Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 02.06.2021
Streik i skole og barnehage gir ikke rett til fri - Gjennom pandemien har foreldre blitt vant til å bruke syke-barn-dager når skolen og barnehagen er stengt. Det har de ikke mulighet til dersom skolen eller barnehagen er stengt på grunn av streik.
today 02.06.2021
Test deg selv på mangfold og likestilling - I løpet av 2021 skal alle virksomheter kunne dokumentere hva de gjør knyttet til mangfold og likestilling på arbeidsplassen. I denne lille quizen kan kan du teste kunnskapene dine!
today 02.06.2021
Arbeidsgivere sparer milliarder for lite pensjon til ansatte - Arbeidstakere går glipp av milliardbeløp i pensjonssparing fordi arbeidsgivere gjør feil. Nå skal Skatteetaten føre tilsyn.
today 27.05.2021
Dette må du vite om streik - Hva skjer med ferie, sykepenger og jobbmobilen dersom det blir streik? Her er 6 punkter du må kjenne til.
today 26.05.2021
Viktig å ta tak i konflikter før de eskalerer - Rettssaken mellom Line Andersen og NRK har vist hvor viktig det er at ledere på alle nivåer har kompetanse og verktøy for å håndtere konflikter på arbeidsplassen.
today 26.05.2021
Gjør det tydeligere at sykmeldte som hovedregel skal jobbe - Regjeringen har endret folketrygdloven for å gjøre det tydeligere at ansatte har plikt til å prøve seg i jobb allerede fra første sykefraværsdag for å ha rett til sykepenger.
today 25.05.2021
Simployer har ansatt ny CPO - Simployer er i en fase med betydelig produktutvikling og store ambisjoner, og forsterker Product & Tech også på strategisk nivå med ansettelsen av Tina Victoria Austdal Andersen.
today 18.05.2021
Ny presisering av hva som er koronarelatert fravær - I et nytt rundskriv har myndighetene presisert hva som regnes som koronarelatert fravær, som gir rett til refusjon fra dag fire.
today 18.05.2021
Når ansatte har hjemmekontor i utlandet - Når ansatte har hjemmekontor i utlandet er det viktig å innrapportere inntekten med landkode.
today 18.05.2021
Gratis utstyr til hjemmekontoret kan bli skattefelle - Mange arbeidsgivere har trolig vurdert feil når de har gitt bort utstyr til ansattes hjemmekontor uten å trekke skatt av det.
today 12.05.2021
Regjeringen vil korte ned permitteringsperioden - Hvis regjeringen får det som de vil, er det slutt på muligheten til å permittere ansatte i 49 uker fra i sommer. Samtidig vil de ta bort den planlagte ekstra lønnspliktperioden.
today 11.05.2021
Dette må du gjøre for å hindre diskriminering ved rekruttering - Vet alle lederne deres hva de ikke kan spørre om i jobbintervjuet? En del av arbeidsgivers nye aktivitetsplikt er å vurdere rekrutteringspraksisen i virksomheten.
today 11.05.2021
Disse sykepengereglene er det mange som misforstår - Gjennom pandemien har det blitt innført flere ordninger som gir arbeidstakere rett til sykepenger uten å være syke. Disse skaper forvirring blant mange arbeidsgivere.
today 05.05.2021
Vil ha økt arbeidsgiverbetaling lengre sykefravær - Arbeidsgivere bør betale 10 prosent av sykepengene når en ansatt har vært sykmeldt i 3 måneder, foreslår sysselsettingsutvalget. Vi har regnet på hva det vil bety for deg som arbeidsgiver.
today 05.05.2021
Vær forsiktig med å lagre vaksineopplysninger - Mange arbeidsgivere ønsker å holde oversikt over hvem som er vaksinert. – Vær forsiktig, er rådet fra Simployers rådgivere.
today 05.05.2021
Lønn på røde dager? - Våren og jula er full av «røde dager». For noen påvirker disse høytidsdagene lønnsslippen.
today 04.05.2021
Jobbsyklister straffes med skatter og avgifter - Svenske myndigheter ønsker å gi skattelette til arbeidsgivere som låner ut sykler til ansatte. I Norge er det få eller ingen insentiver for å legge til rette for at ansatte bruker sykkel.
today 30.04.2021
Mange kan gå glipp av feriepenger på dagpenger - Stortinget har gjort noen justeringer på feriepenger på dagpenger. Ansatte som blir tatt tilbake i jobb like etter 7. juni risikerer imidlertid fortsatt å stå uten penger i ferien.
today 28.04.2021
Simployer vil ha slutt på risiko ved tapte passord- tilbyr å logge inn med Vipps - Mange har nok kjent på frustrasjon ved å glemme passord til tjenester man skal ha passord til, og velger ofte det samme passordet til mange systemer. Vipps Logg inn kutter behovet for brukernavn og passord og eliminer faren for at brukernavn og passord kommer på avveie.
today 28.04.2021
Friskmelding til arbeidsformidling – en nesten ubrukt ordning - Nesten ingen ansatte blir i dag friskmeldt til arbeidsformidling. Nå foreslår et utvalg å børste støv av ordningen.
Del siden: