Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 09.10.2018
Reduserer muligheten til å permittere - Gode tider gjør at regjeringen fra neste år vil kutte i antallet uker arbeidsgivere kan permittere arbeidstakere.
today 08.10.2018
Utvider fedrekvoten igjen - Regjeringen varsler at fedrekvoten igjen blir utvidet – denne gangen for de som velger 80 prosent dekning.
today 08.10.2018
Skjerper skatten på dagdiett ytterligere - I regjeringens forslag til statsbudsjett er skatten på diettgodtgjørelse ytterligere skjerpet. Men det finnes et mulig smutthull for å slippe skatt.
today 26.09.2018
Derfor bør du ikke be ansatte om personvernsamtykke - Mange arbeidsgivere henter inn samtykke til å behandle opplysninger om sine egne ansatte. - Med noen få unntak er det ikke å anbefale, sier Infotjenesters jurist.
today 26.09.2018
Test deg selv - hva kan du om ansettelse? - Når du ansetter medarbeidere er det et omfattende regelverk du må forholde deg til. Test deg selv og se om du kan regelverket godt nok!
today 25.09.2018
Bedriftsleger positive til å sykmelde arbeidstakere - Flere bedriftsleger Infotjenester har snakket med er positive til et prøveprosjekt hvor bedriftslegen sykmelder de ansatte. De tror det kan redusere sykefraværet.
today 12.09.2018
- Kutt i sykelønn vil neppe redusere sykefraværet mye - De arbeidstakerne som har det høyeste sykefraværet har tariffavtaler som sikrer full lønn under sykdom. Derfor vil en reduksjon av sykelønnen neppe gi lavere sykefravær, mener Infotjenesters juridiske rådgivere.
today 12.09.2018
- Bruk bonuspoengene før nyttår - Etter nyttår er det arbeidsgivers plikt å trekke skatt av bonuspoeng som er opptjent i jobben når de brukes privat. – Anmod de ansatte om å ta ut bonuspoengene før nyttår, er rådet fra Infotjenesters rådgiver.
today 12.09.2018
Kartlegger ikke risikoen for vold og trusler om vold - Skolene er blant dem som ikke kartlegger risikoen for vold og trusler om vold godt nok, mener Arbeidstilsynet. Virksomhetene er for opphengt i fysiske risikofaktorer, mener Infotjenesters HMS-rådgiver.
today 10.09.2018
Forenkling gjør rapporteringen mer komplisert - At skattefrie organisasjoner slipper å rapportere inn lønn over 10.000 kroner gjør rapporteringen mer komplisert, mener økonomiekspert.
today 29.08.2018
- Bedriftslegen bør sykmelde de ansatte - Flere leger tar til orde for at bedriftshelsetjenesten bør ta over jobben med å sykmelde arbeidstakere. - Godt forslag, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp.
today 29.08.2018
Skjerper diettskatten igjen - Skattemyndighetene har igjen endret skattesatsene for diettgodtgjørelse til arbeidstakere på reise. Skattereglene er nå tilpasset statens særavtaler som kom før sommeren.
today 27.08.2018
Sjekk om du kan reglene for arbeidstid - Test deg selv og finn ut om du kan arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid.
today 16.08.2018
Må kontakte sjefen ved sykdom i ferien - Arbeidstakere som ikke varsler arbeidsgiveren første dag ved sykdom i ferien kan trekkes i lønn hvis de krever ny ferie senere.
today 06.08.2018
Siste nytt i Simployer - Se de siste oppdateringene som har blitt gjort i Simployer
today 03.08.2018
God ledelse er det viktigste for å redusere sykefraværet - Flere nye undersøkelser peker på det samme – god ledelse er avgjørende for å få syke ansatte raskere tilbake i jobb.
today 01.08.2018
Vi avholder Webinar om Reise og utlegg - I november avholder vi Webinar i Reise og utlegg.
today 01.08.2018
Julewebinar: Tilbakeblikk på årets nyheter i Simployer - Vi ønsker deg velkommen til vårt årlige julewebinar!
today 17.07.2018
Nå er det full forvirring om passasjertillegget - Ingen av partene krevde endring i passasjertillegget; likevel ble tillegget som gis når arbeidstakere har med ekstra passasjerer i bilen redusert i de nye reiseavtalene. LO Stat varsler omkamp.
today 10.07.2018
GDPR trer i kraft 20. juli - Etter mye frem og tilbake er det nå avgjort at EUs personvernforordning, GDRP, trer i kraft i Norge 20. juli 2018.
Del siden: