Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 25.04.2016
Stor felles HMS-aksjon er i gang - Du har ikke bare HMS-ansvaret for ansatte i din egen virksomhet. Rundt 300 virksomheter får nå besøk av kontrollører som skal sjekke hvordan de samordner HMS-arbeidet.
today 25.04.2016
Dårlig ferieplanlegging skaper problemer - Arbeidsgivere som ikke gjør en god jobb i ferieplanleggingen risikerer å havne i problemer i etterkant.
today 21.04.2016
Ordførere har ikke krav på sykepenger - Høyesterett har slått fast at ordførere ikke er å se på som arbeidstakere, og derfor ikke har krav på sykepenger fra arbeidsgiver. De mister også retten til pensjonsopptjening i kommunen.
today 12.04.2016
- Ledere må kunne mer om teknologi - Alle bedrifter er nå teknologibedrifter. Det stiller krav til at ledelse og styret forstår teknologi, sier ekspert på digital strategi Alexander Haneng. Her er noen av hans tips.
today 12.04.2016
Utvidet rett til permittering - I forbindelse med lønnsoppgjøret varsler regjeringen at retten til å permittere vil blir utvidet til 52 uker. Arbeidsgiver må betale for en ekstra uke.
today 11.04.2016
Når en ansatt går hjem med sykdom i løpet av dagen - Svært få kjenner til regelverket som gjelder når en arbeidstaker går hjem fra jobb med sykdom i løpet av arbeidsdagen.
today 30.03.2016
Nå blir det enklere å rapportere skatteopplysninger - Nå blir det enklere for bedrifter med enkle skatteforhold å levere skatteopplysninger. I dag lanserer finansministeren og skattedirektøren den nye næringsrapporten.
today 29.03.2016
Derfor trenger dere en reisepolicy - Grensen mellom det som anses som nødvendige merutgifter på reiseoppdrag for arbeidsgiver og det som anses som ikke nødvendige merutgifter, er vanskelig å trekke. Nettopp derfor er det viktig at det utarbeides en reisepolicy i enhver virksomhet.
today 29.03.2016
72 års aldersgrense fra 1. juli - Bedrifter som har hatt en bedriftsintern aldersgrense på 67 år må aktivt sette en ny aldersgrense før 1. juli dersom de vil unngå den generelle 72-årsgrensen.
today 22.03.2016
Ledere kan ikke sykepengereglene - Vi har testet norske lederes kunnskaper om sykepengeordningen, og resultatet er nedslående. Sjekk om du kan regelverket bedre enn norske ledere.
today 11.03.2016
Slik lykkes du med mentorordning - Mentorordning er en utmerket måte å utvikle og motivere mennesker på. Hvis man lykkes, kan man utvikle og beholde medarbeidere, samtidig som kunnskap og erfaringer blir utnyttet og ivaretatt i bedriften.
today 09.03.2016
Ras av nedbemanningssaker i retten - Mange oppsigelsessaker havner nå i rettssystemet. God dialog med tillitsvalgte og ansatte reduserer risikoen for å havne i retten, sier Simployers juridiske rådgiver.
today 29.02.2016
Ny høyesterettsdom om utvelgelse ved nedbemanning - Høyesterett har akseptert at en virksomhet sa opp den eneste ansatte i en avdeling som ble lagt ned, uten å vurdere oppsigelse av ansatte i andre avdelinger ved nedbemanning.
today 29.02.2016
Slik er reglene for åpent kontorlandskap - Åpne kontorlandskap har vært i vinden lenge. Nå er reglene for støy, plass, lys, utsyn og mye mer samlet på en egen nettside.
today 29.02.2016
Sykmeldt, men jobber for andre - Av og til opplever arbeidsgivere at sykmeldte medarbeidere jobber for andre, for eksempel for en annen bedrift eller en frivillig organisasjon.
today 29.02.2016
Overtid uten godkjennelse fra sjefen - Hva gjør du når en ansatt krever overtidsbetalt uten at du har bedt vedkommende jobbe overtid?
today 15.02.2016
Det er lov å pålegge overtid - Ansatte kan beordres på jobb mot sin vilje i visse tilfeller.
today 15.02.2016
Quiz: Oppsigelse pga arbeidstakers forhold - Av og til må arbeidsgiver si opp arbeidstakere som har gjort noe galt eller ikke gjør jobben sin tilfredsstillende. Test om du kjenner regelverket godt nok.
today 15.02.2016
Sykepengesmell etter 67 år - Mange arbeidsgivere er bundet av avtaler som forplikter dem til å betale full lønn under sykdom. Det kan bli dyrt, særlig når rettighetene fra NAV reduseres etter fylte 67 år.
today 15.02.2016
Ledere kan for lite om lovene i arbeidslivet - Norske ledere innser at de kan for lite om lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet, viser en ny FAFO-rapport. Mange ledere spør tillitsvalgte når de lurer på noe.
Del siden: