Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 22.11.2016
Nye regler for vold og trusler om vold i arbeidslivet - Fra nyttår gjelder nye regler om vold og trusler på jobben. Nå er det presisert at alle arbeidsgivere må kartlegge risiko og innføre tiltak når det er behov.
today 08.11.2016
- Nesten alle beregner sykepenger feil - Nesten ingen arbeidsgivere Simployer snakker med beregner sykepenger etter gjennomsnittslønn ved korte sykefravær i arbeidsgiverperioden, slik regelverket krever.
today 08.11.2016
Slik kan HR bli mer kunnskapsbasert - HR må basere seg mer på fakta enn de gjør i dag. Da må de begynne med å stille de irriterende «hvorfor»-spørsmålene, sier en av verdens mest innflytelsesrike HR-tenkere.
today 08.11.2016
Regelverket for halv skatt før jul endret på nytt - Fra 2016 ble reglene endret slik at arbeidsgiver kan velge mellom å trekke halv skatt for november eller desember. Nå er forskriften endret på nytt med umiddelbar virkning.
today 08.11.2016
Mangelfull kontroll på ferien kan bli dyrt - Virksomheter som ikke har kontroll på utestående ferie risikerer store uforutsette utgifter.
today 25.10.2016
Denne overtidsregelen er det få som kan - Arbeidstakere som jobber overtid uten at det er pålagt fra arbeidsgiver kan likevel ha rett på overtidsbetalt.
today 25.10.2016
Friskmeldes når pengene tar slutt - Oppsiktsvekkende mange blir friskmeldt den aller siste dagen før sykepengene tar slutt.
today 24.10.2016
Hva kan arbeidslivet lære av tegneserier? - Lunch-skaper Børge Lund parodierer det norske arbeidslivet på en måte svært mange kjenner seg igjen i. Kanskje vi kan lære noe av det?
today 10.10.2016
Nå har sykmeldingen blitt digital - Nå kan arbeidstakere levere sykmeldingen digitalt til arbeidsgiver via NAV sine nettsider. Den første versjonen har imidlertid ganske mange begrensninger.
today 06.10.2016
Slik blir statsbudsjettet for arbeidslivet - Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 inneholder en lang rekke skatte- og avgiftsendringer, samt en utvidet mulighet for arbeidstakere til å motta pleiepenger.
today 26.09.2016
Kan ikke kreve lønn for reisetid - Hele 65 prosent av norske ledere tror arbeidstakerne kan kreve lønn for tiden de bruker på å reise til og fra et jobboppdrag. Det kan de som hovedregel ikke.
today 26.09.2016
Når kan en midlertidig ansatt kreve fast jobb? - En ansatt som har gått sammenhengende i midlertidige stillinger i mer enn 3 eller 4 år er å se på som fast ansatt.
today 26.09.2016
8 av 10 bryter arbeidsmiljøloven - Av 3000 utelivsbedrifter Arbeidstilsynet har kontrollert det siste året har 80 prosent begått lovbrudd. Her er de vanligste feilene og tips for å unngå dem.
today 26.09.2016
Disse 8 faktorene påvirker sykefraværet mest - Forskere har påvist at 8 faktorer påvirker sykefraværet i særlig stor grad. En av de viktigste er kontroll over egen arbeidshverdag.
today 12.09.2016
- Nordmenn sykmeldes for lett - Cato Zahl Pedersen beskylder nordmenn for å syte for mye og sykmelde seg for lett, og får støtte fra profilert fastlege. Arbeidsgiver blir taperen, mener Infotjenesters rådgiver.
today 12.09.2016
Bryter loven om midlertidige ansettelser - 4 av 10 bedrifter bryter loven om midlertidige ansettelser, ifølge LO. Regelverket er komplisert å forholde seg til, sier Infotjenesters jurist.
today 12.09.2016
Ja, ansatte kan kreve fleksibel arbeidstid - Men, nei, det betyr ikke at de kan kreve fleksitid.
today 12.09.2016
Nå blir det strengere straff for momsfeil - Med endringen i momsreglene fra nyttår vil det bli strengere straff for feil i momsrapporteringen.
today 30.08.2016
Mangler kunnskap om nedbemanning - I mange bransjer nedbemannes det kraftig for tiden. Kunnskapen er imidlertid mangelfull, viser en ny undersøkelse Respons Analyse har gjort for NITO.
today 30.08.2016
Trenger ikke varsle overtid på forhånd - 76 prosent av alle ledere tror de må varsle ansatte om overtidsarbeid på forhånd, viser en ny undersøkelse. Det må de ikke, sier Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver.
Del siden: LinkedIn twitter