Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

20.04.2022
Kontrollerer om selskaper har betalt for lite arbeidsgiveravgift - Selskaper i økonomiske vanskeligheter har ikke rett til å bruke redusert arbeidsgiveravgift, selv om de ligger i en sone med lavere sats. Nå har Skatteetaten satt i gang kontroll.
08.04.2022
Dette må du kartlegge når du bytter lønnssystem - Integrasjon av lønns- og HR-systemer krever forståelse av prosesser
06.04.2022
Lederutvikling og kompetanseheving har aldri vært viktigere - Arbeidslivet og måten vi jobber på har endret seg mye de siste årene. Aldri før har videreutvikling av ledere vært viktigere.
30.03.2022
Flere må skrive avtale om hjemmekontor - Mange er usikre på om de vil bli omfattet av den nye hjemmekontorforskriften som gjelder fra i sommer, og dermed må skrive tilleggsavtale med de ansatte. – Det bør flere gjøre, sier Simployers jurist.
30.03.2022
7 ting arbeidsgiver ikke kan avtale seg bort fra - Selv om arbeidstaker og arbeidsgiver er enig, er det ikke gitt at man kan avtale egne ordninger. Her er 7 ting arbeidsgiver aldri kan avtale seg bort fra.
22.03.2022
Disse får besøk av arbeidstilsynet i år - Arbeidstilsynet har nå offentliggjort hva de skal prioritere i 2022. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å være forberedt.
22.03.2022
Snart får fedre rett til foreldrepenger selv om mor ikke fyller vilkårene - Fedre til barn født etter 2. august i år vil ha rett til foreldrepenger i 8 uker, selv om mor ikke fyller vilkårene for foreldrepenger eller er i aktivitet.
22.03.2022
1. april opphører de midlertidige permitteringsreglene - I to år har vi hatt midlertidige permitteringsregler, men nå er det slutt. Fra og med 1. april er vi tilbake til normalen, og det kan få konsekvenser for både arbeidsgiver og arbeidstaker.
18.03.2022
Nå blir det forbudt med hjemmekontor på søndager - Regjeringen har i dag vedtatt nye regler for arbeid på hjemmekontor. Fra i sommer blir det slutt på at ansatte kan jobbe fra hjemmekontor på natten eller på søndag.
16.03.2022
5 vanlige misforståelser om ferieavvikling! - Det nærmer seg tiden for å planlegge sommerferien! Her er fem vanlige misforståelser om reglene for ferieavvikling.
16.03.2022
Avgiftssmell for virksomheter med mye hjemmekontorarbeid - I fjor kunne mange virksomheter nyte godt av lavere avgiftssatser i kommuner der ansatte jobbet fra hjemmekontor. Fra 2022 er denne muligheten borte.
09.03.2022
Viktig å vurdere bedriftens egenmeldingsordning - Mange virksomheter bruker mye tid på å avgjøre om ansatte har rett til å bruke egenmelding ved sykefravær eller ikke. Simployers rådgivere mener flere burde revurdert egenmeldingsordningen sin.
09.03.2022
Hva kjennetegner de beste frynsegodene? - Det er mange momenter som bør vurderes for å finne frem til hvilket frynsegode som er best for nettopp din virksomhet. Her omtaler vi 5 gode tiltak og ordninger!
08.03.2022
Nå skal lønnsforskjeller mellom kvinner og menn rapporteres - Nå nærmer fristen seg for at alle virksomheter med mer enn 50 ansatte skal rapportere hvilken lønn de betaler til kvinner og menn i ulike stillingsgrupper.
02.03.2022
Ansatte ønsker å gi bort lønn til Ukraina - Simployers rådgivere har de siste dagene mottatt henvendelser fra kunder om at arbeidstakerne ønsker å gi bort deler av sin lønn for å sende pengene til hjelpeorganisasjoner i Ukraina.
01.03.2022
Nye permitteringsregler fra 1. mars - Fra 1. mars er det igjen blitt dyrere å permittere ansatte for arbeidsgivere. Nå må de betale lønn i 15 dager.
25.02.2022
Dette må du vite om egenmelding - Når kan en ansatt bruke egenmelding ved sin egen eller barns sykdom, og når må de til legen? Her er 10 ting du bør vite.
23.02.2022
Slik reduserer du turnover ved å øke engasjementet - Sanntidsmåling av engasjement i organisasjoner og teams skaper bedre arbeidsmiljø
23.02.2022
Må ikke åpne pensjonsordning på grunn av nye regler - De nye pensjonsreglene som gir ansatte rett til pensjon fra første dag og første krone, krever ikke at virksomheter som ikke fyller minstekravet åpner en pensjonsordning.
23.02.2022
Effektiv, men ensom – slik har vi det på hjemmekontorene våre - Gjenåpningen har ikke ført til en folkevandring tilbake på kontoret. Fortsatt jobber hver tredje arbeidstaker på hjemmekontor, viser en ny undersøkelse.
Del siden: