Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

12.10.2011
Vil bruke større ressurser på gransking av arbeidsulykker - Arbeidstilsynet har syv fokusområder de satser ekstra ressurser på i 2012. Blant annet vil de sette av ressurser for å avdekke årsakssammenhenger ved arbeidsulykker.
12.10.2011
Må kunne bestemme egen arbeidstid - - Ansatte og arbeidsgivere må selv kunne avgjøre hvordan arbeidstiden best kan utnyttes i den enkelte virksomhet. Det sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH) til Kompetanse.
06.10.2011
10 endringer som påvirker bunnlinjen - Forslaget til statsbudsjett for 2012 har mange endringer som påvirker bedriftene. Næringslivet sparer over 1 milliard, hevder Regjeringen.
06.10.2011
Her skjerpes skatten - Statsbudsjettet 2012: Se hvilke skatteskjerpelser og skattelettelser som slår ut mest.
27.09.2011
Fire år på "egenmelding" - Arbeidstakere som mottar en kombinasjon av arbeidsavklaringspenger og lønn må dokumentere sykefravær overfor arbeidsgiver fra første dag. Men NAV nøyer seg med korrekt utfylt meldekort, noe som best kan sammenlignes med en vanlig egenmelding. - En uheldig forskjell, sier rådgiver Berit Stokstad hos Infotjenester.
26.09.2011
Ta ut skattefri kapital - To av tre norske aksjeselskaper har i dag nøyaktig 100 000 kroner i aksjekapital, mange fordi aksjeloven krever det. Når kravet til kapital blir redusert til 30 000 kroner i 2012, kan de dele ut 70 000 skattefrie kroner til sine eiere.
22.09.2011
20 000 nye pensjonister tjener fett - Mer enn 24 000 arbeidstakere mellom 62 og 66 år har hittil i år valgt å ta ut pensjon og arbeidsinntekt samtidig. Av disse tar nær 20 000 ut hele pensjonen i tillegg til inntekten. Mange av våre nye pensjonister tjener fett, med andre ord.
12.09.2011
1 av 3 nyetablerte dropper revisjon - Nyetablerte benytter muligheten, etablerte bedrifter er langt mer forsiktige.
12.09.2011
Bøter for manglende rapportering av sykmeldte - Nye regler for oppfølging av sykmeldte trådte i kraft 1. juli i år. Reglene gir NAV sterkere sanksjonsmuligheter overfor arbeidsgivere som ikke følger reglene. De første varslene om sanksjoner er på vei ut til arbeidsgivere i disse dager.
12.09.2011
Overvåking av ansatte må være "nødvendig" - I kjølvannet av den såkalte GPS-saken i Nord-Troms stiller mange seg spørsmål om hva som egentlig er tillatt når det gjelder overvåking av ansatte. Svaret er ganske mye. Arbeidsgiver trenger ikke søke Datatilsynet, men plikter å informere ansatte på forhånd.
09.09.2011
Ingen tro på nye fraværsregler - Norske næringslivsledere har liten eller ingen tro på at tettere oppfølging av sykmeldte vil gi store resultater. Bare 13 prosent av de spurte tror reglene som trådte i kraft 1. juli 2011 vil ha noen som helst effekt.
09.09.2011
Lederne tar feil! - NHO mener målet på 5,8 prosent i løpet av inneværende IA-periode er innenfor rekkevidde med nye regler. Infotjenester erfarer at systematisk oppfølging av sykmeldte bidrar til redusert sykefravær.
29.08.2011
Rører ikke arbeidstidsbestemmelsene - Regjeringen la nylig frem en stortingsmelding om norsk arbeidsliv. I meldingen kommer det frem at de ikke ser noe behov for å endre arbeidstidsbestemmelsene.
27.08.2011
Firmabilen kan bli dyrere enn du tror - Bompenger på privatreiser er blant de mange bilutgiftene som skal skilles ut og innberettes som lønn, selv om du har firmabil hvor arbeidsgiver betaler regningene.
26.08.2011
Endringer i kodeoversikten for 2011 - Endringer i skatteloven og frikobling fra statens satser fører til endringer i Kodeoversikten for lønns- og trekkoppgaver for 2011. Her får du de oppdaterte kodene.
17.08.2011
Oppfølging av sykmeldte: - Gleder seg over enkel oversikt - Infotjenester har laget en skjematisk oversikt over oppgaver, ansvar og frister som arbeidsgiver og arbeidstaker skal forholde seg til etter innføringen av nye regler for oppfølging av sykmeldte (1. juli). Oversikten ble distribuert til alle kunder, og mange har bestilt flere. Nå har vi lagt til rette for at oversikten enkelt kan bestilles gratis på nett.
17.08.2011
VM-fest kan gi skattesmell - Det nærmer seg VM på ski i Oslo og virksomheter inviterer kunder, ansatte, leverandører og andre forbindelser til festligheter. Husk at slik representasjon er skattepliktig og at utgiften ikke er fradragsberettiget.
15.08.2011
DETTE er ledelse - Norge har vært utsatt for den største katastrofen vi har sett i moderne tid. Gjennom sprengningen av Regjeringskvartalet og ikke minst massakren på Utøya, har vi også sett hva ledelse i praksis kan innebære. George W. Bush jr. sin reaksjon etter 11. september splittet et folk. Jens Stoltenberg sin reaksjon i tiden etter 22. juli samlet et folk. Uavhengig av politisk ståsted, har "alle" - både nasjonalt og internasjonalt - hyllet statsministerens håndtering av saken.
28.07.2011
Bruk av velferdspermisjon - Fleksibilitet i forhold til å kunne ta ut ekstra velferdspermisjon kan være et positivt tilbud til ansatte som er rammet av terroraksjonene i Oslo og på Utøya.
19.07.2011
Huskeliste når du skal arbeide i utlandet - Å arbeide en periode i utlandet kan være en stor utfordring og kan bli en fantastisk erfaring. Her får du tips og huskeliste.
Del siden: