Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

16.11.2011
Nå er siste mulighet til å klage på skatten - Hvis du fikk skatteoppgjøret i oktober og har oppdaget feil, har du bare dager igjen før klagefristen utløper.
14.11.2011
Dette er fremtidens ledelse - En britisk tenketank mener å ha funnet oppskriften på hvordan bedriften din kan overleve tøffe tider. Ta testen på om du er en leder for fremtiden her.
08.11.2011
Klikk-maraton for å nå fram til NAVs rapporteringsskjema - NAV er misfornøyd med oppslutningen rundt den elektroniske løsningen for rapportering av oppfølgingsplaner for sykmeldte. Noe av årsaken kan være 10-trinns veien veien fram til riktig skjema.
08.11.2011
Fravalg av revisor bør være sendt Foretaksregisteret før 30. november - Virksomheter som planlegger å velge vekk revisjon fra regnskapsåret 2011 må gjøre dette i så god tid at det er registrert i Foretaksregisteret innen 31. desember 2011.
04.11.2011
Ledere i små bedrifter er ofte ensomme - Gasellebedrifter kjennetegnes av rask vekst og gode resultater. Men etter hvert får de også utfordringer på leder- og personalsiden.
31.10.2011
To av tre korttidsfravær kan skyldes alkoholbruk - Er medarbeideren virkelig syk når vedkommende ringer en mandag morgen, eller ligger det andre problemer bak? Studier har vist at opp til 59 prosent av korttidsfraværet på 1-3 dager kan skyldes alkoholbruk.
25.10.2011
NHO krever likebehandling fra NAV - - Det er viktig at ikke bare arbeidsgivere blir bøtelagt, men at NAV behandler alle parter likt og bruker sanksjoner også overfor leger og arbeidstakere, sier fungerende avdelingsdirektør Lars Jacob Hiim i NHO.
24.10.2011
Ingen avklaring om AFP og regnskapsføring - Arbeidsgruppen som har sett på hvordan den nye AFP-ordningen skal regnskapsføres, har ikke kommet fram til en felles konklusjon.
24.10.2011
Hver fjerde kontrollerte virksomhet mangler oversikt - Hver fjerde kontrollerte virksomhet mangler oversikt over risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. - Etableringen av en HMS-håndbok kan være løsningen for virksomheter som sliter med å holde nok fokus på HMS-arbeidet, sier Fagsjef Hans Gjermund Gauslaa hos Infotjenester.
21.10.2011
Lær om ledelse av Steve Jobs - 5. oktober gikk Steve Jobs bort. I tiden før han døde, ble det ført en debatt hvor tilhengerne genierklærte ham og andre kritiserte ham for hans lederstil. Ingen kan imidlertid ta i fra ham produktene og resultatene som ble skapt av Apple under hans ledelse. Ved å se nærmere på hans ledelse og lederstil, kan mange få inspirasjon i egen ledergjerning.
21.10.2011
Strammer inn permitteringsreglene - Regjeringen vil stramme inn adgangen til å permittere arbeidstakere fra 1. januar 2012. Neste år er unntakstilstanden fra 2009 over.
14.10.2011
100 bedrifter bøtelagt for brudd på fraværsreglene - NAV har sendt ut 3000 forhåndsvarsler til norske arbeidsgivere i september og har per i dag vedtatt sanksjoner mot 100 norske virksomheter for brudd på det nye regelverket for oppfølging av sykmeldte.
12.10.2011
Arbeidstilsynet fortsetter å granske bransjer - Arbeidstilsynet har bekreftet til Infotjenester at de vil kontrollere noen bransjer ekstra nøye i 2012.
12.10.2011
Vil bruke større ressurser på gransking av arbeidsulykker - Arbeidstilsynet har syv fokusområder de satser ekstra ressurser på i 2012. Blant annet vil de sette av ressurser for å avdekke årsakssammenhenger ved arbeidsulykker.
12.10.2011
Må kunne bestemme egen arbeidstid - - Ansatte og arbeidsgivere må selv kunne avgjøre hvordan arbeidstiden best kan utnyttes i den enkelte virksomhet. Det sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH) til Kompetanse.
06.10.2011
10 endringer som påvirker bunnlinjen - Forslaget til statsbudsjett for 2012 har mange endringer som påvirker bedriftene. Næringslivet sparer over 1 milliard, hevder Regjeringen.
06.10.2011
Her skjerpes skatten - Statsbudsjettet 2012: Se hvilke skatteskjerpelser og skattelettelser som slår ut mest.
27.09.2011
Fire år på "egenmelding" - Arbeidstakere som mottar en kombinasjon av arbeidsavklaringspenger og lønn må dokumentere sykefravær overfor arbeidsgiver fra første dag. Men NAV nøyer seg med korrekt utfylt meldekort, noe som best kan sammenlignes med en vanlig egenmelding. - En uheldig forskjell, sier rådgiver Berit Stokstad hos Infotjenester.
26.09.2011
Ta ut skattefri kapital - To av tre norske aksjeselskaper har i dag nøyaktig 100 000 kroner i aksjekapital, mange fordi aksjeloven krever det. Når kravet til kapital blir redusert til 30 000 kroner i 2012, kan de dele ut 70 000 skattefrie kroner til sine eiere.
22.09.2011
20 000 nye pensjonister tjener fett - Mer enn 24 000 arbeidstakere mellom 62 og 66 år har hittil i år valgt å ta ut pensjon og arbeidsinntekt samtidig. Av disse tar nær 20 000 ut hele pensjonen i tillegg til inntekten. Mange av våre nye pensjonister tjener fett, med andre ord.
Del siden: