Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 30.08.2012
Hva skjer med pappapermen når mor studerer? - For at en mann skal ha rett på 12 uker fedrekvote, må mor ha opptjent rett til foreldrepenger.
today 11.06.2012
Kan sjefen beordre deg på jobb i ferien? - Hva skjer hvis behovet i bedriften blir så prekært at sjefen ikke ser noen annen løsning enn å kalle folk tilbake fra ferien?
today 08.06.2012
Full forvirring om pappaperm - Etter at mange av årets lønnsoppgjør endte med en lønnet pappapermisjon ved fødsel, sprer forvirringen seg i næringslivet.
today 10.05.2012
Hvem har rett til redusert arbeidstid? - Mange norske arbeidstakere har arbeidsmiljøloven på sin side dersom de ønsker å jobbe redusert i en periode.
today 27.04.2012
De vanligste bruddene på arbeidsmiljøloven - I fjor besøkte Arbeidstilsynet 14.200 arbeidsplasser. Over halvparten fikk reaksjoner.
today 26.04.2012
Når arbeidsgiver gir lån til ansatte - Lån til ansatte er et vanlig frynsegode i Norge, men det får noen skattemessige konsekvenser både for arbeidsgiver og arbeidstaker.
today 30.03.2012
Dette må du vite om arbeid på tvers av landegrensene - Her er reglene som gjelder når du importerer arbeidskraft eller sender arbeidstakere midlertidig til andre land.
today 29.03.2012
Når bør sjefen få vite at du er gravid? - Her er rettighetene ledere og gravide bør være klar over.
today 13.03.2012
Hvilken pensjon bør du velge? - Juridisk rådgiver Atle Torp gir deg guiden til valget mellom innskuddspensjon eller ytelsespensjon.
today 09.03.2012
Historisk kontrakt for Infotjenester - Infotjenester har signert sin største kontrakt noensinne med Olav Thon-gruppen.
today 08.11.2011
Fravalg av revisor bør være sendt Foretaksregisteret før 30. november - Virksomheter som planlegger å velge vekk revisjon fra regnskapsåret 2011 må gjøre dette i så god tid at det er registrert i Foretaksregisteret innen 31. desember 2011.
today 27.08.2011
Firmabilen kan bli dyrere enn du tror - Bompenger på privatreiser er blant de mange bilutgiftene som skal skilles ut og innberettes som lønn, selv om du har firmabil hvor arbeidsgiver betaler regningene.
today 19.07.2011
Huskeliste når du skal arbeide i utlandet - Å arbeide en periode i utlandet kan være en stor utfordring og kan bli en fantastisk erfaring. Her får du tips og huskeliste.
today 23.06.2011
Arbeidstakere i permisjon mister retten til sykepenger - Dersom en arbeidstaker har ekstra lønnet permisjon fra arbeidsgiver, mister vedkommende retten til sykepenger de første 15 dagene.
today 02.05.2011
Må man pensjonere seg? - Flertallet av norske arbeidstakere går av med pensjon når de er 67 år. Det har imidlertid fra flere hold vært ytret ønske om at eldre arbeidstakere bør stå lenger i jobb og enkelte arbeidstakere ønsker også det. På den annen side er det en del arbeidsgivere som ønsker at arbeidstaker skal fratre når de fyller 67 år.
today 27.04.2011
Usikker på hvordan beregne feriepenger? - Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes både etter ferieloven og etter tariffavtalene med en prosentsats av arbeidstakerens feriepengegrunnlag.
today 14.04.2011
Aktiv sykmelding forsvinner - Regjeringens forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven fører til endringer i sykepengeordningen fra 1. juli. Endringene skal sikre bedre oppfølging av sykmeldte og gjelder alle virksomheter, uavhengig om virksomheten har inngått en IA-avtale eller ikke.
today 19.01.2011
Når forvirringen blir total - NAVs regelverk er komplisert. Faktisk så komplisert at det blir vanskelig for mange å forstå. Når så pressen følger opp med artikler som blander de ulike reglene, blir forvirringen total.
today 28.12.2010
Fri ved omsorg for nære pårørende - 1. juli fikk arbeidsmiljøloven en ny bestemmelse som gir rett til fri i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til nære pårørende. Permisjonen er ikke lønnet.
today 08.12.2010
Du kan bli straffet for å betale kontant - Fra nyttår kan du bli stilt ansvarlig dersom du betaler over 10.000 kroner kontant til en leverandør av varer og tjenester og vedkommende ikke betaler skatt og avgift. Næringsdrivende taper retten til både skattefradrag og fradrag for merverdiavgift.
Del siden: LinkedIn twitter