Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 18.01.2011
Anker dom til Høyesterett - Siden 2009 har saken mellom Karin Haare Johansen og Gjensidige forsikring versert i rettsapparatet. Saken dreier seg om retten til å stå i arbeid etter fylte 67 år. Nå er saken anket inn for Høyesterett.
today 11.01.2011
Brukt opp omsorgsdagene ved barns sykdom? - Influensaperioden er i anmarsj og økt fravær av ansatte kan føre til utfordringer. Det er viktig å huske på at reglene for egenmeldinger er forskjellig ved egen og barns sykdom.
today 05.01.2011
Pensjonsreformen - hva betyr det for ledere? - Hva gjør du som leder den dagen ansatte blir seniorer? Den nye pensjonsreformen utfordrer ledere og bedrifter til å ha en klar seniorpolitikk.
today 04.01.2011
Tydelighet og åpenhet i hverdagen - Bjørn Kjos i flyselskapet Norwegian og Steinar J Olsen i turtøyprodusenten Stormberg er to ledere og gründere som ofte blir trukket frem som to ledere nordmenn kunne tenke seg å jobbe for. Felles for de begge er at de fremstår som to synlige og tydelige ledere.
today 29.12.2010
Regelendringer fra nyttår - En rekke regler endres fra nyttår. Her har vi samlet noen av endringene fra Finansdepartementets ansvarsområde som bedrifter må ta hensyn til i 2011.
today 28.12.2010
Fri ved omsorg for nære pårørende - 1. juli fikk arbeidsmiljøloven en ny bestemmelse som gir rett til fri i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til nære pårørende. Permisjonen er ikke lønnet.
today 21.12.2010
Den enes død - den andres brød - Revisorforeningen ser etter nye markedsmuligheter for sine medlemmer som følge av regjeringens forslag om frivillig revisjon. Regnskapsførerne er fornøyde.
today 20.12.2010
Ta ansvar som leder - Vi rådes ofte til å ta fri når livet er tøft - men jobben kan være den viktigste veien for mange til å bli frisk og til å forebygge psykiske helseproblemer.
today 17.12.2010
Frivillig revisjon for små aksjeselskap - Regjeringen lar nå revisjon bli frivillig for små aksjeselskaper som oppfyller tre vilkår. Mindre enn fem millioner i omsetning, balansesum under 20 millioner kroner og et gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn 10 årsverk. Selskapene vil spare milliardbeløp.
today 16.12.2010
Skatteplikt på diettgodtgjørelse - skattemyndighetene snur - I saken om skatt på overskudd av diettgodtgjørelse ved reiser i utlandet neste år, har skattemyndighetene nå snudd. Nå legges statens satser fra 1. januar 2011 og ikke satsene av 5. oktober 2010, til grunn ved skattemessig beregning av diettgodtgjørelse i utlandet. Dermed blir det ingen overskuddsberegning.
today 10.12.2010
Uenighet om regnskapsføring av ny AFP-ordning - Man kan nesten spekulere i om partene som har inngått pensjonsforliket ikke så hvilke finansielle konsekvenser forliket ville få når man ser uenigheten som har kommet frem de siste ukene.
today 08.12.2010
Du kan bli straffet for å betale kontant - Fra nyttår kan du bli stilt ansvarlig dersom du betaler over 10.000 kroner kontant til en leverandør av varer og tjenester og vedkommende ikke betaler skatt og avgift. Næringsdrivende taper retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift.
today 06.12.2010
Nye forskuddssatser for 2011 - Skattedirektoratet har nå fastsatt nye forskuddssatser for 2011.
today 29.11.2010
Ikke tatt ut all ferie? - Fra og med 2009 ble ferieloven endret, slik at man ikke lenger kan utbetale og stryke feriedager som ikke blir avviklet.
today 27.11.2010
NHO kaller ny lov for "lovbestemt etterlønn" - Nå skal man få full lønn fra gammel arbeidsgiver hvis man vil jobbe for konkurrenten. "Fallskjermpåbud" er NHOs karakteristikk av lovforslaget.
today 24.11.2010
Tid for innberetning av ytelser - Det nærmer seg tiden på året da de forskjellige ytelsene skal beregnes og innberettes til myndighetene. I denne artikkelen ser vi på elektronisk kommunikasjon (EK).
today 24.11.2010
Bruken av midlertidig ansettelse - Det har vært skrevet mye om midlertidig ansettelser den siste tiden. Her følger en presisering av reglene.
today 15.11.2010
Færre ledere - mer entusiasme - I fremtidens arbeidsliv gis mellomledere mer ansvar gjennom målstyring - ikke direktiver. Samtidig reduseres antallet ledernivåer, noe som kan bety et sted mellom 7.000 og 9.000 færre ledere i store norske virksomheter.
today 12.11.2010
Fleksibilitet fremfor økt lønn - En undersøkelse gjennomført av Cisco viser at to av tre velger lavere lønn til fordel for en fleksibel arbeidsdag.
today 11.11.2010
Fem tips før årsskiftet - Årsskiftet nærmer seg og her har du fem tips som du med fordel kan gjennomføre før årsskiftet slik at det nye året ikke kommer så brått på.
Del siden: