Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 22.03.2016
Ledere kan ikke sykepengereglene - Vi har testet norske lederes kunnskaper om sykepengeordningen, og resultatet er nedslående. Sjekk om du kan regelverket bedre enn norske ledere.
today 11.03.2016
Slik lykkes du med mentorordning - Mentorordning er en utmerket måte å utvikle og motivere mennesker på. Hvis man lykkes, kan man utvikle og beholde medarbeidere, samtidig som kunnskap og erfaringer blir utnyttet og ivaretatt i bedriften.
today 09.03.2016
Ras av nedbemanningssaker i retten - Mange oppsigelsessaker havner nå i rettssystemet. God dialog med tillitsvalgte og ansatte reduserer risikoen for å havne i retten, sier Simployers juridiske rådgiver.
today 29.02.2016
Ny høyesterettsdom om utvelgelse ved nedbemanning - Høyesterett har akseptert at en virksomhet sa opp den eneste ansatte i en avdeling som ble lagt ned, uten å vurdere oppsigelse av ansatte i andre avdelinger ved nedbemanning.
today 29.02.2016
Slik er reglene for åpent kontorlandskap - Åpne kontorlandskap har vært i vinden lenge. Nå er reglene for støy, plass, lys, utsyn og mye mer samlet på en egen nettside.
today 29.02.2016
Sykmeldt, men jobber for andre - Av og til opplever arbeidsgivere at sykmeldte medarbeidere jobber for andre, for eksempel for en annen bedrift eller en frivillig organisasjon.
today 29.02.2016
Overtid uten godkjennelse fra sjefen - Hva gjør du når en ansatt krever overtidsbetalt uten at du har bedt vedkommende jobbe overtid?
today 15.02.2016
Det er lov å pålegge overtid - Ansatte kan beordres på jobb mot sin vilje i visse tilfeller.
today 15.02.2016
Quiz: Oppsigelse pga arbeidstakers forhold - Av og til må arbeidsgiver si opp arbeidstakere som har gjort noe galt eller ikke gjør jobben sin tilfredsstillende. Test om du kjenner regelverket godt nok.
today 15.02.2016
Sykepengesmell etter 67 år - Mange arbeidsgivere er bundet av avtaler som forplikter dem til å betale full lønn under sykdom. Det kan bli dyrt, særlig når rettighetene fra NAV reduseres etter fylte 67 år.
today 15.02.2016
Ledere kan for lite om lovene i arbeidslivet - Norske ledere innser at de kan for lite om lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet, viser en ny FAFO-rapport. Mange ledere spør tillitsvalgte når de lurer på noe.
today 01.02.2016
Sykdom ved opptjent avspasering - Hva skjer når en arbeidstaker som har jobbet noen ekstra timer for å avspasere senere, blir syk på den planlagte avspaseringsdagen?
today 01.02.2016
Skattefri alkohol, men skatt på trening - Fri bar på julebordet synes ikke på lønnsslippen, men hvis arbeidsgiver dekker trening på treningssenter, blir det ekstra skatt.
today 01.02.2016
Rett til fri fra arbeidet - Mange arbeidstakere blir opprørt over at sorg og sosiale problemer normalt ikke gir rett til sykepenger. Her utdyper Simployers rådgiver hvordan det henger sammen.
today 01.02.2016
Fant feil hos 80 prosent av bedriftene - Mangelfulle arbeidsavtaler og brudd på reglene for overtidsbetaling var de viktigste funnene i Arbeidstilsynets store tilsynskampanje i fjor. Både store og små virksomheter gjør feil.
today 18.01.2016
48 timersuke uten overtidsbetalt - Hvis arbeidstidsutvalget får det som de vil, kan arbeidstakere som jobber skift eller turnus bli pålagt å jobbe 48 timer i uka 3 uker på rad uten overtidsbetaling.
today 18.01.2016
5 tips for godt HMS-arbeid - Har du også dårlig samvittighet for HMS-arbeidet i bedriften? Det trenger ikke være komplisert: Gjennomfører du disse 5 punktene har du kommet langt!
today 18.01.2016
Utearbeid i kulda - hvilke regler gjelder? - De siste dagene har det vært iskaldt i store deler av landet. Hvilke regler gjelder når du arbeider ute?
today 04.01.2016
Slik gjør du medarbeidersamtalen mer meningsfull - Medarbeidersamtalen kan være verdiløs og i verste fall demotiverende og ødeleggende. Er 2016 året du skal begynne med en mer fruktbar oppfølging av arbeidstakerne?
today 04.01.2016
Mer krøll rundt skatt på kjøregodtgjørelse - Like før jul kom de siste avklaringene rundt den nye skattleggingen av kjøregodtgjørelse. Samtidig kom en kunngjøring fra Skatteetaten som kompliserer bildet ytterligere.
Del siden: