Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 08.10.2018
Skjerper skatten på dagdiett ytterligere - I regjeringens forslag til statsbudsjett er skatten på diettgodtgjørelse ytterligere skjerpet. Men det finnes et mulig smutthull for å slippe skatt.
today 26.09.2018
Derfor bør du ikke be ansatte om personvernsamtykke - Mange arbeidsgivere henter inn samtykke til å behandle opplysninger om sine egne ansatte. - Med noen få unntak er det ikke å anbefale, sier Infotjenesters jurist.
today 26.09.2018
Test deg selv - hva kan du om ansettelse? - Når du ansetter medarbeidere er det et omfattende regelverk du må forholde deg til. Test deg selv og se om du kan regelverket godt nok!
today 25.09.2018
Bedriftsleger positive til å sykmelde arbeidstakere - Flere bedriftsleger Infotjenester har snakket med er positive til et prøveprosjekt hvor bedriftslegen sykmelder de ansatte. De tror det kan redusere sykefraværet.
today 12.09.2018
- Kutt i sykelønn vil neppe redusere sykefraværet mye - De arbeidstakerne som har det høyeste sykefraværet har tariffavtaler som sikrer full lønn under sykdom. Derfor vil en reduksjon av sykelønnen neppe gi lavere sykefravær, mener Infotjenesters juridiske rådgivere.
today 12.09.2018
- Bruk bonuspoengene før nyttår - Etter nyttår er det arbeidsgivers plikt å trekke skatt av bonuspoeng som er opptjent i jobben når de brukes privat. – Anmod de ansatte om å ta ut bonuspoengene før nyttår, er rådet fra Infotjenesters rådgiver.
today 12.09.2018
Kartlegger ikke risikoen for vold og trusler om vold - Skolene er blant dem som ikke kartlegger risikoen for vold og trusler om vold godt nok, mener Arbeidstilsynet. Virksomhetene er for opphengt i fysiske risikofaktorer, mener Infotjenesters HMS-rådgiver.
today 10.09.2018
Forenkling gjør rapporteringen mer komplisert - At skattefrie organisasjoner slipper å rapportere inn lønn over 10.000 kroner gjør rapporteringen mer komplisert, mener økonomiekspert.
today 29.08.2018
- Bedriftslegen bør sykmelde de ansatte - Flere leger tar til orde for at bedriftshelsetjenesten bør ta over jobben med å sykmelde arbeidstakere. - Godt forslag, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.
today 29.08.2018
Skjerper diettskatten igjen - Skattemyndighetene har igjen endret skattesatsene for diettgodtgjørelse til arbeidstakere på reise. Skattereglene er nå tilpasset statens særavtaler som kom før sommeren.
today 27.08.2018
Sjekk om du kan reglene for arbeidstid - Test deg selv og finn ut om du kan arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid.
today 16.08.2018
Må kontakte sjefen ved sykdom i ferien - Arbeidstakere som ikke varsler arbeidsgiveren første dag ved sykdom i ferien kan trekkes i lønn hvis de krever ny ferie senere.
today 06.08.2018
Siste nytt i Simployer - Se de siste oppdateringene som har blitt gjort i Simployer
today 03.08.2018
God ledelse er det viktigste for å redusere sykefraværet - Flere nye undersøkelser peker på det samme – god ledelse er avgjørende for å få syke ansatte raskere tilbake i jobb.
today 01.08.2018
Vi avholder Webinar om Reise og utlegg - I november avholder vi Webinar i Reise og utlegg.
today 01.08.2018
Julewebinar: Tilbakeblikk på årets nyheter i Simployer - Vi ønsker deg velkommen til vårt årlige julewebinar!
today 17.07.2018
Nå er det full forvirring om passasjertillegget - Ingen av partene krevde endring i passasjertillegget; likevel ble tillegget som gis når arbeidstakere har med ekstra passasjerer i bilen redusert i de nye reiseavtalene. LO Stat varsler omkamp.
today 10.07.2018
GDPR trer i kraft 20. juli - Etter mye frem og tilbake er det nå avgjort at EUs personvernforordning, GDRP, trer i kraft i Norge 20. juli 2018.
today 28.06.2018
Frykter at nye reiseregler fører til feilutbetalinger - Enda en gang har det kommet nye regler og satser som påvirker hvordan reiseregningene skal føres, og enda en gang har reglene blitt mer komplisert. Infotjenesters eksperter frykter feilutbetalinger til ansatte på reise.
today 25.06.2018
300 millioner i redusert kjøregodtgjørelse - 6 måneder forsinket er endelig statens reisesatser for 2018 klare. I avtalen kuttes kilometergodtgjørelsen med 5 prosent – noe som vil gi ansatte rundt 300 millioner i redusert kjøregodtgjørelse.
Del siden: LinkedIn twitter