Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

26.08.2020
Økt lønnsplikt ved permittering fra 1. september - For permitteringer som iverksettes fra og med 1. september må arbeidsgiver betale lønn i en arbeidsgiverperiode på 10 arbeidsdager.
25.08.2020
NAV dekker fortsatt koronarelatert sykefravær - Mange arbeidsgivere tror at ordningen hvor NAV betaler for koronarelatert sykefrafravær fra dag fire er tatt bort. Det er den ikke.
25.08.2020
Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å bruke munnbind? - Helsemyndighetene har anbefalt munnbind på kollektivtrafikken i noen kommuner i rushtiden. Kan arbeidsgiver kreve at ansatte bruker munnbind på jobb eller til og fra jobb?
24.08.2020
Husk å søke NAV om refusjon av lønnskompensasjon før 31. august - Arbeidsgivere som har fulgt regjeringens opprinnelige oppfordring om å forskuttere lønn til ansatte for de 18 dagene som staten skal betale ved permittering, må innen 31.08.2020 søke om refusjon fra NAV.
19.08.2020
Dette må du tenke på ved endring av permittering - Hva som er skrevet i varselet til de ansatte er viktig å ta hensyn til når arbeidsgiver vil forlenge permitteringsperioden.
19.08.2020
FHI ber om flere syke-barn-dager - Folkehelseinstituttet er redd for at foreldre sender barn med forkjølelsessymptomer til skole og barnehage, og ber om at ordningen med syke-barn-dager utvides på nytt.
13.08.2020
Utvider muligheten til å permittere igjen - Regjeringen foreslår at det fra 1. november blir mulig å permittere ansatte i 52 uker.
12.08.2020
Sykepenger ved karantene etter ferien - Ansatte som reiste til et grønt land på ferie vil ha rett på sykepenger i karantenetiden dersom landet blir rødt mens de er der.
12.08.2020
Disse karantenereglene gjelder nå - De fleste som kommer til Norge fra røde områder må i karantene i 10 dager, men det finnes noen unntak.
12.08.2020
Mange misforståelser om hjemmekontor - Uavhengig av om hjemmekontor er midlertidig eller ei, skal arbeidsgiver uansett sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Her er ti punkter du må huske på.
07.08.2020
Ny anbefaling om bruk av hjemmekontor - Myndighetene ber igjen arbeidsgivere legge til rette for hjemmekontor og fleksibel arbeidstid der det er mulig. Målet er å redusere trykket på kollektivtrafikken.
01.07.2020
Disse endingene gjelder fra 1. juli - Mange lov- og forskriftsendringer trer som regel i kraft 1. juli og 1. januar. Her er oversikten over regelendringer 1. juli på områdene Simployers juridiske rådgivere dekker.
26.06.2020
Sykepenger og foreldrepenger under koronakrisen - Reglene for sykepenger og foreldrepenger har blitt endret flere ganger under koronakrisen. Her er oversikten over alle endringene som har kommet mellom 13. mars og 1. juli.
15.06.2020
Kan gi advarsel for brudd på smittevernregler - Ansatte som reiser på ferie til utlandet i strid med helsemyndighetens råd kan få en advarsel fra arbeidsgiver.
10.06.2020
Når hjemmekontor blir en fast ordning - Etter gode erfaringer med hjemmekontor under koronakrisen, er det flere virksomheter som nå ønsker å gjøre hjemmekontor til en permanent ordning. Da er det flere ting å tenke på.
10.06.2020
Kan inndra egenmeldingsretten etter koronafravær - Direktoratet gir grønt lys til å inndra ansattes rett til å bruke egenmelding med bakgrunn i fravær i koronaperioden. Ikke nødvendigvis den beste løsningen, mener Simployers rådgivere.
10.06.2020
8 ting alle bør vite om feriepenger - Feriepenger kan oppleves som komplisert. Her har Simployers juridiske rådgivere samlet 8 punkter mange ikke kjenner til om feriepenger og feriepengeopptjening.
10.06.2020
Arbeidsgivere oppgitt over lønnskompensasjonsordning - NAV legger opp til at arbeidsgivere må sende inn inntektsopplysninger for permitterte ansatte enkeltvis. Det faller ikke i god jord hos arbeidsgivere med flere hundre permitterte.
03.06.2020
Husk å ta vare på koronaerfaringene - The show must go on, også i en krisesituasjon. Hvordan tar du vare på det dere har lært gjennom koronakrisen?
02.06.2020
Dette skal til for å endre planlagt ferie - Det skal mye til for at arbeidsgiver kan endre planlagt ferie etter at den ansatte er varslet om ferien. Koronakrisen er ikke nødvendigvis god nok grunn.
Del siden: