Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

today 24.05.2017
Norsvin SA har valgt HRM-løsning fra Infotjenester - Norsvin SA har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av HRM-løsning. Løsningen til Norsvin SA omfatter skybaserte løsninger for personalarkiv, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, timer, sykefravær, samt oppfølging av syke.
today 23.05.2017
Infotjenester lanserer nytt HRM-system - På selveste 17. mai lanserte Infotjenester HRM-systemet Simployer. Snart rulles det ut til alle som i dag bruker HRessurs og håndbøker.
today 23.05.2017
5 tips for å beholde gode ansatte - Nei, det er vanligvis ikke misnøye med lønnen som gjør at du mister gode medarbeidere.
today 22.05.2017
Ny høyesterettsdom om utvelgelse ved nedbemanning - Høyesterett har gjennom ny dom kommet med viktige avklaringer om utvelgelse av hvem som skal gå ved en nedbemanning.
today 19.05.2017
Reichhold AS velger Infotjenester på HR-systemer - Løsningen til Reichhold AS omfatter skybaserte løsninger for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, oppfølging av sykefravær, kompetanse og utlegg. Samt håndbøker for leder og personal.
today 18.05.2017
Guard Automation AS valgte Infotjenester på HRM-system - Løsningen til Guard Automation AS omfatter skybaserte løsninger for personalarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, oppfølging av sykefravær, lederprosessen onboarding, og avvikssystem.
today 16.05.2017
Norva24 valgte Infotjenester på HRM-løsning og Faghjelp! - Løsningen til Norva24 omfatter skybaserte løsninger for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, oppfølging av sykefravær, kompetanse. I tillegg har de også valgt juridiske oppslagsverk med fagsupport.
today 08.05.2017
Sykmeldt i ett år - hva nå? - Flere arbeidsgivere tror de uten videre kan si opp arbeidstakere som har vært sykmeldt i ett år. Så enkelt er det ikke.
today 08.05.2017
Mister retten til sykepenger etter permisjon - Det kan være risikabelt å la seg friste til å ta permisjon for å forlenge ferie eller foreldrepermisjon. Ikke alle vet at de mister retten til sykepenger etter 14 dager.
today 08.05.2017
Bjugn Sparebank valgte Infotjenester på HRM - Løsningen til Bjugn Sparebank omfatter skybaserte HRM-løsninger som personalregister, dokumentarkiv, ferie og fri, sykefravær, sykefraværsoppfølging, reise og utlegg, og digital personalhåndbok. I tillegg har de utvidet løsningen med prosesser for onboarding, medarbeideroppfølging og offboarding.
today 08.05.2017
Skjerper vernet av varslere - Stortinget vil etter alt å dømme endre arbeidsmiljølovens regler for vern av varslere før sommeren. Arbeidsgiverorganisasjonene er kritiske til flere av regjeringens forslag.
today 08.05.2017
Dette må du vite om verneombud - Alle virksomheter skal som hovedregel ha verneombud. Her er noe av det du må vite.
today 05.05.2017
Brunstad Christian Church (BCC) velger Infotjenester - Brunstad Christian Church (BCC) velger Infotjenester på HRM og HMS.
today 04.05.2017
RIGHT PRICE TILES valgte Infotjenester på HR-systemer - Løsningen til RIGHT PRICE TILES omfatter skybaserte løsninger for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, oppfølging av sykefravær, kompetanse, reise og utlegg.
today 02.05.2017
Geno SA har valgt Infotjenester - Geno SA har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av HRM-løsning.
today 25.04.2017
Nå haster det med ferieplanleggingen - Selv om veldig mange arbeidstakere i Norge har mulighet til å søke om når de vil ta ut ferie, er det som hovedregel arbeidsgiver som bestemmer. Slik planlegger du ferieperioden.
today 25.04.2017
Endrer regelverket for arbeidsavklaringspenger - Nesten en av fire mottakere av arbeidsavklaringspenger er i jobb. Nå skal regelverket endres, men det legges ikke opp til å gjøre det enklere for arbeidsgiver.
today 24.04.2017
Mange kan ikke bruke IT-systemene på jobben - Det er et stort problem i arbeidslivet at IT-systemene ikke er utviklet på en måte som gjør at de kan brukes av alle.
today 07.04.2017
Rana Gruber har valgt Infotjenester - Rana Gruber AS har valgt Infotjenester som samarbeidspartner for implementering av ny HR-løsning.
today 03.04.2017
8 ledertips for godt sykefraværsarbeid - De sykmeldte forventer hjelp fra leder for å komme tilbake i jobb, men få får hjelpen de forventer. Her er 8 tips for god oppfølging av syke ansatte.
Del siden: