Avtalefestet pensjon fra 2011

Fra 2011 vil det bli betydelig forskjell på AFP i offentlig og privat sektor. AFP-pensjonister i offentlig sektor får nemlig avkorting av pensjonen.
onsdag 20. januar 2010
Lesetid: 2 Minutter

I en artikkel i Kompetanse før jul skrev vi at de nye pensjonstaperne er de som har gått av med AFP, eller går av i 2010. Disse må nemlig følge dagens regelverk for AFP og tåle avkorting ved inntekt over 15.000 også etter 2011, mens alle senere AFP-pensjonister kan jobbe så mye de vil uten avkorting. Men: Dette gjelder ikke i offentlig sektor.

Ingen avkortning i privat sektor
Den nye ordningen i privat sektor fra 2011 åpner for yrkesaktivitet uten at det skal foretas noen avkortning i utbetalt pensjon. En AFP-pensjonist vil kunne få utbetalt full alderspensjon og AFP-tillegget fra 62 år, og samtidig full lønn fra sin arbeidsgiver!

- Dette vil mer enn tidligere stimulere de som fyller 62 til å stå lengre i arbeid. Den gruppen som velger en slik løsning vil få det økonomisk mye romsligere enn før avgang til AFP da de etter uttak av pensjon vil oppleve å få dobbel lønn. Den dagen de gir seg i yrkeslivet vil de bli sittende igjen med "bare" alderspensjon og AFP- tillegget, forteller pensjonsrådgiver Atle Torp i Infotjenester.

Alderspensjon, AFP-tillegg og full lønn - tre ting på én gang.
Dette høres jo utrolig gunstig ut for en 62-åring?
- De som vurderer en slik løsning må ta i betraktning at de ved å vente noen år med uttaket av AFP og alderspensjon vil oppnå en pen gevinst i form av økt livsvarig utbetaling. Denne gevinsten oppstår fordi reglene bygger oppunder det prinsippet om at det skal lønne seg å stå lengre i arbeid, sier Torp.

Valg mellom to spor i offentlig sektor
I offentlig sektor ser AFP-ordningen i stor grad ut til å være en videreføring av dagens ordning. Dermed uten samme gunstige arbeidsmulighet for offentlig ansatte:

- Vil en ansatt i offentlig sektor gå av med full AFP etter de nye reglene som er foreslått, så vil vedkommende måtte tåle en avkortning dersom inntekten blir over kr 15 000. Dette gjelder i hele perioden fra 62 til 67 år. Den offentlige ordningen vil derfor ikke i samme grad stimulere til fortsatt yrkesaktivitet da pensjonisten vil se at aktiviteten vil gå utover pensjonen samtidig som fortsatt yrkesaktivitet i mange tilfeller ikke vil gi høyere pensjonsutbetaling, sier Torp.

Offentlig ansatte vil imidlertid også ha en mulighet til å kombinere pensjon og arbeidsinntekt. Forhandlingsresultatet i offentlig sektor åpner nemlig for at ansatte kan velge bort AFP i offentlig sektor og heller ta ut fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 62 år. Problemet da er at den som tar ut pensjon må klare seg med ny fleksibel folketrygd uten at det gis AFP. Denne ytelsen vil være fullt leveralderjustert men da kan man jobbe så mye en vil ved siden av.

- Offentlig ansatte må egentlig velge mellom AFP og fri eller jobb og avkorting, konkluderer Atle Torp.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: