Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 29.04.2020
Feriepenger til arbeidstakere som er permittert - Mange arbeidsgivere betaler ut feriepenger og trekker lønn for ferien i juni. Ved permittering er det ikke nødvendigvis lønn å trekke av, noe som skaper utfordringer.
today 29.04.2020
Enda en utsettelse på ny skatteregel - Innføringen av skatteplikt på personalrabatter på persontransport er utsatt for fjerde gang. Er det mulig?
today 29.04.2020
Er hjemmekontor fortsatt en del av dugnaden? - Nå gjelder det å holde ut, sa myndighetene på en av de foregående daglige pressekonferansene.
today 22.04.2020
Syke-barn-dager når skoler og barnehager åpner - Når skoler og barnehager nå delvis åpner igjen, skal det mye til for at foreldrene har rett på omsorgspenger for å holde barna hjemme hvis de ikke er syke.
today 22.04.2020
Nå kan du søke støtte for omsetningstap - Fra denne uken kan virksomheter som har mistet hele eller deler av omsetningen under koronakrisen søke kontantstøtte.
today 22.04.2020
Tre tips til ledere som skal følge opp permitterte medarbeidere - Det å bli permittert vil oppleves og takles forskjellig fra person til person, men vil for mange være en tøff erfaring på flere måter.
today 17.04.2020
Får ikke tilbake pengene ved permittering - Arbeidsministeren ba arbeidsgivere om å legge ut lønn til ansatte de første 18 dagene av permitteringsperioden. Nå viser det seg at noen ikke har rett til å få pengene tilbake likevel.
today 15.04.2020
Avklaringer knyttet til endring av lav mva-sats fra 12% til 6% - Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse der de går igjennom en del problemstillinger knyttet til endring i den reduserte mva-satsen.
today 15.04.2020
Beredskapsplan, hva skal vi med det? - Koronasituasjonen har med stor tydelighet vist oss at kartlegging, risikovurdering og beredskapsplanlegging ikke er noe vi gjør én gang, og så er vi ferdige.
today 15.04.2020
– Viktig å tre frem som leder under koronakrisen - Når krisen rammer er det ekstra viktig å stå frem som leder og by på seg selv, sier psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi, Tor Åge Eikerapen.
today 15.04.2020
Slik skal de 18 permitteringsdagene med lønn håndteres - I forbindelse med koronakrisen betaler staten full lønn opp til 6G til permitterte ansatte i 18 dager. Nå er det avklart hvordan disse 18 dagene skal håndteres.
today 04.04.2020
Slik blir "kontantstøtten" til næringslivet - Regjeringen har nå sendt sitt forslag til "kontantstøtte" til næringslivet til Stortinget. Søknadsløsningen er ventet å være klar like over påske.
today 02.04.2020
Utvider muligheten til å permittere - Regjeringen vil gjøre det mulig å permittere uten lønn i en lengre periode.
today 01.04.2020
Dette er regjeringens økonomiske krisetiltak - Vi har oppsummert krisetiltakene på skatte- og avgiftsområdet regjeringen har forslått og iverksatt frem til 1. april.
today 31.03.2020
Nye avklaringer om sykepenger og omsorgspenger - I helgen fikk vi nye avklaringer knyttet til hvordan sykepenger og omsorgspenger skal håndteres i forbindelse med koronakrisen.
today 31.03.2020
Koronakrisen: Digitale kurs forhindrer smitte og gir god læring - – Vi har kastet oss rundt og laget digitale varianter av de fleste av våre klasseromskurs. De digitale kursene er selvsagt tilpasset med siste nytt om regelendringer i forbindelse med koronautbruddet, sier Harald Nilsen i Simployer.
today 25.03.2020
Hvordan dekke utgifter til mat på dagsreiser skattefritt? - Det finnes tre muligheter til å få dekket mat på dagsreiser skattefritt. Mange kjenner ikke til disse reglene, og trekker skatt og beregner arbeidsgiveravgift av mer enn de må.
today 25.03.2020
Ferieplanlegging i koronatider - Det er tiden for å planlegge ferie, og mange lurer på hvordan det skal gjøres i en tid preget av karantene og permitteringer.
today 20.03.2020
Slik endrer regjeringen permitteringsreglene - Regjeringen reduserer lønnsplikten ved permittering fra 15 til 2 dager. Endringen gjelder fra 20. mars.
today 20.03.2020
Trenger ikke kreve sykmelding for å få refusjon - Regjeringen forsikrer nå arbeidsgivere om de ikke trenger å kreve sykmelding for å få refusjon fra NAV når ansatte er syke utover de 3 dagene som nå er arbeidsgiverperioden.
Del siden: