Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 04.09.2013
Disse gavene må du skatte av - Hva slags gaver har man lov til å gi eller ta i mot av kunder eller forretningsforbindelser uten at det må betales skatt av dem?
today 26.08.2013
Vil forenkle reiseregningene - Næringsminister Trond Giske mener reglene for reiseregninger er for kompliserte, og lover å rydde opp.
today 23.08.2013
Oppbevaringstiden halveres - Regjeringen vil halvere tiden norske bedrifter må oppbevare regnskapsmateriale fra 10 til 5 år. Kombinert med økt adgang til å oppbevare dokumentasjonen digitalt, vil det spare bedriftene for mye tid, penger og lagringsplass.
today 09.08.2013
Gode råd mot sykejuks - Har du mistanke om at ansatte av og til tar en "tredagers" uten at de egentlig er syke, er du ikke alene. Slik håndterer du mistanke om skulk.
today 17.07.2013
Nye regler gir seminarboom - Arbeidsdagen til lønnsmedarbeiderne vil snart bli snudd opp ned på grunn av et omfattende nytt regelverk. Også innen HR og personal er det mange endringer. Det gir stort behov for faglig oppdatering og rekordpåmelding til Infotjenesters store Lønn & personaldag.
today 11.07.2013
Mye å passe på med utenlandske ansatte - Har du utenlandsk arbeidskraft i bedriften er det et omfattende regelverk du må forholde deg til, og hvis du gjør feil kan det bli dyrt. Nesten alle nye arbeidsplasser besettes nå av utlendinger.
today 05.07.2013
Tviler på EDAG-gevinst - Elektronisk rapportering til myndighetene skal spare norske bedrifter for en halv milliard kroner i året. Infotjenesters ekspert har vanskelig for å se hvor fortjenesten ligger.
today 01.07.2013
Nå blir det lov å tilbakedatere fakturaer - Bokføringsregelverket blir endret på flere viktige punkter med virkning fra 2014. Blant endringene er muligheten til å tilbakedatere fakturaer.
today 28.06.2013
Slik halverte de sykefraværet - Da sykefraværet nådde 9,1 % bestemte Tiger seg for å ta tak i problemet. Ved hjelp av systematisk arbeid klarte de å kutte fraværet med hele 43 prosent på to og et halvt år.
today 27.06.2013
Norske ledere tror på svenske sykeregler - To av tre norske ledere mener egenbetaling under sykdom er mest effektivt for å kutte sykefraværet, og nesten ingen tror på IA-avtalen. Svenske arbeidstakere betaler selv og er halvparten så syke.
today 24.06.2013
Vil ha full lønn under karantene - Regjeringen vil kreve at arbeidsgivere betaler full lønn til ansatte som ikke kan gå direkte inn i ny jobb på grunn av avtale om karantenetid.
today 14.06.2013
Kontorbedrifter får uventede pålegg - Arbeidstilsynet gir nå kontorbedrifter som kjøper renholdstjenester pålegg som forbindes mest med store anleggsplasser og industri. Det skjer i forbindelse med den omfattende kampanjen for å rydde opp i renholdsbransjen.
today 30.05.2013
Legene involveres lite i sykefraværsarbeidet - Bare én av fire arbeidsgivere kaller fastlegen inn til dialogmøte når en ansatt har vært syk i 7 uker. Legene er forbauset over hvor sjelden de blir kontaktet.
today 27.05.2013
- Oppfølging reduserer ikke sykefraværet - Tettere oppfølging av sykmeldte har sannsynligvis ikke gitt noen reduksjon i sykefraværet. Det mener SINTEF-forskere.
today 24.05.2013
Advarer mot egne regler for politikere - Stortingspolitikerne har så spesielle jobber at de trenger egne skatteregler for reiser til hjemfylket, mener presidentskapet på Stortinget. Infotjenesters eksperter mener det er en skummel tilnærming, og advarer mot reglene som vil gi politikerne en stor skattefordel.
today 23.05.2013
HMS og SHA, hva er forskjellen? - HMS er et innarbeidet og kjent begrep i arbeidslivet. I bygg- og anleggsbransjen brukes også begrepet SHA, som inneholder mye av det samme. Hva er egentlig forskjellen?
today 16.05.2013
Nytt grunnbeløp fra mai 2013 - Grunnbeløpet øker med 3,8 prosent. Det har regjeringen og organisasjonene blitt enige om.
today 14.05.2013
Ammefri med lønn blir lovfestet - Fra 2014 får mødre lovfestet rett til ammefri betalt av arbeidsgiver i barnets første leveår. Ordningen er anslått til å koste bedriftene opptil 110 millioner kroner årlig.
today 14.05.2013
Sykmeldes for lite søvn - Lite søvn, problemer på arbeidsplassen og belastende livssituasjoner i familien utgjør en raskt økende faktor for sykemelding. 49 prosent av dem som ble sykmeldt i fjor ble plassert i kategorien «allment og uspesifisert».
today 10.05.2013
Hvorfor bør du ikke gi mer enn 2,2 % lønnstillegg i år? - Mange bedrifter som ikke har tariffavtale har likevel årlige lønnsreguleringer eller lønnsforhandlinger med sine ansatte. Hva bør arbeidsgiver i slike tilfeller gi sine ansatte i lønnstillegg i år, dersom de ønsker å følge det som ble resultatet av tariffoppgjøret?
Del siden: