Ønsker forsøk med helårs-egenmeldinger

En offentlig utredning ønsker at det etableres en forsøksordning for 365 egenmeldingsdager i utvalgte kommuner. Allerede har Mandal kommune forsøkt dette og sykefraværet ble redusert.
schedule tirsdag 5. januar 2010
Lesetid: 1 Minutt

Det er i NOU 2010:13 Arbeid for Helse at utvalget skriver at det ønsker seg en forsøksordning med 10 til 12 kommuner i Norge, hvor man skal innføre 365 dager egenmeldinger. Det er på bakgrunn av erfaringene fra Mandal kommune at utvalget mener dette bør forsøkes i flere kommuner. Med en slik ordning, kombinert med tett oppfølging fra ledere, har sykefraværet blitt redusert fra 9,5 prosent og er nå godt under gjennomsnittet for kommune-Norge som er på 9,7 prosent. Sykefraværet fra egenmeldte og legemeldte i Mandal var i siste målte periode, 2. kvartal 2009 til 1. kvartal 2010, på 8,1 prosent etter å ha vært nede i 6,4 prosent i perioden 3. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009.

I tillegg til forsøksordningen med 365 egenmeldinger, ønsker utvalget å ha fokus på følgende fem innsatsområder med forslag til tiltak:

 • Styrke kunnskap og kompetanse
  • Bedre og mer meningsfull sykefraværsstatistikk
  • Forskning på årsaker til sykefravær og utstøting
  • Satsing på systematisk utprøving og evaluering av tiltak
  • Forbedre systemene for å formidle kunnskap om effektive tiltak
 • Forbedre arbeidsmiljø og arbeidsinnhold
  • Prosjekt med forsterket partssamarbeid
  • Systematisk utviklingsarbeid
  • Styrking av ledelsesfunksjonen
  • Kompetanseenhet for å forebygge trusler og vold
  • Kompetanseenhet for tekniske hjelpemidler
  • Utvikling av medarbeidernes kompetanse
  • Gode omstillingsprosesser
  • Forsøk med nye turnus- og arbeidstidsordninger
 • Bedre tilrettelegging for gravide
  • Informasjon til gravide og ledere om arbeid og graviditet
  • Forsøk med oppfølging av gravide på arbeidsplassen
  • Styrke arbeidslivskompetanse i jordmorutdanningen og andre relevante helsefagsutdanninger
 • Bedre seniorpolitikk
  • Planlegging av senkarriere gjennom kartlegging og individuelt tilpassede tiltak
  • Langsiktig holdningsarbeid i helse- og omsorgssektoren
 • Tettere oppfølging av sykemeldte
  • Styrings- og oppfølgingssystemer
  • Styrking av tilretteleggingstilskuddet
  • Forsøk med 365-dagers egenmelding
  • Individuell oppfølging av sykemeldte
  • Utrede endringer i lønnstilskuddsordningen
  • Bruk av velferdspermisjoner


Vi kan hjelpe deg med å få ned sykefraværet - les mer her.

 

DIREKTESENDT KURS 15. MARS: De beste skatefrie frynsegodene

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: