Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 24.02.2020
Hva skjer med lønn når man er sandfast på Gran Canaria? - Mange hundre mennesker er i dag ufrivillig igjen på Gran Canaria, fordi flyene ikke kan ta av i sandstormen. Hva skjer med lønnen til de som ikke kommer tilbake på jobb i tide?
today 20.02.2020
Dette skal til for å inndra egenmeldingsretten - Vy har opplevd mye støy etter at de tok fra ansatte retten til å bruke egenmelding. Dette er en mulighet arbeidsgiver har, men det er viktig å være oppmerksom på reglene.
today 20.02.2020
Fedrekvotefelle også for arbeidsgivere - Uklart regelverk og NAV sin praksis gjør at mange fedre går glipp av foreldrepenger de egentlig har krav på. – Reglene er et problem også for arbeidsgivere, sier Simployers HR- og ledelsesrådgiver.
today 12.02.2020
Nye forsinkelser for reisesatsene - Seks uker inn i det nye året er det lite som tyder på at reisesatsene for 2020 kommer med det første. – Bekymringsfullt, sier Simployers økonomirådgiver Espen Øren.
today 12.02.2020
Svært mange virksomheter fører timer feil - Alle virksomheter må føre lister oversikt over når ansatte er på jobb, ikke bare antall timer. I hver femte bedrift hvor Arbeidstilsynet kontrollerte dette i fjor, ble det gjort feil.
today 07.02.2020
- Snakk med lederen din før du går til legen - Presset mot fastlegene kunne blitt betraktelig redusert hvis flere virksomheter fokuserer på kulturbygging og holdningsarbeid knyttet til sykefravær og tilstedeværelse.
today 29.01.2020
Slik blir læringen digital - Utviklingen innen læring skjer enormt fort. Samtidig som læringsbehovet i arbeidslivet øker for hvert år, flyttes mer og mer av læringen over på digitale plattformer.
today 29.01.2020
Utvidet plikt til å rapportere om likestilling - Fra 2020 er det nye krav til hvordan arbeidsgivere skal jobbe med likestilling og diskriminering. Nå skal lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike nivåer i virksomheten og mengden ufrivillig deltid offentliggjøres.
today 29.01.2020
Denne arbeidstidsregelen misforstår nesten alle - Reglene for arbeidstid er komplisert, og mange har problemer med å forstå reglene. Gjennomsnittsberegning av arbeidstid skiller seg ut som noe mange har problemer med.
today 29.01.2020
Mer sykefravær i åpent kontorlandskap - Ansatte som jobber i åpent kontorlandskap eller deler kontor har høyere risiko for å bli sykmeldt, viser ny forskning. Det ekstra sykefraværet kan koste så mye som 6 milliarder kroner i året.
today 28.01.2020
8 tips når du skal starte egen bedrift - Som gründer og innehaver av en ny virksomhet, er det mye man må ha kontroll på. Her er 8 tips til deg som planlegger eller har startet din egen bedrift.
today 20.01.2020
Høyesterett: Sykmeldingen er bare en sakkyndig uttalelse - Sykmeldingen er bare en sakkyndig uttalelse til en søknad om sykepenger, slår Høyesterett fast i en fersk dom.
today 20.01.2020
Infotjenester blir til Simployer - Infotjenester går inn i et nytt tiår med nytt navn, ny eier og internasjonale ambisjoner. - Administrerende direktør Thorfinn Hansen tror arbeidslivet vil endre seg mye også det kommende tiåret.
today 15.01.2020
Disse arbeidstidsreglene bør du kjenne til - Brudd på reglene for arbeidstid har vært mye omtalt i det siste. Har du kontroll på regelverket? Her er 16 punkter du bør kjenne til.
today 01.01.2020
På tide å gjøre den årlige HMS-gjennomgangen? - Hvis dere ikke allerede har gjort en vurdering av virksomhetens HMS-arbeid i 2019, er det nå på tide. Vi forteller deg hva som skal gjøres.
today 01.01.2020
Disse regelendringene gjelder fra nyttår - Tradisjonen tro starter vi året med en oppdatering på noen av de viktigste regelendringene som gjelder fra nyttår. I år har vi blant annet fått en endring i arbeidsmiljøloven og en ny standard for rapportering av regnskapsdata.
today 22.12.2019
Ferd satser sterkt innen HR-teknologi – kjøper bransjeener Infotjenester - Ferd ser store muligheter for selskapet gjennom en ytterligere teknologisatsing for å utvikle Nordens ledende HR system og for å få enda mer tyngde internasjonalt. Ferd har lang erfaring med tilsvarende reiser fra andre investeringer, og ser fram til å satse for fullt med Simployer.
today 19.12.2019
Hva betyr det å være lojal mot arbeidsgiver? - En arbeidstaker har plikt til å være lojal mot arbeidsgiveren. Illojale handlinger eller ytringer kan være saklig grunn til oppsigelse eller avskjed.
today 19.12.2019
8 ting du må vite om ny standard for regnskapsrapportering - Fra nyttår skal alle virksomheter kunne sende regnskapsopplysninger til Skatteetaten på det nye SAF-T-formatet. Her er 8 punkter du må kjenne til.
today 18.12.2019
Flere virksomheter får industrivernplikt fra nyttår - Flere virksomheter får industrivernplikt og kommunikasjonen med kommune og nødetater skal bli bedre. Endringene i industrivernforskriften trer i kraft 1. januar.
Del siden: LinkedIn twitter