Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 12.02.2020
Svært mange virksomheter fører timer feil - Alle virksomheter må føre lister oversikt over når ansatte er på jobb, ikke bare antall timer. I hver femte bedrift hvor Arbeidstilsynet kontrollerte dette i fjor, ble det gjort feil.
today 07.02.2020
- Snakk med lederen din før du går til legen - Presset mot fastlegene kunne blitt betraktelig redusert hvis flere virksomheter fokuserer på kulturbygging og holdningsarbeid knyttet til sykefravær og tilstedeværelse.
today 29.01.2020
Mer sykefravær i åpent kontorlandskap - Ansatte som jobber i åpent kontorlandskap eller deler kontor har høyere risiko for å bli sykmeldt, viser ny forskning. Det ekstra sykefraværet kan koste så mye som 6 milliarder kroner i året.
today 29.01.2020
Denne arbeidstidsregelen misforstår nesten alle - Reglene for arbeidstid er komplisert, og mange har problemer med å forstå reglene. Gjennomsnittsberegning av arbeidstid skiller seg ut som noe mange har problemer med.
today 29.01.2020
Utvidet plikt til å rapportere om likestilling - Fra 2020 er det nye krav til hvordan arbeidsgivere skal jobbe med likestilling og diskriminering. Nå skal lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike nivåer i virksomheten og mengden ufrivillig deltid offentliggjøres.
today 29.01.2020
Slik blir læringen digital - Utviklingen innen læring skjer enormt fort. Samtidig som læringsbehovet i arbeidslivet øker for hvert år, flyttes mer og mer av læringen over på digitale plattformer.
today 28.01.2020
8 tips når du skal starte egen bedrift - Som gründer og innehaver av en ny virksomhet, er det mye man må ha kontroll på. Her er 8 tips til deg som planlegger eller har startet din egen bedrift.
today 20.01.2020
Infotjenester blir til Simployer - Infotjenester går inn i et nytt tiår med nytt navn, ny eier og internasjonale ambisjoner. - Administrerende direktør Thorfinn Hansen tror arbeidslivet vil endre seg mye også det kommende tiåret.
today 15.01.2020
Disse arbeidstidsreglene bør du kjenne til - Brudd på reglene for arbeidstid har vært mye omtalt i det siste. Har du kontroll på regelverket? Her er 16 punkter du bør kjenne til.
today 20.01.2020
Høyesterett: Sykmeldingen er bare en sakkyndig uttalelse - Sykmeldingen er bare en sakkyndig uttalelse til en søknad om sykepenger, slår Høyesterett fast i en fersk dom.
today 22.12.2019
Ferd satser sterkt innen HR-teknologi – kjøper bransjeener Infotjenester - Ferd ser store muligheter for selskapet gjennom en ytterligere teknologisatsing for å utvikle Nordens ledende HR system og for å få enda mer tyngde internasjonalt. Ferd har lang erfaring med tilsvarende reiser fra andre investeringer, og ser fram til å satse for fullt med Simployer.
today 01.01.2020
Disse regelendringene gjelder fra nyttår - Tradisjonen tro starter vi året med en oppdatering på noen av de viktigste regelendringene som gjelder fra nyttår. I år har vi blant annet fått en endring i arbeidsmiljøloven og en ny standard for rapportering av regnskapsdata.
today 19.12.2019
8 ting du må vite om ny standard for regnskapsrapportering - Fra nyttår skal alle virksomheter kunne sende regnskapsopplysninger til Skatteetaten på det nye SAF-T-formatet. Her er 8 punkter du må kjenne til.
today 18.12.2019
Flere virksomheter får industrivernplikt fra nyttår - Flere virksomheter får industrivernplikt og kommunikasjonen med kommune og nødetater skal bli bedre. Endringene i industrivernforskriften trer i kraft 1. januar.
today 16.12.2019
Reisesatsene for 2020 kommer ikke før nyttår - Nesten hele arbeidslivet forholder seg til statens satser når ansatte reiser i jobben. Nå er det klart at satsene og reglene for 2020 ikke kommer før nyttår, med de problemene det kan skape.
today 13.12.2019
Foreldrepengeregelverket bryter ikke med EU-reglene - Norge vant i EFTA-domstolen. NAV sitt regelverk for foreldrepenger til far bryter ikke med EU-regelverket, slår domstolen fast.
today 04.12.2019
8 vanlige misforståelser om overføring av ferie - Nå mot slutten av året får Infotjenester svært mange spørsmål om overføring av ferie. Her er noen av de vanligste misforståelsene vi møter på.
today 19.12.2019
Hva betyr det å være lojal mot arbeidsgiver? - En arbeidstaker har plikt til å være lojal mot arbeidsgiveren. Illojale handlinger eller ytringer kan være saklig grunn til oppsigelse eller avskjed.
today 01.01.2020
På tide å gjøre den årlige HMS-gjennomgangen? - Hvis dere ikke allerede har gjort en vurdering av virksomhetens HMS-arbeid i 2019, er det nå på tide. Vi forteller deg hva som skal gjøres.
today 04.12.2019
Ti tips før årsoppgjøret - Vi nærmer oss årsskiftet 2019/2020 og da gjelder det å være forberedt.
Del siden: