Vraker 41 HMS-forskrifter

I et forsøk på å gjøre det enklere for bedrifter å sikre godt arbeidsmiljø, har regjeringen fjernet hele 41 forskrifter.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule onsdag 7. desember 2011

- Gjeldende HMS-forskrifter under arbeidsmiljøloven har utviklet seg fragmentarisk og over lang tid, noe som har ført til at regelverket har vært vanskelig tilgjengelig. Over tid vil et enklere regelsett bidra til bedre etterlevelse av arbeidsmiljøkravene, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Sammen med partene i arbeidslivet har Arbeidstilsynet i 2011 gjennomgått HMS-forskriftene til arbeidsmiljøloven og gitt innspill til forandringer til Arbeidsdepartementet.

Det har resultert i at departementet erstatter hele 47 av dagens forskrifter med seks nye.

- Målet er å få til en bedre og mer helhetlig struktur og gjøre regelverket mer tilgjengelig, sier statsråden.

Men det tar tid før de nye forandringene trer i kraft. Forskriftene får først virkning fra 1. januar 2013. Dette gjør departementet fordi næringslivet skal ha god tid til å bli kjent med dem.

- Arbeidstilsynet vil sammen med organisasjonene gjennomføre et omfattende informasjons- og opplæringsopplegg i 2012, lover statsråden.

Dette er tittelen på de seks nye forskriftene:
- Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning
- Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler
- Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav
- Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet, samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer
- Forslag til forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger som ikke dekkes av forskrift om maskiner
- Forslag til forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område

Mangler du kompetanse på HMS i din bedrift? Les om Infotjenesters HMS Håndbok på web her.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter