Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

03.02.2010
Nye tiltak mot sykefraværet kan tre i kraft allerede 1. mars - Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget har overlevert sin rapport til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (bildet). De første reaksjonene fra politikere, arbeidslivsorganisasjoner og interessegrupper tyder på at tiltakene vil danne grunnlag for den nye IA-avtalen som skal være klar 1. mars i år.
29.01.2010
NAV: - Lovpålagte dialogmøter er fortsatt en stor utfordring - NAV makter ikke å gjennomføre mer enn 70 prosent av de lovpålagte dialogmøtene med sykmeldte arbeidstakere. Nå får de ansatte ytterligere oppgaver gjennom innføringen av stønadsordningen arbeidsavklaringspenger. NAV-direktør Erik Oftedal både håper og tror de skal bli bedre på å følge lovpålegget i fremtiden.
28.01.2010
Lønnsmottakerne må selv innrapportere pizzaskatt - Motstridende regler og en forglemmelse gjør at arbeidsgiverne sparer arbeidsgiveravgift ved behandling av fjorårets overtidsmat. Jobben får arbeidstakere som må endre selvangivelsen.
27.01.2010
Kan beslutte revisjonsfritak i år - Finansdepartementet hevder de jobber for fullt med innstillingen Revisjonspliktutvalget la fram i juni 2008. Hvorfor arbeidet har tatt to år vil de ikke kommentere. Nå varsles avklaring i løpet av året.
20.01.2010
Avtalefestet pensjon fra 2011 - Fra 2011 vil det bli betydelig forskjell på AFP i offentlig og privat sektor. AFP-pensjonister i offentlig sektor får nemlig avkorting av pensjonen.
15.01.2010
Sju muligheter i regelverket - Hvor mye kan sykefraværet kuttes ved å bruke mulighetene i dagens regelverk? Her er sju muligheter arbeidsgivere kan benytte.
12.01.2010
De viktigste endringene i 2010 - Arbeidslivets spilleregler er i stadig endring. Her er 16 ting som forandrer seg i 2010.
12.01.2010
Ansvar for andres lønn - Setter du ut et oppdrag eller leier inn arbeidstakere, kan du nå bli stilt til ansvar for at underleverandøren ikke utbetaler lønn og feriepenger.
05.01.2010
Ønsker forsøk med helårs-egenmeldinger - En offentlig utredning ønsker at det etableres en forsøksordning for 365 egenmeldingsdager i utvalgte kommuner. Allerede har Mandal kommune forsøkt dette og sykefraværet ble redusert.
Del siden: