Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 13.03.2017
Slik skal sykefraværet beregnes - Alle arbeidsgivere er lovpålagt å føre statistikk over sykefraværet i virksomheten, og det er regler for hvordan det skal gjøres. Likevel varierer beregningene kraftig.
today 09.03.2017
Taper penger fordi de ikke kan refusjonsreglene - Mange arbeidsgivere som søker om refusjon fra NAV for langvarig, kronisk eller svangerskapsrelatert sykdom taper penger fordi de ikke kan regelverket godt nok.
today 09.03.2017
Hvor ligger dine HR-data lagret? - Nesten alle velger skybaserte HR-løsninger. Da er det helt avgjørende hvor og hvor sikkert data er lagret.
today 27.02.2017
Halvparten mangler verktøy for personalinformasjon - En rapport fra Gartner viser at det er mye å spare på et godt verktøy for informasjon om ansattes rettigheter og plikter. Likevel har under halvparten av norske virksomheter en slik løsning.
today 24.02.2017
To av tre arbeidsgivere vinner sykepengeanken - Arbeidsgivere som mener en arbeidstaker ikke reelt sett er syk med krav på sykepenger vinner frem i ankenemnda to av tre ganger.
today 23.02.2017
Snur om privat bruk av yrkesbil - Overraskende snuoperasjon fra Skattedirektoratet kan gi store skattelettelser for mange som bruker håndverkerbilen til privat småkjøring. Endringen får tilbakevirkende kraft for 2016.
today 20.02.2017
Slik sjekker du sikkerhetssertifikatet til HR-leverandøren din - Selv om en nettside benytter sikker tilkobling med https er det ikke gitt at sikkerheten er god. Slik sjekker du hvor sikker tilkoblingen til en nettside er.
today 14.02.2017
Syke barn ved samlivsbrudd - Hvem har krav på omsorgspenger for å være hjemme med syke barn når foreldrene skiller lag og det kommer nye partnere og barn inn i bildet?
today 14.02.2017
Teambuilding gir ikke bedre samhandling - Forskerens dom er klar: Bedre samhandling på jobben bygges ikke på golfbanen eller i klatreveggen. Snarere tvert imot.
today 14.02.2017
Nå kommer maskinene som hjelper deg med å ta beslutninger - Kognitiv teknologi er ikke noe som ligger langt inn i fremtiden. Allerede i dag kan kunstig intelligens hjelpe ledere til å ta bedre beslutninger.
today 10.02.2017
Ønsker ikke norsk forbud mot e-post på kvelden - Fra nyttår fikk franske arbeidstakere en lovfestet rett til å slippe å svare på e-post og telefoner på kveldstid. Verken NHO eller Infotjenester ser behov for tilsvarende regelverk i Norge.
today 02.02.2017
Bilia har inngått avtale med Infotjenester - Bilia Personbil AS har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av ny HR-løsning.
today 01.02.2017
Intrum Justitia AS har signert avtale med Infotjenester - Intrum Justitia AS har signert avtale med Infotjenester om implementering av HR-system.
today 31.01.2017
Grong Sparebank har signert avtale med Infotjenester - Grong Sparebank har signert avtale med Infotjenester om implementering av HR-system og digitale håndbøker.
today 30.01.2017
Lønnsomt å være sykmeldt fremfor arbeidsledig - En ansatt som blir sykmeldt dagen før bedriften nedbemanner kan motta 200.000 kroner mer det første året enn en som blir sagt opp eller permittert. Eksperter tror arbeidstakere spekulerer.
today 27.01.2017
«Ny» tjenestemannslov på vei - Tjenestemannsloven kan bli forenklet og få nytt navn  allerede i sommer. Endringen gjelder alt fra ansettelser til oppsigelser, og vil påvirke alle som jobber i staten.
today 24.01.2017
Helt digital sykmelding i 2017 - NAV varsler at de vil tilby en digital løsning for nesten alle sykmeldte i løpet av 2017. Frem til 1. februar kan du teste systemet som er tenkt å erstatte sykmeldingsblankettens del D.
today 24.01.2017
Hvordan behandler HR-systemet dine ansattopplysninger? - Når du kjøper HR-system er du som arbeidsgiver ansvarlig for hvordan leverandøren behandler opplysninger om dine ansatte, skriver Infotjenesters tekniske direktør i dette innlegget.
today 20.01.2017
Effektive kommunikasjonstips i vanskelige tider - All erfaring sier at det aldri kan gis for mye informasjon til de ansatte når en virksomhet opplever usikkerhet. Med effektiv kommunikasjon kan dere skape en konstruktiv og samlet vei ut av vanskene.
today 18.01.2017
Infotjenester kjøper ledende selskap innen tid og bemanning - Infotjenester kjøper Capitech, og knytter med det til seg en av Norges fremste aktører innen tid- og bemanningsløsninger.
Del siden: LinkedIn twitter