Pensjonsbomben

Nye regler fra 1. januar 2013 kan føre til at fremtidige pensjonsutgifter torpederer bedrifters egenkapital.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 6. februar 2012

Norske bedrifter med ytelsespensjon går spennende tider i møte. Fra og med 1. januar neste år tvinger nye regnskapsregler børsnoterte bedrifter til å synliggjøre udekkede pensjonsforpliktelser.

På grunn av en lav beregningsrente, vil mye av egenkapitalen samtidig forsvinne, skriver Ståle Johansen, senioranalytiker for risikorådgivning i DNB Markets, i en kronikk i Dagens Næringsliv.

Pensjonsforpliktelsene vil neste år beregnes ved at selskapene gjør en nåverdiberegning av fremtidens forventede utbetalinger. Jo lavere forventet rente som benyttes i utregningen, jo større blir dagens forpliktelse. Ifølge forsikringseksperter vil et rentefall på ett prosentpoeng medføre en økning i forpliktelsen på 20 prosent.

Helt annen beregning i Sverige

Problemet for norske selskaper er ifølge Johansen at det norske regnskapsmiljøet har basert seg på en praksis hvor man bør benytte renten til norske statsobligasjoner. Fordi de regnes som en sikker havn for plassering av penger i usikre tider, er markedet for norske statsobligasjoner akkurat nå støvsugd av utenlandske investorer. Stor etterspørsel gir selvfølgelig høy pris, som igjen gir en kunstig lav rente på obligasjonene.

Det fører til at beregningene av bedrifters pensjonsforpliktelser blir mye høyere enn det de for eksempel er i Sverige der man beregner ut i fra en lånerente fra boligkredittforetak. På grunn av denne forskjellen vurderes ifølge Johansen de norske pensjonsforpliktelsene å være 30 til 40 prosent høyere enn hva de ville ha vært med en svensk beregning.

- Dette har ikke vært noen stor bekymring frem til nå. Selskapene kunne fordele regnskapsføringen av verdiendringer over 20 til 30 år. Fra januar 2013 skal hele verdien av pensjonsforpliktelsen inn i regnskapene i de børsnoterte selskapene. Da kommer smellen på egenkapitalen. Uten endringer vil bomben detoneres og selskapene eller ytelsespensjonistene blir skadelidende, skriver Ståle Johansen i DN.

Innskuddspensjon er en løsning

En løsning på problemet for bedriftene er å gå over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon.

- Da betaler arbeidsgiverne inn en fast prosentvis sum av arbeidstakernes lønn og risikoen for fremtidig utvikling i pensjonskapitalen flyttes fra arbeidsgiver til arbeidstaker, sier rådgiver og pensjonsekspert Atle Torp i Infotjenester.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter