Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 18.12.2017
Arbeidsglede i to ord: Kollegaer og mestring - Vi spurte deltakerne på konferansen 100 % arbeidsglede om hva arbeidsglede er for dem. To ord peker seg ut: Kollegaer og mestring.
today 13.12.2017
Hvordan bør opplysninger om ansatte behandles? - De som behandler personopplysninger, enten de er ledere eller arbeider i en HR-avdeling, må sette seg inn i de nye reglene for GDPR og være bevisst på hvordan de håndterer sine data.
today 05.12.2017
Jobzone AS velger Simployer på HRM-systemer - Løsningen til Jobzone AS omfatter skybaserte løsninger for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, reise og utlegg, sykefravær, oppfølging av sykefravær, personalhåndbok og HMS håndbok.
today 05.12.2017
Dette bommer flest på om GDPR - Hvem som har innsyn i referatet fra medarbeidersamtaler, var spørsmålet flest bommet på i vår quiz om GDPR.
today 04.12.2017
Forvirring rundt skatt på diettgodtgjørelse - Få uker før nyttår er det fortsatt mye som er uklart rundt skatt på diettgodtgjørelse fra 2018. Det som er klart, er at stort sett alle som mottar diettgodtgjørelse må skatte av den.
today 04.12.2017
Dette skal til for at reisetid er arbeidstid - Til nå har norsk regelverk vært tydelig på at reisetid ikke er arbeidstid. En ny uttalelse fra EFTA-domstolen kan endre på dette, og skape utfordringer og kostnader for norske arbeidsgivere.
today 24.11.2017
Nå blir det skatt på diettgodtgjørelsen - Ansatte som mottar diettgodtgjørelse når de er på reise i jobben må neste år betale skatt av deler av beløpet. Det kommer som en følge av avtalen om statsbudsjett for 2018.
today 23.11.2017
MYSEN TAKSERVICE AS velger Simployer på Håndbøker og HRM system - Løsningen til Mysen Takservice AS omfatter skybasert løsning for Personalregister, Dokumentarkiv, Ferie, Fri/permisjoner, Sykefravær, Kompetanse og digital Personalhåndbok.
today 23.11.2017
NETSECURITY AS velger Simployer på HRM systemer - Løsningen til Netsecurity omfatter skybaserte løsninger for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær og oppfølging av sykefravær, samt digital Personalhåndbok.
today 20.11.2017
Viktig med rutiner for å motta digital sykmelding - I en overgangsperiode vil noen sykmeldinger komme på papir, mens andre kan mottas digitalt. Det skaper usikkerhet hos mange arbeidsgivere.
today 20.11.2017
Slik bygger Spotify en kultur for læring - Spotify er avhengig av kontinuerlig læring for å henge med i utviklingen. Her er den svenske strømmetjenesten sine tips for å sikre læring.
today 17.11.2017
Duett AS har valgt Infotjenester - Duett AS har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av HRM-løsningen Simployer.
today 15.11.2017
Har du kontroll på GDPR? - Neste år kommer nytt regelverk for personvern som vil berøre alle norske arbeidsgivere. Her kan du teste om du har kontroll på de nye reglene.
today 13.11.2017
Produktønsker - Har du forslag til forbedringer i produktene våre? Vi tar gjerne imot dine innspill.
today 07.11.2017
Må din virksomhet ha personvernombud? - Når den nye personvernforordningen trer i kraft i mai 2018 må langt flere enn i dag ha personvernombud.
today 07.11.2017
Plikt til å reagere ved seksuell trakassering - #metoo-kampanjen har satt kraftig søkelys på seksuell trakassering. Både som arbeidsgiver og arbeidstaker har du plikt til å jobbe for å forebygge og stoppe dette.
today 06.11.2017
Må tenke nytt om endringsledelse - Nei, det er ikke alle arbeidstakere som reagerer med sorg og motstand på endringer. NHH-professor mener ledere og HR må tenke nytt om endringsledelse i et arbeidsliv i kontinuerlig endring.
today 01.11.2017
Dette innebærer de nye reglene for dagdiett - Skattedirektoratet endret på kort varsel forståelsen av hvem som kan få trekkfri kostgodtgjørelse på dagsreiser. Endringen trådte i kraft 1. november.
today 04.12.2017
Viktig å levere reiseregningen før nyttår - Det er viktig at ansatte fyller ut reiseregningene så fort som mulig, særlig nå ved årsskiftet.
today 20.11.2017
Dette skjer med ferie etter sykdom og foreldrepermisjon - Ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon blir automatisk overført til neste år. Det gjelder ikke hvis det er tid til å avvikle ferie før nyttår.
Del siden: