Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 26.06.2019
Mener politikerne skaper politikerforakt - Mens enkelte ansatte i forsvaret som pendler får en skatteøkning på 100.000 kroner i år, har stortingspolitikerne vedtatt at regelen ikke skal gjelde dem selv.
today 19.06.2019
Derfor trenger du personvernerklæring for jobbsøkere - Visste du at jobbsøkere skal ha tilgang til en personvernerklæring som sier noe om hvordan dere behandler personopplysninger som blir hentet inn i rekrutteringsprosessen?
today 18.06.2019
Advarer mot nye skatteendringer på rabatt og bonuspoeng - I 2018 fikk vi hele 8 endringer i regelverket for diettgodtjørelse. Nå er vi på god vei inn i en tilsvarende situasjon i reglene for skatt på rabatter og bonuspoeng.
today 18.06.2019
Slik håndterer du skatt på «sykle til jobben»-aksjonen - Hvis bedriften dekker deltakeravgiften til «sykle til jobben»-aksjonen, skal den ansatte trekkes i skatt, sier Simployers økonomirådgiver Øivind Elvestad.
today 18.06.2019
Disse regelendringene er ventet 1. juli - Som alltid trer noen nye regler i kraft som arbeidsgivere må forholde seg til 1. juli. I år kommer det blant annet endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven.
today 06.06.2019
Datatilsynet varsler personverntilsyn i år - Ett år etter at GDPR trådte i kraft, varsler Datatilsynet at både små og store selskaper vil få tilsyn i år.
today 05.06.2019
Disse bransjene skal få ekstra sykefraværshjelp - Den nye IA-avtalen legger opp til å målrette innsatsen mot spesielle bransjer. Nå er bransjene klare, og noen av bransjene har lavere sykefravær enn gjennomsnittet.
today 05.06.2019
Hvorfor har kvinner dobbelt så høyt sykefravær som menn? - Verken graviditeter, krevende «kvinneyrker» eller kombinasjonen av jobb og hovedansvaret hjemme kan forklare hvorfor kvinner har rundt dobbelt så høyt sykefravær som menn.
today 29.05.2019
Én av fem ledere har sjekket eposten til ansatte - Hver femte leder sier de har sjekket eposten til de ansatte, viser en ny undersøkelse. Mange kjenner ikke til regelverket.
today 22.05.2019
Slik bør du følge opp en psykisk syk ansatt - Lettere psykiske lidelser er årsaken til en stor andel av sykefraværet. Derfor bør alle ledere vite hvordan de skal håndtere psykisk syke ansatte.
today 22.05.2019
9 fallgruver ved bruk av sommervikarer - Snart starter en rekke unge arbeidstakere på sommerjobben sin, og i den forbindelse er det mange fallgruver å gå i for deg som ansetter dem.
today 22.05.2019
Feriepenger til utenlandsk arbeidstaker med kildeskatt - Reglene om trekkfritak for feriepenger gjelder ikke for arbeidstakere med kildeskatt på lønn.
today 08.05.2019
Lover å gjøre regelverket enklere å tolke - Hva er «lav kontingent» eller en «bagatellmessig rabatt»? Uklare begreper skaper problemer både for maskiner og mennesker. Digitaliseringsministeren lover å ta tak i problemet.
today 08.05.2019
Hva betyr det at innleide skal ha samme lønn som fast ansatte? - Arbeidstaker som er innleid fra vikarbyrå har rett til å benytte treningsrom på arbeidsplassen. Men har den innleide også rett til å være omfattet av samme rabattordning på et treningssenter som de fast ansatte har?
today 08.05.2019
Slik halverte Moelven Modus sykefraværet - Moelven Modus hadde et sykefravær på 14,2 prosent. Ved hjelp av systematisk arbeid har de redusert sykefraværet med mer enn 50 prosent.
today 06.05.2019
Skjerper skatten på rabatt - I en ny veileder for håndtering av skatt på rabatt og bonuspoeng, skjerper skattemyndighetene blant annet inn skatten på rabatt ved treningssentre.
today 25.04.2019
Kombinasjon av private reiser og jobbreiser - Det er ikke alltid du skal skrive tidspunktene du faktisk reiste på reiseregningen.
today 25.04.2019
Ingen regler for forskuttering av sykepenger - Mange har fått med seg årets regelendring for hvordan sykepenger skal beregnes. Ikke alle vet hva som skjer når arbeidsgiverperioden er ferdig.
today 24.04.2019
Kan ikke avtale bort overtidsbetaling - For å unngå å betale for overtid skriver mange arbeidsgivere i arbeidsavtalen at en stilling er «særlig uavhengig». Dette er imidlertid ikke et avtalespørsmål, sier Infotjenesters jurist.
today 10.04.2019
Nå bør du avtale sommerferien - Hvis ansatte skal starte sommerferien ved sankthans er fristen for å varsle allerede første dagen etter påske.
Del siden: