NAV: - Lovpålagte dialogmøter er fortsatt en stor utfordring

NAV makter ikke å gjennomføre mer enn 70 prosent av de lovpålagte dialogmøtene med sykmeldte arbeidstakere. Nå får de ansatte ytterligere oppgaver gjennom innføringen av stønadsordningen arbeidsavklaringspenger. NAV-direktør Erik Oftedal både håper og tror de skal bli bedre på å følge lovpålegget i fremtiden.
fredag 29. januar 2010
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Ekspert. Les mer om Ekspert her.

1. mars settes den største innholdsreformen i NAVs korte historie ut i livet: Arbeidsavklaringspenger. Det betyr at de ansatte i NAV må gjennomføre arbeidsevnevurderinger med det som i dag er 155 000 mottakere av attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. De tre gruppene samles nå under paraplyen arbeidsavklaringspenger. Arbeidsevnevurderingen skal gjennomføres før man eventuelt får innvilget arbeidsavklaringspenger, men skal ikke gjentas med mindre arbeidsevnen endrer seg vesentlig.

Ingen oppbemanning
Men NAV henger allerede etter med å gjennomføre dialogmøter med sykmeldte. I følge loven skal de sykmeldte gjennom et slikt møte etter 26 uker, men Erik Oftedal, som er direktør for arbeid og aktivitet i NAV, tilbakeviser at de ikke rekker mer enn cirka 30 prosent av møtene og mener tallet ligger nærmere 70 prosent. Han har imidlertid ingen kortsiktig løsning på hvordan man skal løse oppgaven med de siste 30 prosent av de langtidssykmeldte. NAV har ingen planer om å bemanne opp for å løse utfordringene, og outsourcing er heller ikke diskutert.

Frigjør ressurser
- At så mange ikke får gjennomført dialogmøter er fortsatt en stor utfordring, men vi har ingen slagplan for hvordan vi skal løse dette. Men vi er nå ferdige med å etablere NAV-kontorer over hele landet, noe som hittil har bundet opp stor kapasitet hos oss. Etter hvert som de nye kontorene går seg til vil de bli mer effektive, og vi ser allerede forbedringer på flere steder. Vi har ikke lenger like mange ubehandlede saker, men har redusert restansene til de tall vi hadde før NAV-reformen. Dermed blir det mer ro i organisasjonen og lettere å jobbe. Alt dette er elementer som gjør at vi frigjør ressurser til å gjennomføre flere dialogmøter og nye arbeidsevnevurderinger, sier Oftedal. Han tilbakeviser at de nye påleggene om møter med brukerne vil doble arbeidsmengden.

- Dialogmøter og arbeidsevnevurdering er ikke to konkurrerende møter. Vi vil kunne bruke mye av den informasjonen vi får i dialogmøter i en arbeidsevnevurdering. Opplysningene fra dialogmøtet vil alltid være grunnlaget for en senere arbeidsevnevurdering.

Kompleks materie
NAV gjennomfører i dag 3 000 møter månedlig i norske virksomheter, og det er i hovedsak de største IA-bedriftene som får nyte godt av NAVs fokus. Det handler om å forsøke å redusere fraværet der det gir størst utslag, det vil si en slags kost/nytte-effekt, en strategi NAV har blitt enig med partene i arbeidslivet om. Men med 3 000 møter sier det seg selv at det ikke bare handler om store bedrifter, selv om de er prioriterte. Hvilke resultater det gir er mer uklart.

- Dette er en kompleks materie, og det er vanskelig å peke på enkelte ting som virker. Men det er et mål å få arbeidsgiver og arbeidstaker til å sette seg ned sammen og finne ut av hvordan bedriften kan tilrettelegge forholdene for at den sykmeldte kan komme tilbake i jobb. Men det er et vanskelig område, da det alltid har vært privat å være sykmeldt i Norge. Det må en holdningsendring til hos flere, sier Erik Oftedal.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: