Lønn til askefaste

Når ansatte kommer for sent hjem fra reisen, blir lønn et tema. Sjefen har disse mulighetene.
torsdag 22. april 2010
Lesetid: 2 Minutter

Den siste uken har mange virksomheter opplevd at ansatte ikke kommer tilbake til avtalt tid etter at de har vært på reise. Dette reiser spørsmål om hva som skjer med lønn i slike tilfeller. Her må vi skille mellom de som har vært på ferie og de som har vært på tjenestereise eller reise i forbindelse med arbeid.

Feriereiser
Det å velge å reise bort når man har ferie, er i utgangspunktet en privat sak. En ansatt må alltid tenke på at etter en feriereise eller privatreise, skal man tilbake på arbeid til et avtalt tidspunkt. Det vil være den enkelte ansatte som har ansvaret for at man kommer på arbeid til rett tid.

Der man ikke møter på arbeid, vil man ikke ha krav på lønn så lenge man ikke utfører arbeid. Det vil med andre ord være arbeidstaker som bærer den lønnsmessige risikoen her.

Hva som er årsaken til at den ansatte ikke kommer tilbake i rett tid, vil ikke ha noen betydning i forhold til retten til lønn. Det kan imidlertid få betydning i forhold til eventuelle personalmessige forføyninger. Det at flyavganger kanselleres ved slike naturhendinger, kan ingen bebreides for. Det innebærer at man ikke kan gi eventuelle advarsler til ansatte hvor man ikke kommer tilbake i rett tid på grunn av slike kanselleringer. Skyldes derimot forsinkelsen den ansatte selv, vil saken kunne stille seg annerledes.

Der man ikke kan møte på jobb på grunn av kansellerte fly, kan man tenke seg tre løsninger:

1. Den ansatte får ikke lønn for de dagene man er fraværende.

2. Bedriften og den ansatte blir enige om at man kan benytte avspaseringstimer/fleksitid man har til gode for de dagene man er fraværende.

3. Bedriften og den ansatte bli enige om at den ansatte kan få benytte flere feriedager enn det som opprinnelig var avtalt.

Under alternativ 2 og 3 vil den ansatte opprettholde lønn, men spiser av avspaseringstimer eller feriedager.

Tjenestereiser/yrkesreiser
Her vil saken stille seg annerledes. Her er det arbeidsgiver som sender en person ut på arbeid i henhold til den avtalen som er inngått mellom partene. Det vil derfor være arbeidsgiver som bærer den lønnsmessige risikoen der den ansatte ikke kan komme tilbake til arbeidet i rett tid, så lenge forsinkelsen skyldes forhold som den ansatte ikke har herredømme eller kontroll over.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: