Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 06.06.2018
Reisetid er fortsatt ikke arbeidstid (for alle) - Høyesterett ga politimannen som krevde å få regnet reisetid som arbeidstid medhold, men det er ikke gitt at andre arbeidstakere har samme rettigheter.
today 06.06.2018
7 konsekvenser av nye skatteregler for naturalytelser - Regjeringen har nå flertall for nye skatteregler for naturalytelser. Her har Infotjenesters økonomirådgivere listet opp 7 problemstillinger arbeidsgiver må ta stilling til med det nye regelverket.
today 06.06.2018
Advarer mot uthuling av BHT-ordningen - Det er en for svak link mellom det som er intensjonen med bedriftshelsetjeneste og tjenestene som leveres, mener ekspertutvalget som har sett på ordningen.
today 01.06.2018
Slik kan skoleungdom tjene mer enn 90.000 skattefritt - Grensen for frikort er kr 55 000 for 2018. Men ungdommen kan tjene mye mer enn dette uten å måtte betale skatt.
today 24.05.2018
Nytt grunnbeløp for 2018 - Nytt grunnbeløp (G) som gjelder fra 1. mai i år er nå fastsatt. Grunnbeløpet er oppjustert med 3,47 prosent.
today 23.05.2018
Vil ha 19 ukers fedrekvote - Regjeringen foreslår nå å utvide fedre- og mødrekvoten ytterligere for dem som velger å ta ut foreldrepenger med 80 % prosent dekning. Samtidig vil de fjerne ordene fedrekvote og mødrekvote.
today 23.05.2018
NAV mangler oversikt over egne vedtak - Når arbeidsgiver bestrider en sykmelding kan den ansatte anke til NAV. NAV vet imidlertid ikke hvor mange slike saker de behandler og hvem som får medhold. Infotjenesters rådgivere frykter at arbeidsgivere taper penger på dårlig saksbehandling.
today 22.05.2018
Ny personopplysningslov vedtatt i Stortinget - Tirsdag ble den nye personopplysningsloven vedtatt i Stortinget. Her er Datatilsynets 4 tips for å få kontroll.
today 15.05.2018
Nå endres reglene for naturalytelser - Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å endre reglene for beskatning av naturalytelser som gaver, personalrabatter, fri avis og overtidsmat. Endringene medfører økte byrder for arbeidsgiver, økt skatt for de ansatte og behov for gjennomgang av interne rutiner og avtaler.
today 14.05.2018
Kleven vel Simployer som HRM-system! - Løysinga til Kleven omfattar skybasert løysing for personalregister, dokumentarkiv, fri/ferie/permisjon, sjukefråver og sjukefråversoppfølging, medarbeidaroppfølging, utvikling og kompetanse, samt digital leiarhandbok.
today 11.05.2018
Advokatfirmaet Ræder velger Simployer på HRM-system - Løsningen til Advokatfirmaet Ræder AS omfatter skybasert HRM løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging, utlegg, digitale håndbøker for HMS og Personal, samt prosessverktøy for onboarding, medarbeideroppfølging og offboarding.
today 09.05.2018
Nesten alle bruker digital sykmelding - De fire første månedene i år brukte nesten alle som har mulighet digital sykmelding. Tallene viser at systemet fungerer godt, mener NAV.
today 08.05.2018
Nekte ansatte å ta imot tips? - Fra neste år legger Skattedirektoratet opp til skatt og arbeidsgiveravgift på tips ansatte mottar. Det kan føre til at arbeidsgivere vil nekte ansatte å motta tips.
today 02.05.2018
Nå vurderer Høyesterett om reisetid er arbeidstid - Har ansatte krav på lønn og overtidsbetalt for den tiden de bruker på å reise til og fra et oppdrag i jobben? Høyesterett behandler nå dette spørsmålet, og dommen kan få økonomiske konsekvenser for flere hundre tusen arbeidstakere.
today 25.04.2018
Ansatte skal ha informasjon om personvern - Ansatte har krav på lett tilgjengelig og lettfattelig informasjon om personopplysninger du som arbeidsgiver behandler om dem.
today 25.04.2018
Åpner for unntak fra utlysningsplikten ved nedbemanning i staten - Adgangen til å la være å lyse ut statlige stillinger offentlig ble skjerpet inn da statsansatteloven trådte i kraft i fjor sommer. Nå har partene blitt enige om et unntak for nedbemanning.
today 23.04.2018
Ny GDPR-dato: 1. juli - Mange jobber med å bli klare for nye personvernregler i EU 25. mai. Nå er det klart at GDPR neppe vil gjelde her i landet før 1. juli.
today 16.04.2018
Fixel velger Simployer på HRM system! - Løsningen til Fixel omfatter skybasert løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging, utlegg, digital HMS-håndbok og HMS avvikssystem.
today 08.05.2018
Dette må du vite om skatt på feriepenger - Feriepengene utbetales som hovedregel trekkfritt, men det finnes noen unntak. Her er 6 ting du må vite om skattetrekk på feriepenger.
today 24.04.2018
Slik regner du ut arbeidsgiverperioden - Når skal arbeidsgiver betale sykepenger, og når er det NAV overtar? Her får du regelverket forklart.
Del siden: