Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

24.01.2014
Regjeringens regnskapsforglemmelse rettet opp (NB! Nye overgangsregler) - Etter en forglemmelse før jul, vedtok Finansdepartementet 24. januar at regnskapsmateriale eldre enn 5 år kan makuleres fra 1. februar. Den 28. januar ombestemte de seg, og vedtok overgangsregler.
21.01.2014
Husk at sjefen må på kurs - Ikke alt kan delegeres! Øverste leder i bedriften må alltid ha kurs i helse, miljø og sikkerhet. Det er det mange nye sjefer som glemmer.
16.01.2014
Oppsigelser i stedet for permitteringer? - Etter nyttår har det blitt dobbelt så dyrt å permittere ansatte. Dermed vil sannsynligvis flere arbeidsgivere vurdere å gå til oppsigelse i stedet for permittering ved mangel på arbeid.
15.01.2014
Slik unngår du skattesmell på reiseregningen - Gjør du feil med reiseregningene kan det gi en stor skattesmell i ettertid. Oslo Kemnerkontor fant feil hos nesten alle bedriftene de kontrollerte.
09.01.2014
Slik er den nye tjenestepensjonen - Fra nyttår er det innført en tredje pensjonsordning for privat sektor, som «blander» egenskaper fra innskuddspensjon og foretakspensjon. Slik er den nye tjenestepensjonen.
08.01.2014
Ikke kast regnskapspapirene ennå - Regjeringen «glemte» å sette dato for når den nye loven om oppbevaring av regnskapsmateriale skal tre i kraft da den ble sanksjonert like før jul. Dermed har du ikke lov til å makulere regnskapspapirene fra 2008 og tidligere ennå.
06.01.2014
Slik unngår du straffeskatt på firmabil - Dersom det ikke innrapporteres riktig bruk av firmabil til skattemyndighetene innen 31. januar, kan det koste deg dyrt.
06.01.2014
Kultur eller ukultur - De beste bedriftene kjennetegnes av at de har en tydelig og klar bedriftskultur, skriver Infotjenesters psykolog og HR-rådgiver Erik Jullumstrø. Her er hans råd til hvordan du tar tak i kulturen på arbeidsplassen.
27.12.2013
Må bensinstasjoner føre personalliste? - Mange som driver med servering som en del av virksomheten lurer på om de blir berørt av det nye regelverket om daglig oppdaterte personallister. Reglene omfatter blant annet serveringssteder, frisører og bilverksteder.
23.12.2013
Viktige endringer i 2014 - Spillereglene i arbeidslivet endres stadig. I 2014 er det mye nytt å forholde seg til. Her er en oversikt over det viktigste du har i vente.
16.12.2013
Midlertidig uføre uten sykepengerett - Mange midlertidig uføre står uten mulighet til å motta sykepenger når de er tilbake etter langtidssykdom, på grunn av skjerpet praksis i kommunene. Simployers eksperter mener kommunene tolker regelverket riktig.
11.12.2013
Permittering blir dyrere - Fra nyttår blir det dyrere for bedrifter å permittere ansatte. Dette bør du vite om de nye permitteringsreglene.
02.12.2013
Kan ikke spare syke barn-dagene - Arbeidsretten slår i en ny dom fast at man ikke kan bruke velferdspermisjon for å være hjemme med syke barn, når man samtidig har lovfestet rett til omsorgspenger. Dommen får betydning også for andre velferdspermisjoner.
28.11.2013
Snart kan ansatte kreve å få vite kollegenes lønn - Ansatte som mistenker at de tjener mindre enn kollegene på grunn av kjønn, seksuell legning eller etnisitet, kan fra nyttår kreve å få vite hva kollegene tjener. Her er det du trenger å vite om det nye regelverket.
27.11.2013
Slik kuttet Posten jobbulykkene - Kan man unngå ulykker på jobben ved å premiere ledere for å være flinke til å registre nestenulykker? Posten reduserte antallet arbeidsskader med 60-70 prosent på få år.
26.11.2013
Oppfølging av sykmeldte - finnes det «skjulte» NAV-tiltak? - Infotjenester har hvert år flere tusen samtaler med ledere som skal følge opp arbeidstakere som har blitt sykmeldt. Mange ledere er usikre på hvordan de kan bruke NAV i oppfølgingsarbeidet og om det finnes tiltak som NAV kan iverksette under oppfølgingen hos arbeidsgiver.
26.11.2013
Hva kan vi lære av idretten? - Idretten er eksperter på å skape vinnere. Selv om det er mange ulikheter mellom å drive en bedrift og drive frem enere i sport, har næringslivet mye å lære.
22.11.2013
Forskere til angrep på sykeordninger - Menneskekroppen tåler ikke et helt arbeidsliv i belastende yrker, selv om vi tilrettelegger aldri så mye. Det sier NOVA-direktør Kåre Hagen, som går til angrep på det han kaller oppfølgingsmani i arbeidslivet.
04.11.2013
Ferie på forskudd - Ansatte som ønsker seg en juleferie selv om årets feriedager er brukt opp, kan be om å få ta ut noen av neste års feriedager på forskudd.
31.10.2013
Kan man nekte ansatte røykepause? - Flertallet av sjefene i store selskaper mener røykepauser reduserer produktiviteten i virksomheten. Kan de nekte de ansatte å røyke i arbeidstiden?
Del siden: