Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 27.02.2019
7 vanlige misforståelser om overtidsbetaling - Bare halvparten av arbeidsgiverne overholder reglene for overtidsbetaling, hevder YS. Her er de vanligste feilene Simployers rådgivere ser.
today 27.02.2019
Vil ha moms på video i magasiner og e-bøker - Når regjeringen fra i sommer vil gjøre e-bøker og digitale magasiner momsfrie, stiller de samtidig krav om at de ikke inneholder lyd og video. – Forslaget virker ikke som noen forenkling, advarer Infotjenesters økonomirådgiver.
today 19.02.2019
8 ting du må vite om fleksitid - Hvor mye er det lov til å jobbe når man har avtalt fleksitid, og når må det betales overtidstillegg? Her er 8 ting du bør vite om bruk av fleksitid.
today 12.02.2019
Fraråder varsling av sykefravær på SMS - At ansatte sender en melding når de skal varsle om sykefravær er en dårlig løsning, mener Simployers rådgiver.
today 12.02.2019
Regjeringen åpner for å forenkle forenklingen - Finansministeren åpner for å forenkle det nye regelverket for skatt på rabatter og bonuspoeng. Infotjenesters økonomirådgiver advarer mot hasteendringer.
today 12.02.2019
«Ingen» følger reglene for beregning av sykepenger - Regelverket for hvordan sykepenger skal beregnes er så komplisert og tidkrevende å følge at mange rett og slett lar være å forholde seg til det. Det kan gi ansatte feil sykepengeutbetaling.
today 12.02.2019
Høyesterett sa nei til redusert lønn ved permittering - Høyesterett slo nylig fast at arbeidsgivere ikke har anledning til å redusere lønnen til permitterte ansatte til 6G.
today 31.01.2019
Nobels Fredssenter velger Simployer på HRM system! - Løsningen til Nobels Fredssenter omfatter skybasert løsning for personalhåndbok, personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, reise og utlegg. I tillegg har de valgt digital HMS-håndbok, avvikssystem og HMS prosess årshjul.
today 29.01.2019
Finansministeren misforstår sykepengeopptjeningen - Finansministeren mener det er viktig at ansatte blir skattlagt for naturalytelser, fordi det da blir en del av sykepengegrunnlaget. Dette vil gjelde de færreste, sier Infotjenesters trygderettstrådgiver.
today 29.01.2019
Slik bytter du egenmeldingsordning - Fra i år står alle virksomheter fritt til å velge om de ønsker å benytte seg av IA-avtalens utvidede egenmeldingsrett på 8 dager. Her er noen tips hvis du ønsker å endre.
today 29.01.2019
Fem misforståelser om skatt på rabatt - Fra 2019 er det nye regler for skattlegging av rabatter til ansatte. Det har ført til mange misforståelser.
today 16.01.2019
På tide å gjøre den årlige HMS-gjennomgangen? - Hvis dere ikke allerede har gjort en vurdering av virksomhetens HMS-arbeid i 2018, er det nå på tide. Vi forteller deg hva som skal gjøres.
today 15.01.2019
Fungerer utvidet egenmeldingsrett? - I forbindelse med den nye IA-avtalen, har muligheten til utvidet egenmeldingsrett blitt frivillig. Vi har spurt tre forskere om de anbefaler å gi ansatte mulighet til å bruke egenmelding i 8 dager.
today 15.01.2019
Fire avklaringer om den nye IA-avtalen - Den nye IA-avtalen som ble presentert like før jul har reiste mange spørsmål. Nå har vi fått noen avklaringer.
today 08.01.2019
ABChus velger HRM-løsning fra Simployer - ABChus AS har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av HRM-løsningen Simployer.
today 07.01.2019
Bjørneparken AS velger Simployer på HRM -system! - Løsningen til Bjørneparken omfatter skybasert HRM-løsning, som består av modulene personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging.
today 04.01.2019
Når kan egenmelding brukes? - Det er ingen ting våre kunder lurer mer på enn bruk av egenmeldinger. Her gir vi deg en oversikt over noen av de viktigste reglene.
today 01.01.2019
Viktige regelendringer for 2019 - Hvert år endres lover og regler som gjelder arbeidslivet. I 2019 har vi blant annet fått viktige endringer for skattlegging av naturalytelser og reisegodtgjørelser, ny IA-avtale og flere endringer i arbeidsmiljøloven.
today 01.01.2019
Høyesterett: Sykmelding betyr ikke at du er syk - Høyesterett slår i en fersk dom fast at en ansatt som er sykmeldt av legen ikke nødvendigvis er syk i lovens forstand – og dermed har rett til sykepenger.
today 19.12.2018
Julebrev 2018 - Vi nærmer oss jul og nyttår, og vi ønsker med dette julebrevet å takke for at du er kunde hos oss, og samtidig informere litt om hva vi har gjort det siste året.
Del siden: