Ingen store endringer for arbeidslivet

Med unntak av økningen i fedrekvoten, er det lite nytt for arbeidslivet i forslaget til statsbudsjett for 2013.
mandag 8. oktober 2012
Lesetid: 1 Minutt

- Budsjettet for 2013 er et budsjett for fremtidens Norge. Vi skal spare til våre barn, ikke låne av dem, sa finansminister Sigbjørn Johnsen da han la frem statsbudsjettet mandag klokken ti på formiddagen.

Men det var ingen grunn for norsk arbeidsliv til å sette produksjonen i pausemodus og samle seg rundt tv-skjermene for å få med seg Johnsens fremleggelse av forslaget til statsbudsjett for 2013.

Nyheten om at foreldrepermisjonen økes med to uker forbeholdt far, lekket SV på egenhånd før helgen. Det var også den eneste nyheten i det foreslåtte statsbudsjettet som får konsekvenser for et samlet norsk arbeidsliv ved at mange fedre som får barn etter 1. juli 2013 vil være borte fra jobb to uker lenger enn med dagens ordning.

Utvider lønnsgarantiordningen
Regjeringen foreslår også endringer i den statlige lønnsgarantiordningen slik at krav som er forfalt inntil 12 måneder før konkursåpning kan dekkes gjennom ordningen. I dag er det bare krav som er inntil fire måneder gamle som kan dekkes. Det er en ordning som regjeringen mener blant annet vil gi utenlandske arbeidstakere større mulighet til å få garantidekning. Endringen foreslås å tre i kraft fra 1. januar 2013.

Fjerner skattefordel for ikke-reelle enslige forsørgere
På skatteområdet foreslås det å øke ligningsverdi på sekundærbolig og fjerne skatteklasse 2 for enslige forsørgere og erstatte det med et nytt særfradrag for reelle enslige forsørgere, slik at ikke personer som er samboere med særkullsbarn skal få nyte godt av en skattefordel tiltenkt enslige forsørgere.

Endrer satser
Innenfor lønnsområdet så er det lite nytt annet enn at regjeringen foreslår å øke bilgodtgjørelsen fra 3,9 kroner til 4,05 kroner, og fra 3,25 kroner til 3,40 kroner for kjøring utover 10.000 kilometer i inntektsåret og at fradraget for fagforeningskontigent foreslås økt fra 3750 kroner til 3850 kroner.


Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår


Del siden: