Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 20.12.2010
Ta ansvar som leder - Vi rådes ofte til å ta fri når livet er tøft - men jobben kan være den viktigste veien for mange til å bli frisk og til å forebygge psykiske helseproblemer.
today 17.12.2010
Frivillig revisjon for små aksjeselskap - Regjeringen lar nå revisjon bli frivillig for små aksjeselskaper som oppfyller tre vilkår. Mindre enn fem millioner i omsetning, balansesum under 20 millioner kroner og et gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn 10 årsverk. Selskapene vil spare milliardbeløp.
today 16.12.2010
Skatteplikt på diettgodtgjørelse - skattemyndighetene snur - I saken om skatt på overskudd av diettgodtgjørelse ved reiser i utlandet neste år, har skattemyndighetene nå snudd. Nå legges statens satser fra 1. januar 2011 og ikke satsene av 5. oktober 2010, til grunn ved skattemessig beregning av diettgodtgjørelse i utlandet. Dermed blir det ingen overskuddsberegning.
today 10.12.2010
Uenighet om regnskapsføring av ny AFP-ordning - Man kan nesten spekulere i om partene som har inngått pensjonsforliket ikke så hvilke finansielle konsekvenser forliket ville få når man ser uenigheten som har kommet frem de siste ukene.
today 08.12.2010
Du kan bli straffet for å betale kontant - Fra nyttår kan du bli stilt ansvarlig dersom du betaler over 10.000 kroner kontant til en leverandør av varer og tjenester og vedkommende ikke betaler skatt og avgift. Næringsdrivende taper retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift.
today 06.12.2010
Nye forskuddssatser for 2011 - Skattedirektoratet har nå fastsatt nye forskuddssatser for 2011.
today 29.11.2010
Ikke tatt ut all ferie? - Fra og med 2009 ble ferieloven endret, slik at man ikke lenger kan utbetale og stryke feriedager som ikke blir avviklet.
today 27.11.2010
NHO kaller ny lov for "lovbestemt etterlønn" - Nå skal man få full lønn fra gammel arbeidsgiver hvis man vil jobbe for konkurrenten. "Fallskjermpåbud" er NHOs karakteristikk av lovforslaget.
today 24.11.2010
Tid for innberetning av ytelser - Det nærmer seg tiden på året da de forskjellige ytelsene skal beregnes og innberettes til myndighetene. I denne artikkelen ser vi på elektronisk kommunikasjon (EK).
today 24.11.2010
Bruken av midlertidig ansettelse - Det har vært skrevet mye om midlertidig ansettelser den siste tiden. Her følger en presisering av reglene.
today 15.11.2010
Færre ledere - mer entusiasme - I fremtidens arbeidsliv gis mellomledere mer ansvar gjennom målstyring - ikke direktiver. Samtidig reduseres antallet ledernivåer, noe som kan bety et sted mellom 7.000 og 9.000 færre ledere i store norske virksomheter.
today 12.11.2010
Fleksibilitet fremfor økt lønn - En undersøkelse gjennomført av Cisco viser at to av tre velger lavere lønn til fordel for en fleksibel arbeidsdag.
today 11.11.2010
Fem tips før årsskiftet - Årsskiftet nærmer seg og her har du fem tips som du med fordel kan gjennomføre før årsskiftet slik at det nye året ikke kommer så brått på.
today 01.11.2010
Arbeidsledige pensjonister kan heve "dobbel lønn" - En 62-åring som neste år kombinerer full pensjon med fullt arbeid kan heve «dobbel lønn» i to år hvis man blir arbeidsledig.
today 27.10.2010
Bonus virker alltid - Konkursen i Lehman Brothers var starten på finanskrisa. Skyldtes konkursen et bonussystem basert på feil nøkkeltall? Les at bonussystemer virker!
today 26.10.2010
Julegaven kan koste 1000 kroner - Julegaven til de ansatte kan være på 1.000 kroner uten skatteplikt. Den varslede skatteplikten på visse typer gavekort er utsatt, melder Finansdepartementet nå.
today 19.10.2010
NUF-selskaper unndrar skatt? - Undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå viser at en betydelig andel av alle registrerte NUF'er i Norge ikke fører skatt som egen kostnad i regnskapet. Dette kan være tegn på bevisste skatteunndragelser, mener Finansdepartementet.
today 19.10.2010
AFP-pensjonister får samme rett til sykepenger - Regjeringen vil om kort tid legge fram en lovproposisjon der de foreslår at personer over 62 år som tar ut alderspensjon og AFP etter ny ordning skal ha rett til sykepenger som i dag, det vil si i inntil ett år.
today 16.10.2010
Foreslår fedrekvote også når mor mottar uførepensjon - Regjeringen foreslår å utvide fedrekvoten fra 10 til 12 uker i forslaget til statsbudsjett for 2011. Samtidig foreslår man å innføre rett til fedrekvote selv om mor mottar uførepensjon og ikke har opptjent rett til foreldrepenger.
today 14.10.2010
Like vilkår for fast ansatte og innleide kolleger - Innleide arbeidstakere skal nå få samme vilkår på arbeidsplassen som fast ansatte kolleger. Arbeidsdepartementet har sendt forslaget til lovendringer på høring.
Del siden: LinkedIn twitter