Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

10.02.2021
Kan spare milliardbeløp på endringer i gavereglene - Endringer i skattereglene for gaver til ansatte kan innebære milliardbeløp i spart skatt og arbeidsgiveravgift, uten at gaven koster noe for arbeidsgiver.
03.02.2021
Unngå denne AAP-fellen - Noen arbeidsgivere ønsker å kompensere ansatte for inntektstapet de får når de går over på arbeidsavklaringspenger, AAP. Det kan de ikke gjøre.
03.02.2021
Betalt og skattefri utdanning - Utdanning finansiert helt eller delvis av arbeidsgiver kan være en gunstig ordning både for virksomheten og den ansatte.
29.01.2021
Mister lønnen når grensene stenger - Grensene er stengt og ansatte ikke kommer seg på jobb. Da vil mange stå helt uten inntekt, og de risikerer også å miste retten til sykepenger.
27.01.2021
To eller 14 dagers varslingsfrist for permittering - Etter at bedrifter over store deler av Østlandet ble stengt ned denne uken, er det mange som lurer på varslingsfristen ved permittering.
26.01.2021
Redusert skatt på jobbreiser under korona - Ansatte kan under koronapandemien få dekket reiseutgifter som vanligvis er skattepliktige uten at det trekkes skatt av det.
26.01.2021
Koronapandemien kan gi varige helseplager - Muskelskjelettplager står fra før bak en stor del av sykefraværet. Nå rapporterer hver fjerde arbeidstaker å ha fått slike plager under koronapandemien.
20.01.2021
Har spart milliardbeløp på videomøter - Koronapandemien reduserte antallet jobbreiser i 2020 med nesten 40 prosent. Det har norske arbeidsgivere spart milliardbeløp på.
20.01.2021
Slik utvider stortingsflertallet koronatiltakene - Stortingsflertallet vil presse regjeringen til å utvide koronatiltakene for permittering, sykepenger og dagpenger.
20.01.2021
Lunsjpausen er viktigere enn fritiden for helsa - Avbrekk i løpet av arbeidsdagen har mer å si enn om du klarer å koble helt av jobb når du har fri, viser en ny forskningsrapport.
14.01.2021
En av tre virksomheter brøt smittevernreglene - Hver tredje virksomhet som er kontrollert av Arbeidstilsynet bryter kravene til smittevern. Mange går rett på tiltak uten først å kartlegge risiko.
13.01.2021
Forlenger permitteringsperioden til 1. juli - Alle permitteringer som når maksgrensen i tiden som kommer kan forlenges til 1. juli, varsler regjeringen.
13.01.2021
Disse sykefraværsdommene bør du få med deg - Når arbeidsgiver er uenig med NAV og mener en ansatt ikke har rett på sykepenger, kan saken klages inn for ankenemnda. Her er noen saker du bør få med deg fra 2020, og noen viktige læringspunkter.
08.01.2021
Dette kan arbeidsgiver bestemme ved foreldrepermisjon - Arbeidsgiver skal som hovedregel innfri de ansattes ønsker om permisjon, men det finnes også en del situasjoner hvor arbeidsgiver kan sette ned foten.
16.12.2020
Skatt på rimelig mat i kantina? - Mange arbeidsgivere som sponser mat til de ansatte i kantina, gjør det på en måte som utløser skatt for de ansatte. Og hva skjer med kantineordningen når de ansatte er sendt på hjemmekontor?
16.12.2020
Dette må du tenke på ved utbetaling av bonus - Etter et krevende år i pandemiens tegn er det mange arbeidsgivere som ønsker å påskjønne sine ansatte litt ekstra med et julegratiale eller en julebonus.
09.12.2020
Utsetter ekstra lønnsplikt ved permittering - Den ekstra lønnspliktperioden ved permittering er i statsbudsjettet utsatt til mars 2021.
07.12.2020
Husk å varsle forlenget permittering - 1. november 2020 er det varslet at det vil bli utvidet rett til permittering i inntil 52 uker.
02.12.2020
Husk å kreve refusjon for sykepenger og omsorgspenger før nyttår - I forbindelse med koronapandemien har fristen for å søke refusjon for sykepenger og omsorgspenger vært utvidet til 9 måneder. Fra nyttår er det igjen 3 måneders frist.
25.11.2020
Misforstår reglene ved langtidssykdom - Arbeidsforholdet opphører ikke automatisk når ansatte går over på AAP eller blir uføre.
Del siden: