Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 15.01.2019
Fire avklaringer om den nye IA-avtalen - Den nye IA-avtalen som ble presentert like før jul har reiste mange spørsmål. Nå har vi fått noen avklaringer.
today 08.01.2019
ABChus velger HRM-løsning fra Simployer - ABChus AS har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av HRM-løsningen Simployer.
today 07.01.2019
Bjørneparken AS velger Simployer på HRM -system! - Løsningen til Bjørneparken omfatter skybasert HRM-løsning, som består av modulene personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging.
today 04.01.2019
Når kan egenmelding brukes? - Det er ingen ting våre kunder lurer mer på enn bruk av egenmeldinger. Her gir vi deg en oversikt over noen av de viktigste reglene.
today 01.01.2019
Viktige regelendringer for 2019 - Hvert år endres lover og regler som gjelder arbeidslivet. I 2019 har vi blant annet fått viktige endringer for skattlegging av naturalytelser og reisegodtgjørelser, ny IA-avtale og flere endringer i arbeidsmiljøloven.
today 01.01.2019
Høyesterett: Sykmelding betyr ikke at du er syk - Høyesterett slår i en fersk dom fast at en ansatt som er sykmeldt av legen ikke nødvendigvis er syk i lovens forstand – og dermed har rett til sykepenger.
today 19.12.2018
Julebrev 2018 - Vi nærmer oss jul og nyttår, og vi ønsker med dette julebrevet å takke for at du er kunde hos oss, og samtidig informere litt om hva vi har gjort det siste året.
today 18.12.2018
Slik blir satsene og reisereglene for 2019 - Nå har Skattedirektoratet avklart av hvordan diettgodtgjørelse skal skattlegges i 2019. Samtidig er reisesatsene for 2019 fastsatt.
today 18.12.2018
Nå gjelder IA-avtalen alle virksomheter - Fra 2019 blir alle virksomheter en del av IA-avtalen, og får dermed tilgang til virkemiddelpakken som tidligere var forbeholdt IA-virksomheter.
today 18.12.2018
Mangler kontroll på kompetansen - HR-undersøkelsen for 2018 avslører store mangler i hvordan bedriftene håndterer kompetanse.
today 13.12.2018
Innfører ny varslingsrutine for søknad om sykepenger - Etter innføringen av digital sykmelding har mange arbeidsgivere slitt med å holde oversikt over ansattes søknader om sykepenger. Nå innfører NAV en ny varslingsrutine.
today 11.12.2018
Disse inntektsopplysningene må fortsatt rapporteres manuelt - Fra nyttår blir a-meldingen som hovedregel brukt for å beregne sykepengegrunnlaget. Likevel er det fortsatt mye som må rapporteres manuelt.
today 11.12.2018
Skattemyndighetene kan sjekke bonuspoengene - Mange har lagt til grunn at det er umulig for skattemyndighetene å sjekke om ansatte bruker bonuspoeng de har tjent opp i jobben på private reiser. Det er ikke riktig.
today 04.12.2018
Så lenge må du oppbevare sykepengedokumentasjonen - Mange er usikre på hvor lenge de må oppbevare dokumentasjonen i forbindelse med ansattes sykmelding. Nå har det kommet noen nye avklaringer.
today 04.12.2018
Samtykke ved bruk av ansattbilder - Skal du som arbeidsgiver publisere bilder av ansatte offentlig, kreves det at de ansatte samtykker.
today 04.12.2018
Må ha rutiner for bonuspoeng og rabatter - Fra og med 2019 må arbeidsgiver rapportere inn privat bruk av bonuspoeng, gaver og rabatter ansatte får fra andre selskaper. Det krever gode rutiner.
today 21.11.2018
Disse rabattene blir skattefrie også i 2019 - Skattemyndighetene har nå avklart hvilke rabatter og bonuspoeng som blir skattepliktige og hvilke som slipper unna skatt og arbeidsgiveravgift med det nye regelverket som kommer i 2019.
today 21.11.2018
Slik endres arbeidsmiljølovens regler om innleie - I 2019 innskrenkes adgangen til å inngå avtale med de tillitsvalgte om innleie av arbeidstakere fra bemanningsbyråer. Arbeidsmiljøloven endres slik at bare de som har tariffavtale med de store forbundene kan inngå lokal avtale om innleie.
today 21.11.2018
Vil kjøpe far ut av fedrekvoten - Infotjenester har i det siste fått spørsmål fra flere arbeidsgivere som ønsker å kjøpe far ut av den nye og lange fedrekvoten. Det har de mulighet til – men det får noen konsekvenser for mor.
today 21.11.2018
Skjerper skatten på utenlandsreiser - I regjeringens avtale med KrF om statsbudsjett for 2019 er det enighet om å skjerpe inn skattleggingen av hotellovernattinger i utlandet.
Del siden: LinkedIn twitter