Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 22.10.2019
Hvordan bygge en god kultur for varsling? - Hva er egentlig forskjellen på å tyste og å varsle om kritikkverdige forhold på jobben? Ved nyttår kommer det nye regler om varsling, noe som gjør det enda viktigere å bygge et godt ytringsklima.
today 22.10.2019
Slik kan Brexit påvirke norsk arbeidsliv - Få dager før Storbritannias frist for å få til en avtale med EU går ut, er det mye som er uavklart. Skulle landet forlate EU uten en avtale, vil det få flere følger for norsk arbeidsliv.
today 09.10.2019
Erstatning ved forsinket fly på jobbreise - Ved flyforsinkelser eller kanseleringer kan passasjeren ha krav på flere tusen kroner i erstatning fra flyselskapet. Hvem skal ha denne kompensasjonen ved jobbreiser?
today 09.10.2019
Slik har beregning av sykepenger blitt enklere - Nye presiseringer har gjort det enklere å beregne sykepenger riktig i tilfeller hvor ansatte har fravær i beregningsperioden.
today 07.10.2019
De viktigste endringene i statsbudsjettet - Denne uken la finansminister Siv Jensen frem regjeringens forslag til statsbudsjett. Infotjenesters rådgivere har oppsummert de viktigste endringene.
today 23.09.2019
Fengselsstraff for brudd på arbeidstidsreglene - Dommen etter søppel-skandalene i Oslo og Vestfold viser at retten ser svært alvorlig på brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Veireno-sjefen ble i lagmannsretten dømt til ni måneders fengsel.
today 23.09.2019
- Viktig å stille spørsmål til legen - At 20 leger har mistet retten til å sykmelde viser hvor viktig det er å følge opp legen når du synes det er noe rart med sykmeldingen, sier Infotjenesters ekspert.
today 23.09.2019
Husk at markedsprisen skal legges til grunn for skatt på gaver - Mange bestiller i disse dager julegaver til ansatte med god rabatt. Etter de nye reglene er det markedsprisen, og ikke det du betaler, som avgjør om det er skattefritt for de ansatte.
today 13.09.2019
5 vanlige misforståelser om overtid - Mange ledere er usikre på regelverket som gjelder for overtidsarbeid. Her er 5 vanlige misforståelser som mange ledere gjør.
today 11.09.2019
Ingen kilometergodtgjørelse for el-sparkesykkel - Ansatte som bruker båt, snøscooter eller motorsykkel på jobbreiser har krav på kilometergodtgjørelse etter statens særavtaler. El-sparkesykkel er imidlertid ikke innenfor.
today 11.09.2019
Viktig å gi ansatte tid til å vurdere sluttpakker - I en fersk dom blir sluttpakkene kjent ugyldig, blant annet fordi de ansatte fikk for liten tid til å vurdere avtalene.
today 11.09.2019
Ansatte kan tjene på å være syk - Det er særlig én ting mange har vanskelig for å forstå når de skal beregne sykepenger til ansatte: At den ansatte i noen tilfeller kan få mer utbetalt ved sykdom enn hvis de hadde kommet på jobb.
today 28.08.2019
Husk å planlegge utsatt ferie - Har du ansatte som har krav på ny ferie i høst etter å ha vært syk i sommerferien? Dette må du huske på når du planlegger.
today 28.08.2019
Når ansatte er for trøtte til å jobbe - Hvilke grenser kan du som arbeidsgiver sette for ansattes aktiviteter på fritiden, hvis du mener det går utover arbeidsprestasjonen?
today 28.08.2019
7 ting du må vite om reise på regning - Mange arbeidsgivere velger å la ansatte reise på regning for å slippe unna kompliserte regler for diettgodtgjørelse og skatt. Her er 7 ting du må vite om å reise på regning.
today 14.08.2019
Når syke ansatte kommer på jobb - Det er mye snakk om ansatte som er hjemme med sykdom uten at de reelt sett er syke. Men hva med syke medarbeidere som burde vært hjemme, men likevel kommer på jobb?
today 14.08.2019
Slik skal sykdom i ferien dokumenteres - Når en ansatt har vært syk i ferien og krever ny ferie senere, kreves det en legeerklæring fra det stedet den ansatte var på ferie. Å ringe hjem til fastlegen er ikke nok.
today 14.08.2019
Stor bot for ulovlig overtid - Et forsikringsselskap har fått 400.000 kroner i bot etter at en ansatt jobbet for mye overtid. Her er overtidsgrensene du må kjenne til.
today 14.08.2019
Dette må du huske på med eldre arbeidstakere - Fra ansatte passerer 60 år er det flere spesialregler som gjelder i arbeidslivet. Her er en oversikt over det du bør kjenne til.
today 27.06.2019
5 ting du som leder må vite om bruk av egenmelding - Når en ansatt er syk kan han eller hun som hovedregel bruke egenmelding de første dagene av sykefraværet, avhengig av hvilken egenmeldingsordning bedriften bruker.
Del siden: