Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 09.09.2020
Grunnbeløpet har passert 100.000 - Grunnbeløpet, gjerne omtalt som G, har mange ulike bruksområder i arbeidslivet. Nå har det passert 100.000 kroner – og vi har listet opp noe av det du bør vite.
today 16.09.2020
Utvider retten til syke barn-dager ved lokale utbrudd - Regjeringen utvider retten til å bruke syke barn-dager, men bare lokalt når skoler eller barnehager holdes stengt.
today 17.09.2020
Kan ansatte pålegges jobbreiser under korona? - Flere arbeidsgivere har behov for å sende ansatte på jobbreiser til tross for koronarisiko. Hva skal til for at den ansatte kan nekte?
today 17.09.2020
Kritisk til ny ordning for syke barn-dager - Simployers rådgivere mener den nye ordningen for syke barn-dager ved stengte skoler og barnehager vil slå urettferdig ut, og tror det blir behov for flere endringer i høst.
today 17.09.2020
Utleggstrekk for skattekrav – nye rutiner - Fra 1.11.2020 overføres skatteoppkreveroppgavene fra kommunene til Skatteetaten. Det blir da én felles skatteoppkrever for hele landet.
today 07.10.2020
Vil øke grensen for skattefrie gaver til ansatte - Regjeringen foreslår i statsbudsjettet mer enn dobling i størrelsen på gaver den ansatte kan få av arbeidsgiver uten noen spesiell grunn, og fjerner kravet om at gavene gis etter en generell ordning.
today 07.10.2020
Dette må du vite om databriller - Spørsmål om databriller, og til dels også vernebriller, er en gjenganger i fagsupporttjenesten til Simployer. Her svarer vi på noen av de oftest stilte spørsmålene.
today 07.10.2020
Mister ikke sykepengene ved hjemmekontor i EU - Arbeidstakere som jobber på hjemmekontor i utlandet, vil normalt miste retten til sykepenger og andre trygderettigheter fra NAV. Det gjelder ikke hvis man jobber på hjemmekontor innenfor EU som følge av koronapandemien.
today 14.10.2020
Har du kontroll på virksomhetens digitale postkasse? - Virksomheter kan ikke nekte å kommunisere elektronisk med det offentlige, slik privatpersoner kan. Dermed kan du miste viktig informasjon og frister hvis du ikke har kontroll på postkassen.
today 14.10.2020
6 ting du trenger å vite om maksdato for sykepenger - Når en ansatt har vært syk i 248 dager, bortfaller retten til sykepenger.
today 21.10.2020
Åpner for skattefrie digitale julebord - Skattemyndighetene åpner for julebord på digitale plattformer uten at de ansatte må betale skatt av det.
today 21.10.2020
Bare halvparten har tiltak mot seksuell trakassering - Bare halvparten av virksomhetene som blir kontrollert av Arbeidstilsynet har tiltak for å forebygge seksuell trakassering, slik de er pålagt.
today 21.10.2020
Rekruttering uten diskriminering - - Ledere er unødvendig redde for å rekruttere utradisjonelt. Det er budskapet til Chris Klemmetvold i Sosent-konferansen.
today 21.10.2020
Mindre kontakt mellom ledere og ansatte - Både ledere og ansatte rapporterer om langt færre treffpunkter gjennom koronaperioden enn til vanlig.
today 26.10.2020
Å ansette folk med hull i CV-en - Under Sosent-konferanse fikk deltakerne verktøy som gjør det lettere å rekruttere folk med hull i CV-en.
today 28.10.2020
Få kommer tilbake i full jobb etter maksdato - Bare en av fem arbeidstakere som når maksdato for sykepenger er i full jobb etter 6 måneder.
today 28.10.2020
Feriepenger for permitterte - Mange ansatte som har vært permittert i år vil kunne nekte å ta full ferie neste år.
today 01.11.2020
Hvilken HMS-opplæring trenger du egentlig? - Hvordan vurderer du hvilken HMS-opplæring som er bra nok?
today 17.09.2020
Nå må du planlegge resten av ferien! - Nå haster det å få kontroll på resten av de ansattes ferie. Det er ekstra viktig dersom de ansatte har avviklet mindre ferie enn vanlig på grunn av permittering.
today 16.09.2020
Slik forbereder du deg på tilsyn fra Arbeidstilsynet - Her er sjekklisten du bør gjennom for å være godt forberedt når du får varsel om tilsyn fra arbeidstilsynet.
Del siden: