Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 24.02.2021
Syke ansatte må akseptere annet arbeid - Ansatte som er sykmeldt må akseptere andre arbeidsoppgaver enn de gjør til vanlig, dersom det ikke er mulig å tilrettelegge i jobben de ellers gjør.
today 22.02.2021
Nye reisesatser utsatt – kan koste ansatte 80 millioner - 1. mars skulle regelverket og satsene for ansatte som reiser i jobben endres. Nå er endringene utsatt – noe som kan koste ansatte som følger statens satser millionbeløp.
today 22.02.2021
Fritt frem å flytte kontoret til hytta? - Svært mange ansatte jobber for tiden fra hjemmekontor. Noen lurer på om de kan flytte med seg hjemmekontoret til hytta.
today 17.02.2021
Lemper på momsreglene ved kjøp av utstyr til hjemmekontoret - I en ny prinsipputtalelse lemper skattemyndighetene på kravene for å få momsfradrag når ansatte kjøper inn utstyr til hjemmekontoret på grunn av koronapandemien.
today 17.02.2021
Nytt forslag til endringer i sykepengeordningen - Sysselsettingsutvalget har kommet med et nytt forslag til endringer i sykepengeordningen. Utvalget holder fast ved sitt ønske om at arbeidsgiver også betaler for langtidsfravær.
today 10.02.2021
Nyansatte står helt uten inntekt ved koronafravær - Mens de fleste arbeidstakere har rett på sykepenger ved koronarelatert fravær, er det én gruppe som står helt uten inntekt dersom de får symptomer eller blir satt i karantene.
today 10.02.2021
Kan spare milliardbeløp på endringer i gavereglene - Endringer i skattereglene for gaver til ansatte kan innebære milliardbeløp i spart skatt og arbeidsgiveravgift, uten at gaven koster noe for arbeidsgiver.
today 03.02.2021
Unngå denne AAP-fellen - Noen arbeidsgivere ønsker å kompensere ansatte for inntektstapet de får når de går over på arbeidsavklaringspenger, AAP. Det kan de ikke gjøre.
today 03.02.2021
Betalt og skattefri utdanning - Utdanning finansiert helt eller delvis av arbeidsgiver kan være en gunstig ordning både for virksomheten og den ansatte.
today 29.01.2021
Mister lønnen når grensene stenger - Grensene er stengt og ansatte ikke kommer seg på jobb. Da vil mange stå helt uten inntekt, og de risikerer også å miste retten til sykepenger.
today 27.01.2021
To eller 14 dagers varslingsfrist for permittering - Etter at bedrifter over store deler av Østlandet ble stengt ned denne uken, er det mange som lurer på varslingsfristen ved permittering.
today 26.01.2021
Redusert skatt på jobbreiser under korona - Ansatte kan under koronapandemien få dekket reiseutgifter som vanligvis er skattepliktige uten at det trekkes skatt av det.
today 26.01.2021
Koronapandemien kan gi varige helseplager - Muskelskjelettplager står fra før bak en stor del av sykefraværet. Nå rapporterer hver fjerde arbeidstaker å ha fått slike plager under koronapandemien.
today 20.01.2021
Har spart milliardbeløp på videomøter - Koronapandemien reduserte antallet jobbreiser i 2020 med nesten 40 prosent. Det har norske arbeidsgivere spart milliardbeløp på.
today 20.01.2021
Slik utvider stortingsflertallet koronatiltakene - Stortingsflertallet vil presse regjeringen til å utvide koronatiltakene for permittering, sykepenger og dagpenger.
today 20.01.2021
Lunsjpausen er viktigere enn fritiden for helsa - Avbrekk i løpet av arbeidsdagen har mer å si enn om du klarer å koble helt av jobb når du har fri, viser en ny forskningsrapport.
today 14.01.2021
En av tre virksomheter brøt smittevernreglene - Hver tredje virksomhet som er kontrollert av Arbeidstilsynet bryter kravene til smittevern. Mange går rett på tiltak uten først å kartlegge risiko.
today 13.01.2021
Forlenger permitteringsperioden til 1. juli - Alle permitteringer som når maksgrensen i tiden som kommer kan forlenges til 1. juli, varsler regjeringen.
today 13.01.2021
Disse sykefraværsdommene bør du få med deg - Når arbeidsgiver er uenig med NAV og mener en ansatt ikke har rett på sykepenger, kan saken klages inn for ankenemnda. Her er noen saker du bør få med deg fra 2020, og noen viktige læringspunkter.
today 13.01.2021
11 ting du må vite om ferieplanlegging - Det er viktig å begynne å tenke på årets sommerferieavvikling i god tid før sommeren. Her er 11 punkter du må huske på.
Del siden: