Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

17.08.2011
VM-fest kan gi skattesmell - Det nærmer seg VM på ski i Oslo og virksomheter inviterer kunder, ansatte, leverandører og andre forbindelser til festligheter. Husk at slik representasjon er skattepliktig og at utgiften ikke er fradragsberettiget.
15.08.2011
DETTE er ledelse - Norge har vært utsatt for den største katastrofen vi har sett i moderne tid. Gjennom sprengningen av Regjeringskvartalet og ikke minst massakren på Utøya, har vi også sett hva ledelse i praksis kan innebære. George W. Bush jr. sin reaksjon etter 11. september splittet et folk. Jens Stoltenberg sin reaksjon i tiden etter 22. juli samlet et folk. Uavhengig av politisk ståsted, har "alle" - både nasjonalt og internasjonalt - hyllet statsministerens håndtering av saken.
28.07.2011
Bruk av velferdspermisjon - Fleksibilitet i forhold til å kunne ta ut ekstra velferdspermisjon kan være et positivt tilbud til ansatte som er rammet av terroraksjonene i Oslo og på Utøya.
19.07.2011
Huskeliste når du skal arbeide i utlandet - Å arbeide en periode i utlandet kan være en stor utfordring og kan bli en fantastisk erfaring. Her får du tips og huskeliste.
01.07.2011
Nye regler for oppfølging av sykmeldte - 1. juli gjelder det nye regler for oppfølging av sykmeldte. Her får du oversikten.
01.07.2011
Arbeidsgiver kan ha øvre aldersgrense - Arbeidsmiljøloven sier at arbeidstakere kan stå i stilling til du er 70 år. Regjeringen vil at du skal jobbe lenger i forbindelse med den nye pensjonsreformen. Høyesterett sier at det er i orden at en bedrift har bedriftsinterne aldersgrenser på 67 år.
28.06.2011
Alle kan bidra til HMS-arbeidet - - Det essensielle er å få fram hvorfor det er viktig at flest mulig bidrar til HMS-arbeidet. Bedriften er avhengig av innspill fra dem det gjelder, og vi er alle en del av arbeids-miljøet, sier Anne Sandtorp, produktansvarlig HMS i Infotjenester. Hun er også seminaransvarlig på Den store Lønn & Personaldagen 2011.
27.06.2011
Foreslår endringer i reglene for utenlandske pendlere - Da Skatteetaten innførte nye rutiner for ID-kontroll for utenlandske arbeidstakere i Norge, ble det bråk. Nå ønsker regjeringen å innføre nye regler.
24.06.2011
Sykefraværet øker - ledere får mer ansvar for oppfølging - Nye tall viser at sykefraværet øker i Norge. Det betyr merarbeid for den enkeltes leder gjennom mer oppfølging og planlegging.
23.06.2011
Arbeidstakere i permisjon mister retten til sykepenger - Dersom en arbeidstaker har ekstra lønnet permisjon fra arbeidsgiver, mister vedkommende retten til sykepenger de første 15 dagene.
22.06.2011
Huskeliste for deg med utenlandske arbeidere - Utenlandske arbeidere skal møte opp på det lokale skattekontoret for tildelt D-nummer, slik at de lovlig kan jobbe i Norge. Her får du huskelisten.
22.06.2011
Se hvilke skjemaer som forsvinner - Lønns- og trekkoppgaven blir borte om noen år. Det samme gjør fem andre oppgaver og skjemaer.
17.06.2011
Sommervikarer taper penger ved sykdom - På grunn av reglene om opptjeningstid i folketrygdloven, taper sommervikarer lønnen dersom de blir syke i løpet av de fire første ukene de står i sommerjobben.
17.06.2011
Slik misbrukes sykepengeordningen - 2 milliarder kroner utbetales trolig feilaktig fra folketrygden hvert år. Se hvilke metoder som brukes hyppigst.
15.06.2011
Skjemakutt i sneglefart - Regjeringen jobber for å gjøre skjemaveldet mindre for norske næringslivsbedrifter. En oversikt fra Oppgaveregisteret i Brønnøysund, viser at virksomheter brukte mindre tid på rapportering og innsending av skjema i 2010.
15.06.2011
Ikke avholdt generalforsamling? - Etter reglene i aksjeloven skal et aksjeselskap uansett størrelse, ha avholdt ordinær generalforsamling innen seks måneder etter avsluttet regnskapsår. For de fleste betyr det 30. juni.
07.06.2011
En varsler i virksomheten - Hva gjør du som arbeidsgiver dersom du har en ansatt som varsler myndighetene om kritikkverdige forhold?
06.06.2011
Streik i banksektoren? - Hva gjør du som arbeidsgiver når det er streik i bankene og den øvrige finanssektoren når det er lønningsdag?
30.05.2011
Treningstøy er skattepliktig - Dersom bedriften sponser treningstøy til de ansatte som kan brukes privat, anses det som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid etter skatteloven og skal derfor fordelsbeskattes.
30.05.2011
Ferien er fastsatt hva nå - Vi skimter sommeren i horisonten og som den profesjonelle og dyktige leder du er, så er du nå vel forberedt på sommersesongen som nærmer seg. Helt til du får inn en hastekontrakt som må gjennomføres i ferien.
Del siden: