Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

13.03.2020
Dette er skatteendringene som skal hjelpe næringslivet - Regjeringen fremmet fredag økonomiske krisetiltak for å motvirke effektene av koronaviruset. Simployers økonomirådgivere er usikre på om tiltakene vil ha særlig stor effekt.
11.03.2020
Mange vet ikke om de følger reglene ved medarbeidersamtaler - Hver fjerde leder vet ikke om referatene fra medarbeidersamtaler oppbevares i henhold til personvernreglene. – Det kan svekke kvaliteten på samtalene, advarer Datatilsynet.
10.03.2020
Stor ekstra sykepengeregning for arbeidslivet - Store deler av regningen for at ansatte må være hjemme fra jobb i koronakarantene havner hos arbeidsgiverne. Regjeringens strakstiltak bøter ikke på dette.
10.03.2020
Slik lykkes du med avstandsledelse - Å lede ansatte som jobber et annet sted kan fungere like godt som å lede ansatte i samme rom, så lenge du følger noen viktige prinsipper. Her er noen tips for å lykkes.
27.02.2020
Rett til sykepenger ved koronamistanke - Folketrygdloven har en egen bestemmelse som kan dekke fravær der myndighetene anser at man er smittekilde, og at man derfor må holde seg borte fra jobb.
26.02.2020
Streng høyesterettsdom for brudd på arbeidstidsreglene - Høyesterett reduserer fengselsstraffen til 120 dager for bruddene på arbeidstidsreglene under søppelskandalene i Oslo og Vestfold. Likevel er det tidenes strengeste dom for arbeidstidsbrudd.
26.02.2020
Bare halvparten har god effekt av medarbeidersamtalen - Bare halvparten av norske ledere og HR-ansatte opplever at de har god effekt av medarbeidersamtalen, viser en ny undersøkelse. Her er noen tips for å øke verdien.
26.02.2020
Slik forbereder du deg på koronaviruset - Kan arbeidstakere nekte å reise til områder med koronasmitte, og hvordan forholder du deg til ansatte som kommer tilbake fra slike områder? Her er noen punkter du som arbeidsgiver bør vurdere i forbindelse med virusutbruddet som rammer verden.
24.02.2020
Hva skjer med lønn når man er sandfast på Gran Canaria? - Mange hundre mennesker er i dag ufrivillig igjen på Gran Canaria, fordi flyene ikke kan ta av i sandstormen. Hva skjer med lønnen til de som ikke kommer tilbake på jobb i tide?
20.02.2020
Dette skal til for å inndra egenmeldingsretten - Vy har opplevd mye støy etter at de tok fra ansatte retten til å bruke egenmelding. Dette er en mulighet arbeidsgiver har, men det er viktig å være oppmerksom på reglene.
20.02.2020
Fedrekvotefelle også for arbeidsgivere - Uklart regelverk og NAV sin praksis gjør at mange fedre går glipp av foreldrepenger de egentlig har krav på. – Reglene er et problem også for arbeidsgivere, sier Simployers HR- og ledelsesrådgiver.
12.02.2020
Nye forsinkelser for reisesatsene - Seks uker inn i det nye året er det lite som tyder på at reisesatsene for 2020 kommer med det første. – Bekymringsfullt, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.
12.02.2020
Svært mange virksomheter fører timer feil - Alle virksomheter må føre lister oversikt over når ansatte er på jobb, ikke bare antall timer. I hver femte bedrift hvor Arbeidstilsynet kontrollerte dette i fjor, ble det gjort feil.
07.02.2020
- Snakk med lederen din før du går til legen - Presset mot fastlegene kunne blitt betraktelig redusert hvis flere virksomheter fokuserer på kulturbygging og holdningsarbeid knyttet til sykefravær og tilstedeværelse.
29.01.2020
Slik blir læringen digital - Utviklingen innen læring skjer enormt fort. Samtidig som læringsbehovet i arbeidslivet øker for hvert år, flyttes mer og mer av læringen over på digitale plattformer.
29.01.2020
Utvidet plikt til å rapportere om likestilling - Fra 2020 er det nye krav til hvordan arbeidsgivere skal jobbe med likestilling og diskriminering. Nå skal lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike nivåer i virksomheten og mengden ufrivillig deltid offentliggjøres.
29.01.2020
Denne arbeidstidsregelen misforstår nesten alle - Reglene for arbeidstid er komplisert, og mange har problemer med å forstå reglene. Gjennomsnittsberegning av arbeidstid skiller seg ut som noe mange har problemer med.
29.01.2020
Mer sykefravær i åpent kontorlandskap - Ansatte som jobber i åpent kontorlandskap eller deler kontor har høyere risiko for å bli sykmeldt, viser ny forskning. Det ekstra sykefraværet kan koste så mye som 6 milliarder kroner i året.
28.01.2020
8 tips når du skal starte egen bedrift - Som gründer og innehaver av en ny virksomhet, er det mye man må ha kontroll på. Her er 8 tips til deg som planlegger eller har startet din egen bedrift.
20.01.2020
Høyesterett: Sykmeldingen er bare en sakkyndig uttalelse - Sykmeldingen er bare en sakkyndig uttalelse til en søknad om sykepenger, slår Høyesterett fast i en fersk dom.
Del siden: