Trenger jeg regnskapsfører og revisor?

Kostnader til regnskapsfører og revisor løper fort opp i 100.000 kroner for en liten bedrift. Men kan man egentlig klare seg uten?
tirsdag 25. september 2012
Lesetid: 2 Minutter

Fakturaer, innbetalinger, lønninger og all rapportering som hører med til driften av en virksomhet, tar mye tid også i små virksomheter. Papirer skal organiseres og settes i permer, og timelister og kjørebøker skal føres. Spørsmålet er om man klarer seg uten regnskapsfører når man først har gjort denne jobben selv?

Alltid ansvarlig
Svaret på det er både ja og nei. Nei, hvis du har manglende kunnskaper om regnskapsførsel og ikke føler deg trygg på det du gjør, men ja hvis du er oppdatert på lover og regler og kan føre tallene.

Hvorvidt regnskapet skal føres selv eller av en autorisert regnskapsfører, beror med andre ord på både tid og kunnskap om de pliktene som medfølger av å drive en virksomhet. Det som er sikkert er at det er helt lovlig å føre tallene på egenhånd. Og det er viktig å huske på at selv om du leier regnskapsfører til å gjøre jobben, står du som bedriftsleder ansvarlig for tallene.

Ti vanlige oppgaver innen regnskapsføring:
- Påføre kontokode på bilag
- Avgjøre hvordan kjøp skal behandles i forbindelse med merverdiavgift
- Avgjøre om en utgiftsgodtgjørelse er oppgavepliktig, trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig
- Avgjøre om innkjøp av maskiner og inventar skal aktiveres eller kostnadsføres
- Registrering i regnskapssystemet
- Utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse med jevne mellomrom
- Spesifisere kjøp/salg på motpart (reskontro)
- Avstemme konto for bank, kasse og offentlige utgifter
- Avstemme åpne poster i kunde- og leverandørreskontroen
- Utarbeide lovpålagte skjema- og oppgaver

Husk; selv om regnskapet føres av regnskapsfører, er det fortsatt virksomheten selv som har ansvar for driften.

Det er også mulig å gjøre en avtale med regnskapsfører om fordeling av oppgavene. Det er ikke uvanlig at virksomheten selv velger å stå for utfaktureringen for å ha kontroll på inntektssiden av virksomheten. Husk å ha en skriflig avtale på dette!

Trenger jeg revisor?
Mange små virksomheter som har driftsinntekter på under fem millioner kroner, er ikke lenger pålagt å revidere sine regnskaper, selv om de i utgangspunktet er regnskapspliktig etter regnskapsloven. Det kan likevel være flere fordeler forbundet med å benytte revisor. Det kan være avgjørende i forhold til søknad om kassakreditt, eller lån i banken, men også hvis man ønsker å være leverandør til stat og kommune gjennom offentlige anbud. Derfor bør det avveies nøye om man kan drive like effektivt og seriøst uten revisor.

Generalforsamlingen bestemmer

Askjeselskap er som hovedregel revisjonspliktige uavhengig av hvor store driftsinntektene er, men revisjon av selskapets årsregnskaper kan velges bort dersom følgende kriterier er oppfylt:

- driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn fem millioner kroner
- selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner
- gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk

Samtlige av disse vilkårene må være oppfylt. Det er generalforsamlingen som gir styret fullmakt til å beslutte at årsregnskapet ikke revideres av revisor. Ved stiftelse av nytt aksjeselskap kan styret gi denne fullmakten i stiftelsesdokumentet. Merk at det er kun revisjon av årsregnskapet som kan fravelges. Andre attestasjonsoppgaver etter aksjeloven, som bekreftelse av innbetalt aksjekapital eller bekreftelse av åpningsbalanse, må bekreftes av revisor.

(Denne artikkelen har stått på trykk i fagbladet Arbeidsgiver. Her kan du lese mer om fagbladet og bestille abonnement)


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: