Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 10.06.2020
Arbeidsgivere oppgitt over lønnskompensasjonsordning - NAV legger opp til at arbeidsgivere må sende inn inntektsopplysninger for permitterte ansatte enkeltvis. Det faller ikke i god jord hos arbeidsgivere med flere hundre permitterte.
today 10.06.2020
8 ting alle bør vite om feriepenger - Feriepenger kan oppleves som komplisert. Her har Simployers juridiske rådgivere samlet 8 punkter mange ikke kjenner til om feriepenger og feriepengeopptjening.
today 10.06.2020
Kan inndra egenmeldingsretten etter koronafravær - Direktoratet gir grønt lys til å inndra ansattes rett til å bruke egenmelding med bakgrunn i fravær i koronaperioden. Ikke nødvendigvis den beste løsningen, mener Simployers rådgivere.
today 03.06.2020
Husk å ta vare på koronaerfaringene - The show must go on, også i en krisesituasjon. Hvordan tar du vare på det dere har lært gjennom koronakrisen?
today 02.06.2020
Rapporterer bilgodtgjørelse og diett feil - 30 000 arbeidstakere risikerer feil skatt i 2020 pga. arbeidsgivere som innrapporterer godtgjørelser feil.
today 29.05.2020
Vil nullstille syke barn-dager fra 1. juli - Fra i sommer vil regjeringen normalisere reglene for bruk av syke-barn-dager. Alle arbeidstakere begynner da med full normal kvote.
today 27.05.2020
Viktigere enn noen gang å involvere AMU og verneombud - Mange steder jobber HR og ledergrupper nå på spreng for å sikre en trygg tilbakevending til en ny normal, etter uker med unntakstilstand. Dette er ikke tiden for å avlyse AMU-møter, eller å la være å involvere verneombudet fordi det er hektisk.
today 27.05.2020
Frykter konkursbølge i juni - Simployers økonomirådgiver frykter konkursbølge i juni, når dobbel momsregning og feriepengene forfaller samtidig.
today 27.05.2020
Kan ikke kreve koronatesting av ansatte - Rådet fra helsemyndighetene er at alle med forkjølelsessymptomer holder seg hjemme fra jobb. Likevel kan ikke arbeidsgiver kreve at ansatte med slike symptomer tar en koronatest.
today 27.05.2020
Fjerner retten til ubegrenset egenmeldingsbruk - Fra neste uke kan ikke ansatte lenger rett til å bruke egenmelding ubegrenset i arbeidsgiverperioden.
today 20.05.2020
Oppsigelse når den ansatte er permittert - Enten det er den ansatte selv som sier opp, eller det er bedriften som sier opp den ansatte under permittering – er det noen egne regler du bør kjenne til.
today 20.05.2020
Nytt verktøy kan redusere arbeidsrelatert sykefravær - Mer enn en tredjedel av sykefraværet skyldes forhold på jobben. Statens arbeidsmiljøinstitutt har utviklet et nytt gratis verktøy som viser seg å være effektivt for å redusere dette fraværet.
today 20.05.2020
Endringer i kontantstøtten for næringslivet - Kompensasjonsordningen der foretak med stort omsetningsfall får tilskudd til dekning av faste, uunngåelige kostnader er endret fra april.
today 20.05.2020
Skatteetaten stopper kreativ utbetaling av feriepenger - Arbeidsgivere kunne spart store beløp på å flytte lønnstrekket i forbindelse med feriepengeutbetalingen til juli eller august. Det setter skatteetaten en stopper for.
today 13.05.2020
Viktige punkter fra revidert nasjonalbudsjett - Regjeringen la denne uken frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Her har Simployers rådgivere oppsummert noen av punktene du bør få med deg.
today 13.05.2020
Omsorgspenger når besteforeldrene ikke kan passe barna - Et av spørsmålene Simployers jurister får oftest for tiden, er om ansatte har rett på omsorgspenger dersom besteforeldrene likevel ikke kan passe barna. Det kan de ikke.
today 13.05.2020
Slik telles lønnspliktdagene ved permittering - De to dagene arbeidsgiver har lønnsplikt ved permittering telles ikke på samme måte som de 18 dagene med lønnskompensasjon som staten dekker i etterkant.
today 06.05.2020
Permitterte arbeidstakere tilbake til jobb - Mange arbeidsgivere opplever nå at de trenger permitterte ansatte tilbake på jobb helt eller delvis. Da er det en del de må tenke på.
today 06.05.2020
Nye retningslinjer for fordeling av syke barn-dager - NAV har kommet med nye retningslinjer for fordeling av omsorgspengedager mellom foreldre som er alene om omsorgen, får særkullsbarn eller har barn med kronisk sykdom eller funksjonshemning.
today 02.06.2020
Dette skal til for å endre planlagt ferie - Det skal mye til for at arbeidsgiver kan endre planlagt ferie etter at den ansatte er varslet om ferien. Koronakrisen er ikke nødvendigvis god nok grunn.
Del siden: