Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 10.04.2019
Vil firedoble kostnaden for langtidssykefraværet - Hvis sysselsettingsutvalget får det som de vil, må arbeidsgiver betale fire ganger så mye sykepenger som i dag for en ansatt som er 100 prosent sykmeldt i et år. Samtidig vil de gjøre korttidsfraværet billigere for arbeidsgiver.
today 10.04.2019
Nå endres reglene for egenmelding - I forbindelse med den nye IA-avtalen som gjelder fra 2019 har regjeringen lagt frem sitt forslag til nye regler for bruk av egenmelding.
today 27.03.2019
Når en syk ansatt ikke vil samarbeide - Syke ansatte har en omfattende plikt til å medvirke under sykefraværet. Ansatte som ikke samarbeider har heller ikke krav på sykepenger.
today 27.03.2019
Taxi til jobben er skattepliktig - Stortingspolitikerne har fått mye oppmerksomhet for taxiregningene sine i det siste, men få har snakket om skatteplikt på slike taxiturer.
today 27.03.2019
Disse sykepengereglene misforstår halvparten av lederne - To regler om sykepenger misforstås av mer enn halvparten av alle lederne vi har spurt. Det kan bli dyrt, enten for arbeidsgiver eller arbeidstaker.
today 27.03.2019
Mange misforstår reglene for verneombud og AMU - Tall fra Arbeidstilsynet viser at hver tredje virksomhet mangler verneombud og arbeidsmiljøutvalg. – Mange kjenner ikke til regelverket, sier Simployers HMS-rådgiver.
today 13.03.2019
De viktigste ferdighetene for fremtidens arbeidsliv - Må vi lære mer om teknologi, eller er det menneskelige ferdigheter som vil være avgjørende i det digitale arbeidslivet? Vi har spurt fem av de beste innen tech, innovasjon og ledelse om hva de tenker.
today 13.03.2019
NAV forenkler søknad om foreldrepenger - Fra 1. mars endrer NAV praksisen for søknad om foreldrepenger, og forenkler kravet til dokumentasjon.
today 11.03.2019
Ansiennitetsprinsippet er ikke «hovedregel» - Høyesterett slår fast at det er saklig grunn til å benytte andre utvelgelseskriterier enn ansiennitet ved nedbemanning.
today 11.03.2019
Økt skattefri rabatt – ingen forenkling - Finansminister Siv Jensen kutter i skatten på ansattrabatter og gaver med tilbakevirkende kraft – men gjør ingen forenklinger for arbeidsgivere.
today 01.03.2019
Kinnarps har valgt Simployer - Kinnarps AS har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av HRM-løsningen Simployer.
today 27.02.2019
Viktig med tiltak mot muskel- og skjelettplager - Muskel- og skjelettplager står for en stor del av det legemeldte sykefraværet. Alle bedrifter, uansett bransje, bør ha en tiltaksplan mot slike plager, sier Infotjenesters HMS-rådgiver.
today 27.02.2019
Slik ser NAV arbeidsgivere i kortene - A-meldingen gjør at NAV i mye større grad enn tidligere kan avsløre trygdesvindel. I fjor ble 968 personer anmeldt.
today 27.02.2019
7 vanlige misforståelser om overtidsbetaling - Bare halvparten av arbeidsgiverne overholder reglene for overtidsbetaling, hevder YS. Her er de vanligste feilene Simployers rådgivere ser.
today 27.02.2019
Vil ha moms på video i magasiner og e-bøker - Når regjeringen fra i sommer vil gjøre e-bøker og digitale magasiner momsfrie, stiller de samtidig krav om at de ikke inneholder lyd og video. – Forslaget virker ikke som noen forenkling, advarer Infotjenesters økonomirådgiver.
today 19.02.2019
8 ting du må vite om fleksitid - Hvor mye er det lov til å jobbe når man har avtalt fleksitid, og når må det betales overtidstillegg? Her er 8 ting du bør vite om bruk av fleksitid.
today 12.02.2019
Fraråder varsling av sykefravær på SMS - At ansatte sender en melding når de skal varsle om sykefravær er en dårlig løsning, mener Simployers rådgiver.
today 12.02.2019
Regjeringen åpner for å forenkle forenklingen - Finansministeren åpner for å forenkle det nye regelverket for skatt på rabatter og bonuspoeng. Infotjenesters økonomirådgiver advarer mot hasteendringer.
today 12.02.2019
«Ingen» følger reglene for beregning av sykepenger - Regelverket for hvordan sykepenger skal beregnes er så komplisert og tidkrevende å følge at mange rett og slett lar være å forholde seg til det. Det kan gi ansatte feil sykepengeutbetaling.
today 12.02.2019
Høyesterett sa nei til redusert lønn ved permittering - Høyesterett slo nylig fast at arbeidsgivere ikke har anledning til å redusere lønnen til permitterte ansatte til 6G.
Del siden: