Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 28.09.2010
NHO finner seg ikke i fraværsbøter - NHO aksepterer at aktiv sykmelding forsvinner, men er lunkne til bøter. - Det er unødvendig av myndighetene å true med bøter hvis oppfølgingsmøtene med sykmeldte ikke blir gjennomført som de skal, sier avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig i NHO.
today 23.09.2010
2 uker lengre pappaperm - Fedrekvoten utvides med 2 uker fra 01.07.11. Den totale stønadsperioden økes med en uke, og en uke vil bli tatt fra den delen av stønadsperioden som kan fordeles mellom mor og far.
today 21.09.2010
Utleie av næringseiendom kan bli momsfelle - Reglene for moms på utleie av næringseiendom er kompliserte.
today 20.09.2010
Dette blir pensjonistenes nye skatt - Pensjonsreformen fører til store forandringer i skattesystemet for pensjonister.
today 07.09.2010
Disse gavene må du skatte av - Mediene skriver for tiden mye om tepper og andre gaver man mottar i tilknytning til jobben.
today 06.09.2010
Vil sjekke om fedrene tar ut dobbel lønn - Fedre kan utnytte pappapermen til å få dobbel lønn i ferier. Greit for Frp og Høyre, mens Ap-topp mener dette blir feil.
today 02.09.2010
Her er premiesatsene for AFP - Det er nå foreslått premiesatser for AFP i 2011. Se satsene her.
today 10.08.2010
Slik skal ansatte sikre arbeidsmiljøet - Selv om arbeidsgiver har det juridiske ansvaret, er arbeidsmiljø ikke noe sjefen har ansvaret for alene. Her er dine lovpålagte plikter som ansatt.
today 09.08.2010
Sju tips for godt styrearbeid - Noen fasit for godt styrearbeid finnes ikke, men her er noen tips på veien.
today 05.08.2010
Lederrollen er i endring - Mellomledere skvises. Fremtidsrapport spår tøffe tak.
today 05.07.2010
Bøtelegges for å holde e-posten åpen - Datatilsynet har begynt å ilegge bøter for brudd på e-postforskriften. Når noen slutter, kan ikke e-posten deres videresendes til sjefen.
today 02.07.2010
5.000 i bot for å glemme dialogmøtet - 1. juli sendte Arbeidsdepartementet lovendringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven på høring.
today 01.07.2010
Brukte 2 milliarder - sykefraværet ned 0,025 % - Regjeringens evaluering av "Raskere tilbake" er ikke lystig lesning. For hver fraværsdag som ble forhindret brukte Regjeringen nesten 8.000 kroner!
today 28.06.2010
Unntak i arbeidslivet blir vanligere - En sjef med et knippe medarbeidere han er sjef for. Denne tradisjonelle organiseringen utfordres nå fra mange hold.
today 22.06.2010
Ny ordning med momskompensasjon - Nå er det klart hvordan frivillige organisasjoner må gå fram for få kompensert moms i 2010.
today 21.06.2010
Slik kan du få psykisk syke tilbake på jobb - Her er en sjekkliste med ni anbefalinger til arbeidsgiver ved sykmelding grunnet psykiske lidelser.
today 18.06.2010
Kan vi miste retten til å jobbe til 70 år? - Gjensidige forsikring sa i fjor opp sin medarbeider Karin Haare Johansen fordi hun fylte 67 år. - Vinner de fram i rettsapparatet bør myndighetene se over lovverket på ny, mener førsteamanuensis Bjørn Eriksen ved BI.
today 10.06.2010
7 misforståelser om pensjonsreformen - Her er de vanligste misforståelsene om nye pensjonsregler fra 2011.
today 07.06.2010
Fradragsrett for vin - Nå kan virksomheten få skattefradrag når samarbeidspartnere vartes opp med vin. I 36 år har øl blitt favorisert i skattereglene, men nå blir det fradragsrett for måltidet selv om vin serveres.
today 01.06.2010
Feil i regnskap ikke lenger "ekstraordinært" - Små foretak skal ikke lenger kalle korrigering av feil i tidligere års regnskap for ekstraordinære poster. Heretter skal en feil kalles en feil og bare fremgå som en noteopplysning til regnskapet.
Del siden: