Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 31.03.2020
Nye avklaringer om sykepenger og omsorgspenger - I helgen fikk vi nye avklaringer knyttet til hvordan sykepenger og omsorgspenger skal håndteres i forbindelse med koronakrisen.
today 31.03.2020
Koronakrisen: Digitale kurs forhindrer smitte og gir god læring - – Vi har kastet oss rundt og laget digitale varianter av de fleste av våre klasseromskurs. De digitale kursene er selvsagt tilpasset med siste nytt om regelendringer i forbindelse med koronautbruddet, sier Harald Nilsen i Simployer.
today 25.03.2020
Hvordan dekke utgifter til mat på dagsreiser skattefritt? - Det finnes tre muligheter til å få dekket mat på dagsreiser skattefritt. Mange kjenner ikke til disse reglene, og trekker skatt og beregner arbeidsgiveravgift av mer enn de må.
today 25.03.2020
Ferieplanlegging i koronatider - Det er tiden for å planlegge ferie, og mange lurer på hvordan det skal gjøres i en tid preget av karantene og permitteringer.
today 20.03.2020
Slik endrer regjeringen permitteringsreglene - Regjeringen reduserer lønnsplikten ved permittering fra 15 til 2 dager. Endringen gjelder fra 20. mars.
today 20.03.2020
Trenger ikke kreve sykmelding for å få refusjon - Regjeringen forsikrer nå arbeidsgivere om de ikke trenger å kreve sykmelding for å få refusjon fra NAV når ansatte er syke utover de 3 dagene som nå er arbeidsgiverperioden.
today 20.03.2020
Dobler antall syke-barn-dager - Regjeringen har fredag besluttet å doble antallet syke-barn-dager for alle arbeidstakere. Den doble kvoten vil gjelde ut året, og ikke bare fravær knyttet til koronautbruddet.
today 18.03.2020
Dette vet vi IKKE om sykepenger og korona - Mange har spørsmål om de nye reglene for sykepenger i forbindelse med koronapandemien. Veldig mange kan vi ikke svare på enda.
today 18.03.2020
Risikerer skattesmell etter koronapermittering - Ansatte som beholder firmabil, mobiltelefon og andre naturalytelser under permittering, risikerer å få restskatt neste år.
today 16.03.2020
Kutter arbeidsgiverperioden til 3 dager - Arbeidsgiver skal bare betale sykepenger og omsorgspenger til ansatte i 3 dager. Det har et samlet storting blitt enige om mandag morgen.
today 14.03.2020
Endrer reglene for egenmelding ved koronakarantene - For å lette trykket på fastleger og legevakter, og oppfordrer regjeringen arbeidsgivere til å godta egenmelding ved fravær som skyldes karantene.
today 13.03.2020
Ikke lønn under karantene etter utenlandsreise - Torsdag besluttet regjeringen at alle som har vært utenfor Norden skal i karantene i 14 dager. Spørsmålet er hvem som skal betale for dette.
today 13.03.2020
Dette er skatteendringene som skal hjelpe næringslivet - Regjeringen fremmet fredag økonomiske krisetiltak for å motvirke effektene av koronaviruset. Simployers økonomirådgivere er usikre på om tiltakene vil ha særlig stor effekt.
today 11.03.2020
Mange vet ikke om de følger reglene ved medarbeidersamtaler - Hver fjerde leder vet ikke om referatene fra medarbeidersamtaler oppbevares i henhold til personvernreglene. – Det kan svekke kvaliteten på samtalene, advarer Datatilsynet.
today 10.03.2020
Stor ekstra sykepengeregning for arbeidslivet - Store deler av regningen for at ansatte må være hjemme fra jobb i koronakarantene havner hos arbeidsgiverne. Regjeringens strakstiltak bøter ikke på dette.
today 10.03.2020
Slik lykkes du med avstandsledelse - Å lede ansatte som jobber et annet sted kan fungere like godt som å lede ansatte i samme rom, så lenge du følger noen viktige prinsipper. Her er noen tips for å lykkes.
today 27.02.2020
Rett til sykepenger ved koronamistanke - Folketrygdloven har en egen bestemmelse som kan dekke fravær der myndighetene anser at man er smittekilde, og at man derfor må holde seg borte fra jobb.
today 26.02.2020
Streng høyesterettsdom for brudd på arbeidstidsreglene - Høyesterett reduserer fengselsstraffen til 120 dager for bruddene på arbeidstidsreglene under søppelskandalene i Oslo og Vestfold. Likevel er det tidenes strengeste dom for arbeidstidsbrudd.
today 26.02.2020
Bare halvparten har god effekt av medarbeidersamtalen - Bare halvparten av norske ledere og HR-ansatte opplever at de har god effekt av medarbeidersamtalen, viser en ny undersøkelse. Her er noen tips for å øke verdien.
today 26.02.2020
Slik forbereder du deg på koronaviruset - Kan arbeidstakere nekte å reise til områder med koronasmitte, og hvordan forholder du deg til ansatte som kommer tilbake fra slike områder? Her er noen punkter du som arbeidsgiver bør vurdere i forbindelse med virusutbruddet som rammer verden.
Del siden: