Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 09.04.2010
Slik kan du rapportere om miljø - Alle virksomheter er pålagt å rapportere om virksomhetens påvirkning på ytre miljø. Lær hvordan du rapporterer reiser, energi og avfallsmengde samtidig som du sparer penger!
today 08.04.2010
Nå må vikarbruken drøftes - Nå skal sjefen drøfte bruken av midlertidig ansatte med de tillitsvalgte hvert år. I statsråd før påske ble arbeidsmiljøloven foreslått endret.
today 07.04.2010
Revisjonsfritak i Sverige og Danmark - Nå foreslår regjeringene i Sverige og Danmark at hundretusener av selskaper fritas fra revisjonsplikt. Dermed nærmer det seg avklaring i Norge også.
today 26.03.2010
Mer fri når nære dør - Stortinget har vedtatt å gjøre det enklere å kombinere jobb med omsorg.
today 25.03.2010
Slutt på lang egenmelding - Nå anbefaler Regjeringen 3 dager egenmeldingsrett igjen, ikke 8 dager.
today 25.03.2010
Skatteplikt ved representasjon - Fortsatt deltar 1 av 5 ansatte årlig på arrangementer leverandører har betalt. Arrangøren må da vurdere skatteplikt hos de innbudte gjestene.
today 22.03.2010
Brøt likestillingsloven i uformell e-post - - Du er nok inne på noe der, bekreftet personalsjefen når en jobbsøker spurte om ønsket om pappaperm var uheldig. I strid med likestillingsloven, mener Likestillings- og diskriminiseringsombudet.
today 17.03.2010
Når utlendinger pendler - Utlendinger som jobber i Norge får ofte dekket bolig, kost og hjemreiser. Da gjelder andre regler enn ved vanlig lønn. Se behandlingsreglene her.
today 12.03.2010
102.000 bedrifter spørres aldri om sykefraværet - Bare 10.000 bedrifter må rapportere egenmeldinger, og småbedrifter spørres aldri.
today 12.03.2010
190.000 kan gå av med pensjon - Fra 3. mai 2010 blir det mulig å søke om ny fleksibel alderspensjon. Derfor må 190.000 norske arbeidstakere mellom 62 og 66 år snart bestemme seg for om de vil gå av med pensjon eller ikke.
today 12.03.2010
Forbudt å spørre om babyplaner - 9. mars vedtok Stortinget enstemmig å forby spørsmål om graviditet og familieplanlegging i forbindelse med jobbintervjuer. Forbudet blir tatt inn i likestillingslovens paragraf 4.
today 11.03.2010
ID-kort for renholdere - Snekkeren har hatt det lenge, nå får også renholderen ID-kort.
today 05.03.2010
Nå skal kunden beregne momsen - For første gang vil myndighetene endre på hvem som skal beregne merverdiavgift ved innenlands omsetning. Dette skal kun gjelde klimakvoter.
today 24.02.2010
Slik skal sykefraværet senkes - Uklart når finansieringen av sykefraværet endres. Se de nye tiltakene for lavere sykefravær her!
today 23.02.2010
Se hva som får moms nå - Nye regler for merverdiavgift innenfor kultur og idrett foreslås med virkning fra 1. juli 2010.
today 18.02.2010
Skattefri fusjon mellom NUF og norsk AS lovfestes - Finansdepartementet foreslår å utvide området for lovfestet rett til skattefri omorganisering av norske selskaper mot utlandet. Det betyr at NUF-selskaper kan "hentes hjem" og i mange tilfeller fusjoneres med et vanlig AS uten å måtte søke om skattefritak.
today 18.02.2010
Oppfølging av sykefravær er viktig - Sotra-bedriften AGR Field Operations mener fleksibilitet og eierskapsfølelse er den beste medisinen mot sykefravær. Konserndirektør Åge Landro trekker også frem opplæring av ledere i sykefraværsoppfølging som sentralt.
today 11.02.2010
Nytt skjema for oppdragsgivere - Arbeidsgivere som har rapporteringsplikt for oppdrag skal ikke lenger rapportere arbeidstakere på eget skjema.
today 11.02.2010
Aktiv sykmelding foreslås avviklet - Blir ekspertutvalgets forslag om tiltak for å redusere sykefraværet gjennomført, blir det slutt på ordningen med aktiv sykmelding. Det foreslås at ordningen med gradert sykmelding skal benyttes på alle tilfeller hvor ansatte kan utføre en eller annen form for aktivitet i sykmeldingsperioden.
today 10.02.2010
Så mye vil langtidsfraværet koste - Å få én langtidssykmeldt til å jobbe én dag i uka kan avgjøre om de foreslåtte endringene i sykelønnsordningen er lønnsomme for en mindre bedrift. Se vårt regneeksempel her!
Del siden: