Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 25.04.2018
Åpner for unntak fra utlysningsplikten ved nedbemanning i staten - Adgangen til å la være å lyse ut statlige stillinger offentlig ble skjerpet inn da statsansatteloven trådte i kraft i fjor sommer. Nå har partene blitt enige om et unntak for nedbemanning.
today 25.04.2018
Ansatte skal ha informasjon om personvern - Ansatte har krav på lett tilgjengelig og lettfattelig informasjon om personopplysninger du som arbeidsgiver behandler om dem.
today 24.04.2018
Slik regner du ut arbeidsgiverperioden - Når skal arbeidsgiver betale sykepenger, og når er det NAV overtar? Her får du regelverket forklart.
today 23.04.2018
Ny GDPR-dato: 1. juli - Mange jobber med å bli klare for nye personvernregler i EU 25. mai. Nå er det klart at GDPR neppe vil gjelde her i landet før 1. juli.
today 16.04.2018
Fixel velger Simployer på HRM system! - Løsningen til Fixel omfatter skybasert løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging, utlegg, digital HMS-håndbok og HMS avvikssystem.
today 16.04.2018
Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) velger Simployer på HRM system! - Løsningen til Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) omfatter skybasert løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging, reise og utlegg. I tillegg inneholder den digitale håndbøker for personal, leder, HMS, og HMS årshjul-prosess.
today 12.04.2018
Egenmelding etter sykmelding - Arbeidstakers rett til å benytte egenmelding etter sykmelding vil avhenge av flere faktorer. I denne artikkelen går vi gjennom hvilke regler som gjelder.
today 12.04.2018
Hva er status på de nye diettreglene? - Skattemyndighetene har endret beskatningsreglene for diett flere ganger i løpet av 2018, og det er nok lett å tenke at dette regelverket er forvirrende. Her er oversikten over status i dag.
today 12.04.2018
Elcom AS velger Simployer på HRM system! - Løsningen til Elcom AS omfatter skybasert løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær, sykefraværsoppfølging og kompetanse. I tillegg inneholder løsningen digitale håndbøker for personal, leder og HMS, samt HMS avvikssystem.
today 11.04.2018
Kan tape millioner på digital sykmelding - Med digital sykmelding har mange HR- og lønnsansatte mistet oversikten over hvem som leverer søknad om sykepenger. Det kan bedriftene tape millionbeløp på.
today 11.04.2018
Slik øker de prestasjonene med mental trening - Mental trening har vist seg å være effektivt for å øke prestasjonene i idretten. Hvorfor brukes det ikke mer i arbeidslivet?
today 11.04.2018
Fortsatt mangelfull kontroll på GDPR - Få uker før GDPR trer i kraft har mange virksomheter kommet kort med å forberede seg, mener direktør i IKT Norge, Torgeir Waterhouse.
today 11.04.2018
Nå får far lengre foreldrepermisjon - Regjeringen har nå lagt frem sitt forslag til tredeling av foreldrepermisjonen for Stortinget. Planen er at reglene skal tre i kraft 1. juli.
today 11.04.2018
Vil endre arbeidsmiljøloven for midlertidig ansettelser - Regjeringen foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av innleie i bygg- og anleggsbransjen og få slutt på «nulltimerskontrakter».
today 11.04.2018
Slik vil varslingsutvalget endre arbeidsmiljøloven - Regelverket for varsling er for vanskelig å forstå, mener utvalget som har sett på varslingsreglene. De ber om at arbeidsmiljøloven presiseres og forenkles.
today 11.04.2018
Kippr AS velger Simployer på HRM system! - Løsningen til Kippr AS omfatter skybasert løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging.
today 26.03.2018
Ny personopplysningslov til Stortinget - Regjeringen har nå lagt frem forslag til ny personopplysningslov som er tilpasset EUs personvernforordning, GDPR.
today 13.03.2018
Slik blir lederhverdagen etter GDPR - Vet du hva DPIA er? En av dine viktigste oppgaver som leder er å forstå begrepene for å kunne føre meningsfulle samtaler om personvern, sier en av Norges fremste GDPR-eksperter.
today 13.03.2018
Kan tech-nerder slå toppidrettsutøvere i sport? - Fotballgutta i Sarpsborg 08 slo Rosenborg i serieåpningen - men hva tror du skjedde da de møtte programmererne fra Infotjenester i fysisk duell?
today 13.03.2018
Kutt i sykelønnen må diskuteres - Vi kan ikke diskutere tiltak for å redusere sykefraværet uten å kunne snakke om kutt i sykelønnen som et av virkemidlene, mener Infotjenesters trygderettsekspert.
Del siden: