Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 25.10.2011
NHO krever likebehandling fra NAV - - Det er viktig at ikke bare arbeidsgivere blir bøtelagt, men at NAV behandler alle parter likt og bruker sanksjoner også overfor leger og arbeidstakere, sier fungerende avdelingsdirektør Lars Jacob Hiim i NHO.
today 24.10.2011
Ingen avklaring om AFP og regnskapsføring - Arbeidsgruppen som har sett på hvordan den nye AFP-ordningen skal regnskapsføres, har ikke kommet fram til en felles konklusjon.
today 24.10.2011
Hver fjerde kontrollerte virksomhet mangler oversikt - Hver fjerde kontrollerte virksomhet mangler oversikt over risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. - Etableringen av en HMS-håndbok kan være løsningen for virksomheter som sliter med å holde nok fokus på HMS-arbeidet, sier Fagsjef Hans Gjermund Gauslaa hos Infotjenester.
today 21.10.2011
Lær om ledelse av Steve Jobs - 5. oktober gikk Steve Jobs bort. I tiden før han døde, ble det ført en debatt hvor tilhengerne genierklærte ham og andre kritiserte ham for hans lederstil. Ingen kan imidlertid ta i fra ham produktene og resultatene som ble skapt av Apple under hans ledelse. Ved å se nærmere på hans ledelse og lederstil, kan mange få inspirasjon i egen ledergjerning.
today 21.10.2011
Strammer inn permitteringsreglene - Regjeringen vil stramme inn adgangen til å permittere arbeidstakere fra 1. januar 2012. Neste år er unntakstilstanden fra 2009 over.
today 14.10.2011
100 bedrifter bøtelagt for brudd på fraværsreglene - NAV har sendt ut 3000 forhåndsvarsler til norske arbeidsgivere i september og har per i dag vedtatt sanksjoner mot 100 norske virksomheter for brudd på det nye regelverket for oppfølging av sykmeldte.
today 12.10.2011
Arbeidstilsynet fortsetter å granske bransjer - Arbeidstilsynet har bekreftet til Infotjenester at de vil kontrollere noen bransjer ekstra nøye i 2012.
today 12.10.2011
Vil bruke større ressurser på gransking av arbeidsulykker - Arbeidstilsynet har syv fokusområder de satser ekstra ressurser på i 2012. Blant annet vil de sette av ressurser for å avdekke årsakssammenhenger ved arbeidsulykker.
today 12.10.2011
Må kunne bestemme egen arbeidstid - - Ansatte og arbeidsgivere må selv kunne avgjøre hvordan arbeidstiden best kan utnyttes i den enkelte virksomhet. Det sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH) til Kompetanse.
today 06.10.2011
Disse dagpendlerne får lavere skatt - Regjeringen blar opp 37 millioner for å gi alle som dagpendler mer enn 76 km til jobben lavere skatt. Sjekk vårt kart her!
today 06.10.2011
10 endringer som påvirker bunnlinjen - Forslaget til statsbudsjett for 2012 har mange endringer som påvirker bedriftene. Næringslivet sparer over 1 milliard, hevder Regjeringen.
today 06.10.2011
Her skjerpes skatten - Statsbudsjettet 2012: Se hvilke skatteskjerpelser og skattelettelser som slår ut mest.
today 27.09.2011
Fire år på "egenmelding" - Arbeidstakere som mottar en kombinasjon av arbeidsavklaringspenger og lønn må dokumentere sykefravær overfor arbeidsgiver fra første dag. Men NAV nøyer seg med korrekt utfylt meldekort, noe som best kan sammenlignes med en vanlig egenmelding. - En uheldig forskjell, sier rådgiver Berit Stokstad hos Infotjenester.
today 26.09.2011
Ta ut skattefri kapital - To av tre norske aksjeselskaper har i dag nøyaktig 100 000 kroner i aksjekapital, mange fordi aksjeloven krever det. Når kravet til kapital blir redusert til 30 000 kroner i 2012, kan de dele ut 70 000 skattefrie kroner til sine eiere.
today 22.09.2011
20 000 nye pensjonister tjener fett - Mer enn 24 000 arbeidstakere mellom 62 og 66 år har hittil i år valgt å ta ut pensjon og arbeidsinntekt samtidig. Av disse tar nær 20 000 ut hele pensjonen i tillegg til inntekten. Mange av våre nye pensjonister tjener fett, med andre ord.
today 12.09.2011
1 av 3 nyetablerte dropper revisjon - Nyetablerte benytter muligheten, etablerte bedrifter er langt mer forsiktige.
today 12.09.2011
Bøter for manglende rapportering av sykmeldte - Nye regler for oppfølging av sykmeldte trådte i kraft 1. juli i år. Reglene gir NAV sterkere sanksjonsmuligheter overfor arbeidsgivere som ikke følger reglene. De første varslene om sanksjoner er på vei ut til arbeidsgivere i disse dager.
today 12.09.2011
Overvåking av ansatte må være "nødvendig" - I kjølvannet av den såkalte GPS-saken i Nord-Troms stiller mange seg spørsmål om hva som egentlig er tillatt når det gjelder overvåking av ansatte. Svaret er ganske mye. Arbeidsgiver trenger ikke søke Datatilsynet, men plikter å informere ansatte på forhånd.
today 09.09.2011
Ingen tro på nye fraværsregler - Norske næringslivsledere har liten eller ingen tro på at tettere oppfølging av sykmeldte vil gi store resultater. Bare 13 prosent av de spurte tror reglene som trådte i kraft 1. juli 2011 vil ha noen som helst effekt.
today 09.09.2011
Lederne tar feil! - NHO mener målet på 5,8 prosent i løpet av inneværende IA-periode er innenfor rekkevidde med nye regler. Infotjenester erfarer at systematisk oppfølging av sykmeldte bidrar til redusert sykefravær.
Del siden: