Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

12.01.2022
Sykdom og karantene i utlandet kan gi langvarig sykepengekutt - Ansatte som blir satt i karantene eller smittet med korona på reiser utenfor EØS-området, har ikke rett til sykepenger. Etter to uker mister de retten til sykepenger også når de kommer hjem.
12.01.2022
Hasteinnfører økt pensjonssparing - Fra nyttår er det innført nytt regelverk som gir ansatte rett til pensjon fra første krone og første dag. Det vil gi mange arbeidstakere større pensjonssparing, og arbeidsgivere økte kostnader.
12.01.2022
Disse fordelene har flest på jobben - Visste du at nesten ni ganger flere har bonus enn firmabil? Vi har sjekket hvor mange nordmenn som mottar ulike former for kompensasjon og fordeler fra jobben.
12.01.2022
Ny avklaring om lading av elbil - Norske arbeidstakere og virksomheter kjøper elbiler som aldri før. Dette skaper noen nye utfordringer når det kommer til dokumentasjon av kostnader til drivstoff. Nå har skattemyndighetene kommet med en avklaring.
05.01.2022
Får ikke trekke ansatte i lønn – selv om det står i arbeidsavtalen - Høyesterett har slått fast at en arbeidsgiver ikke kunne trekke en ansatt for feilutbetalte godtgjørelser, selv om det var tatt inn en klausul om dette i arbeidsavtalen. Det får følger for mange arbeidsgivere.
05.01.2022
Sykt barn-kvoten kan bli brukt opp ved stengte skoler og barnehager - Også i år har foreldre dobbel kvote med omsorgspenger for å ta seg av syke barn. Disse dagene må brukes før ekstradager ved stengt skole og barnehage kan benyttes.
05.01.2022
Rett til ny ferie ved karantene i ferien? - Har ansatte fått ødelagt juleferien av karantene? Mange spør nå om de har rett til ny ferie senere.
05.01.2022
Disse regelendringene gjelder fra nyttår - 1. januar 2022 kom flere lovendringer som får betydning for deg som jobber med HR, lønn, HMS og økonomi. Her har våre jurister oppsummert det viktigste.
01.01.2022
God nytt år fra Simployer - Simployers øverste leder tror en av de viktigste oppgavene for HR dette året vil være å rekruttere, beholde og videreutvikle medarbeiderne.
21.12.2021
Slik skal NAV dekke koronarelatert sykefravær - Før helgen kom forskriften som gir arbeidsgivere rett til å søke NAV om refusjon fra dag seks ved koronarelatert fravær.
15.12.2021
Ingen vet hvordan staten skal dekke koronasykefravær - Regjeringen har varslet at staten skal ta regningen for koronarelatert sykefravær som varer mer enn 5 dager. To uker etter at ordningen skulle tre i kraft er det ikke sagt noe om hvordan det skal skje.
06.12.2021
Refusjon av sykepenger fra dag seks skaper forvirring - Mye smitte og strengere karanteneregler gjør at flere ansatte må være hjemme fra jobben med sykepenger. De nye reglene som skal gi refusjon til arbeidsgivere skaper imidlertid forvirring.
06.12.2021
Økte strømutgifter som skattefri gave? - Strømutgiftene er historisk høye for tiden. Med økt bruk av hjemmekontor vil forbruket i hjemmene øke. Kan arbeidsgiver dekke ansattes strømutgifter som gave?
06.12.2021
Hvor blir det av hjemmekontorforskriften? - Etter at mange endelig var tilbake på kontoret etter en lang periode med hjemmekontor, blir kontoransatte igjen sendt hjem. Men hvor blir det av den nye hjemmekontorforskriften?
06.12.2021
Er du klar for den nye, mer detaljerte mva-meldingen som kommer om 3 uker? - Fra 1. januar 2022 er vi i gang med et nytt regime hva angår rapportering av mva. Den nåværende mva-meldingen med 18 poster erstattes av en digital rapporteringsordning med rundt 40 spesifikasjonslinjer.
02.12.2021
Vigleik Takle blir ny toppleder i Simployer - Vigleik Takle (41) overtar lederjobben i HR-tech selskapet Simployer. Takle har bred erfaring fra ledende SaaS selskaper (Software-as-a-Service), og har gjennom sin karriere jobbet med ledelse, internasjonalisering og kommersialisering av selskaper som Volue, Kongsberg Digital og Cxense.
01.12.2021
Nye reiseregler fra nyttår? - Partene jobber nå for å få på plass en stor revisjon av reglene og satsene for reiser, som skal gjelde fra 2022. Det vil påvirke de aller fleste arbeidstakere som reiser i jobben
01.12.2021
Arbeidsgivere må ta regningen for økt koronafravær - Smittetallene øker og med det øker også sykefraværet i arbeidslivet. Nye tiltak er innført, men fortsatt går regningen for det økte korttidsfraværet til arbeidsgiverne.
25.11.2021
Simployer + Visma.net Payroll = sant - Simployer og Visma.net tilbyr nå integrasjon mellom Simployers HRM-system og Visma sitt lønnssystem Visma.net Payroll.
23.11.2021
Skattereglene bremser overgangen til elbil - Stadig flere arbeidstakere har elbil som firmabil eller håndverkerbil. Når arbeidsgiver betaler for installasjon av lader eller dekker strøm blir det imidlertid skatteutfordringer.
Del siden: