AS valgte Infotjenester og Capitech på HRM-system - Løsningen til Formfin Møbler AS omfatter skybaserte løsninger for personalarkiv, sykefravær, oppfølging av sykefravær, reiseregning, dokumentarkiv, samt digitale håndbøker for ledelse og personal. I tillegg omfatter løsningen tidsregistrering fra Capitech.
today 06.06.2017
5 teknologitips for ledere i 2017 - Gikk du glipp av lederdagen 2017? Vi har oppsummert noen av hovedpoengene du som leder bør få med deg.
today 05.06.2017
Så mye koster "HR-oppgavene" - Lurer du på hvor mye det koster å gjennomføre de ulike oppgavene og rutinene fra HR? Vi har laget en kalkulator som hjelper deg å finne svaret.
today 02.06.2017
En halv million ansatte får nytt HRM-system - Onsdag 7. juni rulles HRM-systemet Simployer ut til alle brukere av HRessurs og håndbøker fra Infotjenester. De kan blant annet vente seg en ny og bedre brukeropplevelse.
today 31.05.2017
Arbeidstaker kan friskmelde seg selv - Arbeidstakere som er 100 % sykmeldt kan friskmelde seg selv og komme tilbake på jobb uten å gå til legen. Husk bare å gjøre en skriftlig avtale og varsle NAV.
today 26.05.2017
Stor tilsynsaksjon i byggebransjen - Denne uken starter Arbeidstilsynet en stor tilsynsaksjon i bygge- og anleggsbransjen. Målet er at flere gebyrer skal bidra til færre ulykker.
today 24.05.2017
Norsvin SA har valgt HRM-løsning fra Infotjenester - Norsvin SA har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av HRM-løsning. Løsningen til Norsvin SA omfatter skybaserte løsninger for personalarkiv, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, timer, sykefravær, samt oppfølging av syke.
today 23.05.2017
Infotjenester lanserer nytt HRM-system - På selveste 17. mai lanserte Infotjenester HRM-systemet Simployer. Snart rulles det ut til alle som i dag bruker HRessurs og håndbøker.
today 23.05.2017
5 tips for å beholde gode ansatte - Nei, det er vanligvis ikke misnøye med lønnen som gjør at du mister gode medarbeidere.
today 22.05.2017
Ny høyesterettsdom om utvelgelse ved nedbemanning - Høyesterett har gjennom ny dom kommet med viktige avklaringer om utvelgelse av hvem som skal gå ved en nedbemanning.
Del siden: