Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

05.07.2013
Tviler på EDAG-gevinst - Elektronisk rapportering til myndighetene skal spare norske bedrifter for en halv milliard kroner i året. Infotjenesters ekspert har vanskelig for å se hvor fortjenesten ligger.
01.07.2013
Nå blir det lov å tilbakedatere fakturaer - Bokføringsregelverket blir endret på flere viktige punkter med virkning fra 2014. Blant endringene er muligheten til å tilbakedatere fakturaer.
28.06.2013
Slik halverte de sykefraværet - Da sykefraværet nådde 9,1 % bestemte Tiger seg for å ta tak i problemet. Ved hjelp av systematisk arbeid klarte de å kutte fraværet med hele 43 prosent på to og et halvt år.
27.06.2013
Norske ledere tror på svenske sykeregler - To av tre norske ledere mener egenbetaling under sykdom er mest effektivt for å kutte sykefraværet, og nesten ingen tror på IA-avtalen. Svenske arbeidstakere betaler selv og er halvparten så syke.
24.06.2013
Vil ha full lønn under karantene - Regjeringen vil kreve at arbeidsgivere betaler full lønn til ansatte som ikke kan gå direkte inn i ny jobb på grunn av avtale om karantenetid.
14.06.2013
Kontorbedrifter får uventede pålegg - Arbeidstilsynet gir nå kontorbedrifter som kjøper renholdstjenester pålegg som forbindes mest med store anleggsplasser og industri. Det skjer i forbindelse med den omfattende kampanjen for å rydde opp i renholdsbransjen.
30.05.2013
Legene involveres lite i sykefraværsarbeidet - Bare én av fire arbeidsgivere kaller fastlegen inn til dialogmøte når en ansatt har vært syk i 7 uker. Legene er forbauset over hvor sjelden de blir kontaktet.
27.05.2013
- Oppfølging reduserer ikke sykefraværet - Tettere oppfølging av sykmeldte har sannsynligvis ikke gitt noen reduksjon i sykefraværet. Det mener SINTEF-forskere.
24.05.2013
Advarer mot egne regler for politikere - Stortingspolitikerne har så spesielle jobber at de trenger egne skatteregler for reiser til hjemfylket, mener presidentskapet på Stortinget. Infotjenesters eksperter mener det er en skummel tilnærming, og advarer mot reglene som vil gi politikerne en stor skattefordel.
23.05.2013
HMS og SHA, hva er forskjellen? - HMS er et innarbeidet og kjent begrep i arbeidslivet. I bygg- og anleggsbransjen brukes også begrepet SHA, som inneholder mye av det samme. Hva er egentlig forskjellen?
16.05.2013
Nytt grunnbeløp fra mai 2013 - Grunnbeløpet øker med 3,8 prosent. Det har regjeringen og organisasjonene blitt enige om.
14.05.2013
Ammefri med lønn blir lovfestet - Fra 2014 får mødre lovfestet rett til ammefri betalt av arbeidsgiver i barnets første leveår. Ordningen er anslått til å koste bedriftene opptil 110 millioner kroner årlig.
14.05.2013
Sykmeldes for lite søvn - Lite søvn, problemer på arbeidsplassen og belastende livssituasjoner i familien utgjør en raskt økende faktor for sykemelding. 49 prosent av dem som ble sykmeldt i fjor ble plassert i kategorien «allment og uspesifisert».
10.05.2013
Hvorfor bør du ikke gi mer enn 2,2 % lønnstillegg i år? - Mange bedrifter som ikke har tariffavtale har likevel årlige lønnsreguleringer eller lønnsforhandlinger med sine ansatte. Hva bør arbeidsgiver i slike tilfeller gi sine ansatte i lønnstillegg i år, dersom de ønsker å følge det som ble resultatet av tariffoppgjøret?
08.05.2013
Økt kontroll av arbeidsvilkår - Regjeringen vil øke kontrollen med lønns- og arbeidsvilkår i norsk næringsliv for å hindre sosial dumping. I en ny handlingsplan varsler de strengere straffer for brudd på arbeidsmiljøloven.
07.05.2013
Revidert nasjonalbudsjett: Lavere sykefravær smører budsjettet - Regjeringen har 5 milliarder kroner ekstra å rutte med i år, mye på grunn av lavere sykefravær og færre uføre enn forventet. Det kommer frem i revidert nasjonalbudsjett for 2013.
06.05.2013
Ytelsesbasert pensjon blir historie - Forslaget fra Banklovkommisjonen innebærer at ytelsesbasert pensjon slik vi kjenner den i dag er historie. Spørsmålet er hva som kommer i stedet, sier pensjonsekspert Alexandra Plahte.
02.05.2013
Nye krav gir store utfordringer - Strenge krav til rapportering om samfunnsansvar i regnskapsloven gir store selskaper nye utfordringer. Endringene er nå vedtatt av Stortinget.
23.04.2013
Slik beholder du seniorene - Både pensjonsreformen og Inkluderende Arbeidsliv har som mål å få norske arbeidstakere til å stå lenge i jobb. Nå kan tyske forskere ha funnet ut hvordan man lykkes.
23.04.2013
Hjemmekontor kan bli dyrt for arbeidsgiver - Arbeidsgivere som tillater svenske ansatte å benytte hjemmekontor i for stor grad, kan måtte betale dyrt i ekstra arbeidsgiveravgift.
Del siden: