Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

06.06.2022
Arbeidstakers plikter ved sykefravær - Arbeidsgiver har flere plikter når en ansatt blir sykmeldt. Men retten til sykepenger krever at den ansatte også medvirker.
06.06.2022
Nordmenn som arbeider i utlandet - I denne artikkelen får du vite alt du trenger hvis du har norske ansatte som arbeider i utlandet.
06.06.2022
Hvem anses som pendlere? - Her får du en oversikt som viser hvilke personer som kan anses som pendlere etter en skattemessig definisjon.
06.06.2022
Dette må du som leder vite om arbeidsgivers styringsrett - Hva kan du som leder bestemme og hva kan du ikke bestemme i et arbeidsforhold?
06.06.2022
Når skal ferien tas? - Det er arbeidsgiver som til syvende og sist bestemmer når sommerferien skal avvikles. Arbeidsgiver må også passe på at de ansatte faktisk tar sin ferie når de skal.
06.06.2022
Når har ansatte rett på fri fra jobben? - En ansatt har krav på fri ved flere anledninger i henhold til arbeidsmiljøloven. Her har du en samlet oversikt.
01.06.2022
Derfor er engasjement viktig for toppledere - Engasjerte ansatte er helt avgjørende for å lykkes. Likevel bruker mange toppledere lite energi på å følge med på hvordan de ansattes engasjement utvikler seg.
01.06.2022
4 av 10 vurderer å bytte jobb – dette bør du vite om god offboarding - Høy turnover krever rutiner for avslutting av arbeidsforhold.
24.05.2022
Ny skolestreik vil skape store problemer for foreldre - Lærerne varsler at de vil gå ut i streik om to uker. Det skaper problemer for mange arbeidstakere - som har få rettigheter når barna ikke kan gå på skolen.
20.05.2022
Simployer tar steget ut i Europa - Simployer har over 30 års erfaring fra det skandinaviske markedet, nå lanserer selskapet sine løsninger i Azure Marketplace for å bli en seriøs utfordrer i hele Europa.
18.05.2022
Åpenhetsloven – hva, hvem og hvordan? - Fra og med 1. juli i år må større virksomheter kunne informere om hvordan de jobber for å sikre at de aktivitetene som virksomheten og dennes leverandører/samarbeidspartnere utfører, ikke medfører brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
18.05.2022
Lag lønnsslipp som de ansatte skjønner! - Mange arbeidstakere skjønner ikke lønnsslippen sin, og i juni kan den være spesielt vanskelig å forstå. – Ikke bruk begreper som 3,33/21,67 når dere trekker for ferie, er rådet fra Simployers rådgivere.
11.05.2022
Slik jobber Simployer med ledertrening og kompetanseheving - Strategi, verktøy og metoder for effektiv ledertrening
11.05.2022
Strenge krav for rett til sykepenger på behandlingsdager - Unntaket for rett til sykepenger på enkeltstående behandlingsdager er strengt. Det betyr at ansatte som hovedregel ikke vil ha rett til sykepenger når de går til behandling.
11.05.2022
Tipssaken ankes til Høyesterett - Hotellansatte medlemmer i Parat og Fellesforbundet vant fram i Borgarting lagmannsrett om retten til å beholde tips uten at arbeidsgiver skal kunne trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader.
03.05.2022
Strategier for å håndtere ansattes rett til fri - Ofte har ansatte behov for fri fra jobben uten at de har lovfestet rett til det. Gode velferdsordninger kan bidra til å skape trivsel og bygge kultur.
03.05.2022
Hjemmekontor svekker arbeidsmiljøet - – Det er på tide å gi arbeidstakere en vennlig påminnelse om at de er en del av noe større og at tilstedeværelse på arbeidsplassen er viktig. Det mener Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver, Karoline Dystebakken.
03.05.2022
Hvor mye koster turnover? Overraskende mye! - Når en god medarbeider slutter, koster det rundt halvannen gang den ansattes årslønn. Ledere som slutter koster enda mer. Det viser beregninger Simployer har gjort.
26.04.2022
Må endre tankesett rundt sykefravær i kjølvannet av pandemien - Slik kan ledelse og HR få medarbeiderne tilbake på arbeidsplassen
26.04.2022
8 av 10 opplever stress på jobben: årsaker, symptomer og tiltak du bør kjenne - Dette kan du som leder gjøre for å redusere eget og medarbeidernes stress
Del siden: