Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 13.09.2017
Ja, arbeidsgiver kan planlegge med overtid - Overtid kan bare pålegges når det er et særlig og tidsavgrenset behov for det. Likevel er det lov til å planlegge med overtid i noen sammenhenger.
today 12.09.2017
Så mye kan uføre jobbe uten å miste rettigheter - Etter snart to år med et mer fleksibelt regelverk for å jobbe ved siden av uføretrygd er det fortsatt mange som ikke vet at risikoen for å miste rettigheter er borte, tror Infotjenesters rådgiver.
today 08.09.2017
Great Place to Work Institute Norge velger Simployer HRM system - Løsningen til Great Place to Work omfatter skybaserte løsninger for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, oppfølging av sykefravær og utlegg. Samt digital håndbok for HMS.
today 08.09.2017
Beviskrav når underslag fører til oppsigelse - - Så lenge arbeidsgiver mener jeg har gjort underslag må beviskravet være det samme som i en straffesak, mente en avskjediget arbeidstaker. Nei, konkluderer Høyesterett.
today 07.09.2017
Mobil og bredbånd dekket av jobben - Mange får telefon og privat internettlinje dekket av arbeidsgiver. Her er reglene du bør kjenne til.
today 01.09.2017
Kahoot! AS valgte Simployer HRM-håndbok - Kahoot! AS valgte Simployer HRM håndbok. Løsningen til Kahoot! omfatter skybasert løsning for digital personalhåndbok på engelsk for selskapet.
today 29.08.2017
Sjekkliste for varsling av kritikkverdige forhold - Fra i sommer skal alle virksomheter med minst 5 ansatte ha rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Her er sjekklisten du må gjennom for å sikre at du følger loven.
today 29.08.2017
Slik bør ledere håndtere mistanke om rusproblemer - - Ledere må få trening i hvordan de skal håndtere mistanke om rus og avhengighet. Det sier Akan, som mener det ofte går for lang tid før arbeidsgivere tar tak i problemet.
today 28.08.2017
Var helt sykmeldt - skadet seg på jobb ​ - Dobbelt uflaks for den uheldige mannen: Han fikk avslag på krav om yrkesskadeerstatning. Det hele startet med at han påtok seg å gjøre en kontroll på jobben selv om han var 100 % sykmeldt.
today 15.08.2017
Kan arbeidsgiver dekke kollisjonsskader og bøter? - Arbeidsgiver kan dekke utgifter til ansatte som krasjer bilen eller får bøter når de bruker egen bil i jobben, men hvorvidt pengene er skattepliktige avhenger av hva som har skjedd.
today 15.08.2017
Lover å forenkle mer for arbeidslivet - Da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner besøkte Infotjenester lovet han å holde videre trykk på digitalisering og forenkling for arbeidslivet.
today 15.08.2017
Slik blir sykmeldingen digitalisert - I vår ble sykmeldingen digitalisert for de fleste arbeidstakere, og i løpet av høsten blir også søknaden om sykepenger digitalisert.
today 14.08.2017
Rett til fri ved skole eller barnehagestart? - Tusenvis av norske arbeidstakere vil i disse dager følge poden til første dag i barnehage- eller skole. Har de rett til fri med lønn?
today 02.08.2017
Aktive arbeidstakere blir smartere - Fysisk aktivitet gir ikke bare friskere ansatte og lavere sykefravær, det gjør også arbeidstakerne smartere og mer kreative.
today 01.08.2017
Hadde rett til å avslutte seniorpolitiske tiltak - Høyesterett kom enstemmig til at arbeidsgiver ensidig kunne avslutte en seniorpolitisk ordning for to medarbeidere, som gikk ut på at de kunne arbeide 80% med full lønn.
today 01.08.2017
Hviletid kan hindre ansatte i å ta med jobben hjem - Sommerens endringer i arbeidsmiljøloven gjør at ansatte nå kan be om å få jobbe til klokken 23. De som jobber så sent kan imidlertid ikke begynne på jobb igjen klokken 8 neste dag.
today 27.07.2017
Sjekkliste for sykdom i ferien - Her er sjekklisten du må gjennom for å avklare om ansatte har rett på ny ferie og sykepenger etter å ha vært syk i ferien.
today 12.07.2017
Overhalla Betongbygg har valgt Simployer - Overhalla Betongbygg AS har valgt Infotjenester sitt HRM-system Simployer som sin nye HR-løsning. Løsningen inkluderer personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær, oppfølging av sykefravær, kompetanse, reise og utlegg samt personalhåndbok.
today 20.06.2017
Vær oppmerksom på regelendringer 1. juli - Flere endringer i arbeidsmiljøloven og en ny lov om statens ansatte. Det er bare noen av regelendringene som trer i kraft 1. juli.
today 20.06.2017
Terror og sabotasje inn i HMS-regelverket - I sommer endres HMS-regelverket for å synliggjøre arbeidsgivers ansvar for å hindre sabotasje og terror. Bakgrunnen er blant annet terrorangrepene 22. juli.
Del siden: LinkedIn twitter