Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

31.01.2019
Nobels Fredssenter velger Simployer på HRM system! - Løsningen til Nobels Fredssenter omfatter skybasert løsning for personalhåndbok, personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, reise og utlegg. I tillegg har de valgt digital HMS-håndbok, avvikssystem og HMS prosess årshjul.
29.01.2019
Finansministeren misforstår sykepengeopptjeningen - Finansministeren mener det er viktig at ansatte blir skattlagt for naturalytelser, fordi det da blir en del av sykepengegrunnlaget. Dette vil gjelde de færreste, sier Infotjenesters trygderettstrådgiver.
29.01.2019
Slik bytter du egenmeldingsordning - Fra i år står alle virksomheter fritt til å velge om de ønsker å benytte seg av IA-avtalens utvidede egenmeldingsrett på 8 dager. Her er noen tips hvis du ønsker å endre.
29.01.2019
Fem misforståelser om skatt på rabatt - Fra 2019 er det nye regler for skattlegging av rabatter til ansatte. Det har ført til mange misforståelser.
16.01.2019
På tide å gjøre den årlige HMS-gjennomgangen? - Hvis dere ikke allerede har gjort en vurdering av virksomhetens HMS-arbeid i 2018, er det nå på tide. Vi forteller deg hva som skal gjøres.
15.01.2019
Fungerer utvidet egenmeldingsrett? - I forbindelse med den nye IA-avtalen, har muligheten til utvidet egenmeldingsrett blitt frivillig. Vi har spurt tre forskere om de anbefaler å gi ansatte mulighet til å bruke egenmelding i 8 dager.
15.01.2019
Fire avklaringer om den nye IA-avtalen - Den nye IA-avtalen som ble presentert like før jul har reiste mange spørsmål. Nå har vi fått noen avklaringer.
08.01.2019
ABChus velger HRM-løsning fra Simployer - ABChus AS har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av HRM-løsningen Simployer.
07.01.2019
Bjørneparken AS velger Simployer på HRM -system! - Løsningen til Bjørneparken omfatter skybasert HRM-løsning, som består av modulene personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging.
04.01.2019
Når kan egenmelding brukes? - Det er ingen ting våre kunder lurer mer på enn bruk av egenmeldinger. Her gir vi deg en oversikt over noen av de viktigste reglene.
01.01.2019
Viktige regelendringer for 2019 - Hvert år endres lover og regler som gjelder arbeidslivet. I 2019 har vi blant annet fått viktige endringer for skattlegging av naturalytelser og reisegodtgjørelser, ny IA-avtale og flere endringer i arbeidsmiljøloven.
01.01.2019
Høyesterett: Sykmelding betyr ikke at du er syk - Høyesterett slår i en fersk dom fast at en ansatt som er sykmeldt av legen ikke nødvendigvis er syk i lovens forstand – og dermed har rett til sykepenger.
19.12.2018
Julebrev 2018 - Vi nærmer oss jul og nyttår, og vi ønsker med dette julebrevet å takke for at du er kunde hos oss, og samtidig informere litt om hva vi har gjort det siste året.
18.12.2018
Slik blir satsene og reisereglene for 2019 - Nå har Skattedirektoratet avklart av hvordan diettgodtgjørelse skal skattlegges i 2019. Samtidig er reisesatsene for 2019 fastsatt.
18.12.2018
Nå gjelder IA-avtalen alle virksomheter - Fra 2019 blir alle virksomheter en del av IA-avtalen, og får dermed tilgang til virkemiddelpakken som tidligere var forbeholdt IA-virksomheter.
18.12.2018
Mangler kontroll på kompetansen - HR-undersøkelsen for 2018 avslører store mangler i hvordan bedriftene håndterer kompetanse.
13.12.2018
Innfører ny varslingsrutine for søknad om sykepenger - Etter innføringen av digital sykmelding har mange arbeidsgivere slitt med å holde oversikt over ansattes søknader om sykepenger. Nå innfører NAV en ny varslingsrutine.
11.12.2018
Disse inntektsopplysningene må fortsatt rapporteres manuelt - Fra nyttår blir a-meldingen som hovedregel brukt for å beregne sykepengegrunnlaget. Likevel er det fortsatt mye som må rapporteres manuelt.
11.12.2018
Skattemyndighetene kan sjekke bonuspoengene - Mange har lagt til grunn at det er umulig for skattemyndighetene å sjekke om ansatte bruker bonuspoeng de har tjent opp i jobben på private reiser. Det er ikke riktig.
04.12.2018
Så lenge må du oppbevare sykepengedokumentasjonen - Mange er usikre på hvor lenge de må oppbevare dokumentasjonen i forbindelse med ansattes sykmelding. Nå har det kommet noen nye avklaringer.
Del siden: