Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 07.10.2020
Mister ikke sykepengene ved hjemmekontor i EU - Arbeidstakere som jobber på hjemmekontor i utlandet, vil normalt miste retten til sykepenger og andre trygderettigheter fra NAV. Det gjelder ikke hvis man jobber på hjemmekontor innenfor EU som følge av koronapandemien.
today 07.10.2020
Dette må du vite om databriller - Spørsmål om databriller, og til dels også vernebriller, er en gjenganger i fagsupporttjenesten til Simployer. Her svarer vi på noen av de oftest stilte spørsmålene.
today 07.10.2020
Vil øke grensen for skattefrie gaver til ansatte - Regjeringen foreslår i statsbudsjettet mer enn dobling i størrelsen på gaver den ansatte kan få av arbeidsgiver uten noen spesiell grunn, og fjerner kravet om at gavene gis etter en generell ordning.
today 17.09.2020
Utleggstrekk for skattekrav – nye rutiner - Fra 1.11.2020 overføres skatteoppkreveroppgavene fra kommunene til Skatteetaten. Det blir da én felles skatteoppkrever for hele landet.
today 17.09.2020
Kritisk til ny ordning for syke barn-dager - Simployers rådgivere mener den nye ordningen for syke barn-dager ved stengte skoler og barnehager vil slå urettferdig ut, og tror det blir behov for flere endringer i høst.
today 17.09.2020
Kan ansatte pålegges jobbreiser under korona? - Flere arbeidsgivere har behov for å sende ansatte på jobbreiser til tross for koronarisiko. Hva skal til for at den ansatte kan nekte?
today 17.09.2020
Nå må du planlegge resten av ferien! - Nå haster det å få kontroll på resten av de ansattes ferie. Det er ekstra viktig dersom de ansatte har avviklet mindre ferie enn vanlig på grunn av permittering.
today 16.09.2020
Utvider retten til syke barn-dager ved lokale utbrudd - Regjeringen utvider retten til å bruke syke barn-dager, men bare lokalt når skoler eller barnehager holdes stengt.
today 16.09.2020
Slik forbereder du deg på tilsyn fra Arbeidstilsynet - Her er sjekklisten du bør gjennom for å være godt forberedt når du får varsel om tilsyn fra arbeidstilsynet.
today 09.09.2020
Grunnbeløpet har passert 100.000 - Grunnbeløpet, gjerne omtalt som G, har mange ulike bruksområder i arbeidslivet. Nå har det passert 100.000 kroner – og vi har listet opp noe av det du bør vite.
today 09.09.2020
Dette må du tenke på ved midlertidige ansettelser - Mange ønsker å ansette medarbeidere midlertidig fordi de er usikre på hvordan koronasituasjonen utvikler seg. Da er det flere vilkår du må være klar over.
today 08.09.2020
Ingen utsettelse på arbeidsgiveravgift for 4. termin - Finansdepartementet bekrefter at det ikke blir noen utsettelse på betalingsfristen for arbeidsgiveravgift for 4. termin. Det betyr at den forfaller før 3. termin.
today 02.09.2020
Slik følger du opp syke ansatte under koronapandemien - Selv om pandemien har satt store deler av arbeidslivet i unntakstilstand, er det viktig å huske på god oppfølging av syke ansatte.
today 01.09.2020
Vil endre reglene for hjemmekontor - Arbeidsministeren ønsker å endre reglene for hjemmekontor. Han mener det 20 år gamle regelverket er modent for utskiftning.
today 01.09.2020
Når skolene plutselig stenger (igjen) - Foreldre på flere steder i landet har den siste tiden opplevd at skolen stenger, og at barn og foreldre må i karantene eller ha hjemmeskole. Hvilke regler gjelder nå?
today 26.08.2020
Økt lønnsplikt ved permittering fra 1. september - For permitteringer som iverksettes fra og med 1. september må arbeidsgiver betale lønn i en arbeidsgiverperiode på 10 arbeidsdager.
today 25.08.2020
NAV dekker fortsatt koronarelatert sykefravær - Mange arbeidsgivere tror at ordningen hvor NAV betaler for koronarelatert sykefrafravær fra dag fire er tatt bort. Det er den ikke.
today 25.08.2020
Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å bruke munnbind? - Helsemyndighetene har anbefalt munnbind på kollektivtrafikken i noen kommuner i rushtiden. Kan arbeidsgiver kreve at ansatte bruker munnbind på jobb eller til og fra jobb?
today 24.08.2020
Husk å søke NAV om refusjon av lønnskompensasjon før 31. august - Arbeidsgivere som har fulgt regjeringens opprinnelige oppfordring om å forskuttere lønn til ansatte for de 18 dagene som staten skal betale ved permittering, må innen 31.08.2020 søke om refusjon fra NAV.
today 19.08.2020
Dette må du tenke på ved endring av permittering - Hva som er skrevet i varselet til de ansatte er viktig å ta hensyn til når arbeidsgiver vil forlenge permitteringsperioden.
Del siden: