Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

08.02.2023
5 kjappe om den ekstra arbeidsgiveravgiften - Mange arbeidsgivere har spørsmål om den ekstra arbeidsgiveravgiften som er innført fra 2023. Her har vi samlet fem av de vanligste spørsmålene Simployers rådgivere svarer på om temaet.
01.02.2023
Permittere eller nedbemanne - hva skal arbeidsgiver velge? - Mørke skyer over norsk næringsliv gjør at flere arbeidsgivere nå er i en situasjon hvor spørsmålet om permittering eller nedbemanning er uunngåelig.
01.02.2023
Stress gjør arbeidstakere bekymret for egen mental helse - Åtte av ti opplever et høyt stressnivå på jobb, viser Simployer &frankly sin rapport Engagement Report for 2022. Nå viser nye tall fra Simployer at jobbrelatert stress har gjort 63 prosent bekymret for sin mentale helse.
01.02.2023
Høyere produktivitet i virksomheter med engasjerte medarbeidere - En ny undersøkelse fra Simployer, basert på data fra pulsmålingsverktøyet Simployer &frankly, viser at virksomheter med høyt engasjement har hele 33 prosent høyere produktivitet enn organisasjoner med lite engasjerte medarbeidere.
25.01.2023
– Spar 10 arbeidsuker med en digitalisert lønnsjustering - Å endre ansattes lønn er en tidkrevende oppgave for ledere og HR, men det er mye tid å spare ved å digitalisere oppgavene. – Du kan spare så mye som ti arbeidsuker per år, sier Jules Olivier, Head of Product Management i Simployer.
25.01.2023
Konsernsjefens tanker om 2023 - Nyttårsrakettene har stilnet, og vi har gått inn i ett nytt år. Bak oss etterlater vi et år preget av global uro, økonomisk usikkerhet og økte levekostnader, og de samme usikkerhetsmomentene vil nok også prege oss i 2023.
25.01.2023
Dette må du vite om databriller - Hvem har krav på databriller og hvem skal dekke kostnadene? Her får du svar på ofte stilte spørsmål om databriller.
24.01.2023
Her er de nye reglene om ekstra arbeidsgiveravgift - Nå er alle avklaringene rundt den ekstra arbeidsgiveravgiften på plass. De nye reglene betyr at mange arbeidsgivere vil få en stor kostnadsøkning.
18.01.2023
3 gode grunner til å stille spørsmål ved en sykemelding - En «god bedring-melding» er ikke nok når en sykemelding havner på arbeidsgivers bord. Her får du de viktigste grunnene til at du som arbeidsgiver skal og bør stille noen spørsmål til den sykemeldte arbeidstakeren din:
18.01.2023
Ingen grunn til å betale dyrt for HMS-kort - Du trenger ikke å betale i dyre dommer for å skaffe HMS-kort til dine ansatte. Det fikser du enkelt selv.
17.01.2023
Kan du nekte ansatte å jobbe flere steder? - Mange krever gjennom arbeidsavtalen å få godkjenne at ansatte tar andre jobber ved siden av den faste jobben. Det har de som utgangspunkt ikke anledning til.
11.01.2023
Konflikter på jobb kan gi økt sykefravær - En fersk studie viser at arbeidstakere som har konflikter med kollegaer eller leder oftere får sykefravær. – Funnene er ikke overraskende, sier Atle Torp, juridisk rådgiver i Simployer.
11.01.2023
Dette må du vite om de nye reglene for elbiler - Fra 2023 er det innført merverdiavgift på elbiler som koster mer enn kr 500 000. Dette gir flere konsekvenser for de som driver med salg, utleie eller bruker elbiler.
02.01.2023
Nå styrkes ansattes rett til å bli ansatt på heltid - Fra 1. januar ble reglene for arbeidsgivere som ønsker å ansette noen på deltid skjerpet. Fra nå av er hovedregelen at arbeidstakere skal ansettes på heltid.
22.12.2022
Nå kommer den ekstra arbeidsgiveravgiften - Fra nyttår innføres ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent for alle ansatte med mer enn kr 750 000 i lønn. Nå er det også avklart at pensjonstilskuddene ikke skal med i beregningen.
21.12.2022
Disse regelendringene gjelder fra 2023 - 1. januar 2023 kommer det flere lovendringer som får betydning for deg som jobber med HR, lønn, HMS og økonomi. Her har Simployers jurister oppsummert det viktigste.
21.12.2022
Flere får rett til sykt barn-dager - Fra neste år kan flere arbeidstakere få utvidet rett til omsorgspenger.
14.12.2022
Nå blir det vanskeligere å leie inn arbeidskraft - Neste år strammes reglene for bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer kraftig inn.
14.12.2022
4 tips for å motivere ansatte i vanskelige tider - Stor usikkerhet og uro i økonomien gjør det vanskeligere å holde engasjementet oppe på arbeidsplassen. Da blir ledernes støtte viktigere enn noensinne.
14.12.2022
Slik kan god offboarding redusere uønsket turnover - Alle ledere vet at det er ressurskrevende å miste dyktige medarbeidere. Likevel glemmer mange den viktige jobben det er å gi ansatte en god avslutning på arbeidsforholdet.
Del siden: