Kan vi miste retten til å jobbe til 70 år?

Gjensidige forsikring sa i fjor opp sin medarbeider Karin Haare Johansen fordi hun fylte 67 år. - Vinner de fram i rettsapparatet bør myndighetene se over lovverket på ny, mener førsteamanuensis Bjørn Eriksen ved BI.
Knut Arild VoldInnholdsprodusent
fredag 18. juni 2010
Lesetid: 2 Minutter

Selv ønsket Haare Johansen å fortsette til 70, slik Arbeidsmiljøloven åpner for. Må hun slutte ved fylte 67 er stillingsvernet for mange tusen nordmenn betydelig svekket, mener Eriksen.

- Spesielt innenfor akademiske yrker er det mange som jobber til både 70 og 75 år. Det vil derfor få store konsekvenser om Gjensidige skulle vinne fram, og man bør vurdere å endre loven. Hele pensjonsreformen oppmuntrer jo folk til å stå lenger i jobb, og dette strider med vanlige folks virkelighetsoppfatning, sier Bjørn Eriksen. Han tror også en eventuell seier for forsikringsselskapet vil få store økonomiske konsekvenser for folketrygden.

- De fleste arbeidstakere i privat sektor kan nå begynne å ta ut pensjonen sin fra fylte 62 år. Men tanken var jo at flere skulle fortsette å jobbe, enten man tok ut pensjonen eller ikke. Hvis man hindres fra dette fra 67 år, vil folketrygden kunne gå glipp av store innbetalinger, fortsetter han.

Klar diskriminering
Haare Johansens sak har for lengst vært i Tingretten, og der led Gjensidige Forsikring et klart nederlag. Nå venter behandling i Lagmannsretten, men Eriksen tror ikke den ender i Høyesterett.

- Jeg tror Gjensidige vil innse at de har en dårlig sak. Dette er klar aldersdiskriminering etter min mening.

Dette sier loven
Over halvparten av befolkningen sier i følge undersøkelser gjort av Senter for seniorpolitikk, nei til en øvre aldersgrense i arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven er ikke helt klar på punktet om alder kan være saklig begrunnelse, men sier følgende: Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. § 13-3 andre ledd.

Paragrafen man henviser til, 13-3, omhandler unntak fra forbudet mot diskriminering og sier følgende:
1. Forskjellsbehandling som har et saklig formål, ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles og som er nødvendig for utøvelse av arbeid eller yrke, anses ikke som diskriminering etter loven her.
2. Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles er ikke i strid med forbudet mot indirekte diskriminering, diskriminering på grunn av alder eller diskriminering av arbeidstaker som arbeider deltid eller er midlertidig ansatt.
3. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om rekkevidden av unntaket fra forbudet mot aldersdiskriminering i andre ledd.

Ønsker yngre folk
Hovedspørsmålet blir hva som er en saklig begrunnet årsak og hva som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den ansatte. Gjensidige forsikring mener at oppnådd alder av 67 år er nok og sier de vil tviholde på denne grensen. I Karin Haare Johansens tilfelle begrunnes oppsigelsen med at selskapet ønsker yngre medarbeidere med en annen type kompetanse. Retten skal avgjøre om det er begrunnelse god nok.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: