Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 12.03.2018
Bekymret for tilbakevirkende reisesatser - Hvis reisesatsene for 2018 får tilbakevirkende kraft, vil det føre til at rundt 2,5 millioner reiseregninger må beregnes på nytt. Det bekymrer Infotjenesters økonomirådgiver.
today 28.02.2018
Krever slutt på politikernes skattefordel - Stortingspolitikerne har innvilget seg selv gunstige skatteregler som gjør at de kan få mer enn dobbelt så mye som alle andre i skattefri bilgodtgjørelse ved hjemreise. – Urimelig, mener Simployers skatteekspert.
today 27.02.2018
Arbeidsgiver må vurdere tiltak for fysisk aktivitet - Arbeidsgiver har lovfestet plikt til å vurdere tiltak som kan bidra til at ansatte er fysisk aktive. Det betyr ikke at tiltakene må gjennomføres i arbeidstiden.
today 26.02.2018
Stor tilsynsaksjon på gang - slik er du godt forberedt - Arbeidstilsynet gjennomfører nå en landsdekkende tilsynsaksjon med uanmeldte tilsyn. Her er noen tips for å være godt forberedt.
today 22.02.2018
Justisministeren varsler mulig GDPR-forsinkelse - Justisminister Sylvi Listhaug varsler at det norske lovverket som tar inn EUs personvernforordning kanskje ikke er på plass til fristen 25. mai.
today 16.02.2018
Feil om sykepenger i Dagsnytt 18 - NAV hevdet i Dagsnytt 18 at de ikke kan overprøve en sykmelding fra legen. Det er feil, og Infotjenester er redd signalene kan føre til økt sykefravær.
today 14.02.2018
Infotjenester-sølv i kundesenterkåring - Infotjenesters Mona Schau tok andreplassen i den prestisjetunge kåringen av årets kundesenterledelse.
today 14.02.2018
Slik kan du endre dekningen av reiseutgifter - Mange arbeidsgivere ønsker å endre måten de dekker reiseutgifter på, i forlengelsen av at satsene i statens særavtale har skilt lag med de skattefrie satsene. Men først må du avklare hvilke avtaler du er bundet av.
today 13.02.2018
OL i arbeidstiden - greit eller ikke? - Du kan nekte ansatte å se på OL på jobben, men som regel vil det virke mot sin hensikt, mener Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver.
today 30.01.2018
Ja, butikkansatte kan kreve databriller - Butikkansatte som jobber jevnlig ved et kassaapparat med dataskjerm har krav på databriller, slår Arbeidstilsynet fast.
today 26.01.2018
NAV gjør det enklere for sykmeldte å jobbe - NAV har myket opp reglene for å jobbe mens man er sykmeldt. Nå kan arbeidstakere med 100 % sykmelding gå tilbake i jobb uten å gi beskjed til NAV.
today 23.01.2018
Lavere skatt hvis du betaler med firmakortet - Hvis de ansatte betaler maten på jobbreise med firmakortet sparer de skatt og arbeidsgiver sparer arbeidsgiveravgift. For noen kan skatten bli 5 ganger så høy dersom de legger ut selv.
today 23.01.2018
Lett å miste trygderettigheter hvis du er mye i utlandet - De fleste forbinder ikke utenlandsopphold med stor økonomisk risiko, så lenge man har en god reiseforsikring. Mange tenker ikke på at de raskt kan miste medlemskapet i folketrygden.
today 16.01.2018
Slik vil en ny regjering endre arbeidslivet - Den påtroppende regjeringen vil blant annet endre reglene for arbeidstid, se med kritisk blikk på IA-avtalen og ha ansatte til å stå lenger i jobb. Her er listen over de viktigste endringene.
today 16.01.2018
Feil i skattetrekksmeldingen for 2018 - I skattetrekksmeldingen som er sendt ut til alle arbeidstakere med tabelltrekk, står det at det skal gjøres prosenttrekk av overtidsbetaling. Det er ikke riktig, og skal ikke følges av arbeidsgivere.
today 15.01.2018
Fedrekvoten kan bli dobbelt så lang - Den påtroppende regjeringen ønsker å dele foreldrepermisjonen i tre like deler. Det kan bety mer enn 4 måneders fedrekvote og en stor ekstraregning for mange arbeidsgivere.
today 10.01.2018
UNISPORT SCANDINAVIA AS velger Simployer HRM-system - Løsningen til Unisport Scandinavia AS omfatter skybasert løsning for personalhåndbok og lederhåndbok. I tillegg har de valgt prosessverktøy for medarbeideroppfølging og HMS årshjul.
today 03.01.2018
Disse regelendringene gjelder fra nyttår - Ved nyttår trådte flere regelendringer som berører arbeidslivet i kraft. Her finner du de viktigste.
today 03.01.2018
Vanskelig å avgjøre hvem som har rett på skattefri diett - Om du har krav på skattefri diettgodtgjørelse i 2018 avhenger blant annet av hvor ofte du reiser og hvor forutsigbare reisene er. Det gjør det vanskelig å avgjøre om det skal trekkes skatt eller ikke.
today 03.01.2018
Unoma AS velger Simployer og Capitech på HRM system! - Løsningen til Unoma AS omfatter skybasert løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, kompetanse og digital Personalhåndbok. I tillegg er også tidløsningen fra Infotjenesters datterselskap Capitech AS inkludert.
Del siden: LinkedIn twitter