Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

13.11.2018
Gjensidigestiftelsen velger Simployer på HRM system - Løsningen til Gjensidigestiftelsen omfatter skybasert HRM-løsning, som består av modulene tidsregistrering, personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner, sykefravær og sykefraværsoppfølging. I tillegg til digitale håndbøker for HMS og personal.
07.11.2018
Klargjør hva en fast ansettelse er - Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast. Men hva er egentlig en fast ansettelse? I 2019 blir dette presisert i arbeidsmiljøloven.
07.11.2018
Mange jobber helt feil med HMS - Denne høsten har arbeidstilsynet igjen gitt pålegg og stengt arbeidsplasser for problemstillinger som er kjente i bransjene som kontrolleres. Mange tenker helt feil om HMS, mener Infotjenesters HMS-rådgiver.
05.11.2018
Gir du kollegene dine «likes»? - Mange er flinke til å gi «likes» og oppmuntringer i sosiale medier, men kanskje ikke like flinke til å skryte av kollegene i virkeligheten. Det sier banksjef Siw Bergsås, som oppfordrer til å gi flere likes på jobben!
02.11.2018
Steinerskolen i Arendal velger Simployer på HRM -system! - Løsningen til Steinerskolen i Arendal omfatter skybasert HRM-løsning for personalregister, dokumentarkiv, sykefravær og sykefraværsoppfølging, reise og utlegg, digitale håndbøker for HMS og personal, samt digitalt avvikssystem.
29.10.2018
Syvende endring i diettreglene på ett år - For syvende gang på ett år endres regelverket rundt diettgodtgjørelser. Denne gangen får vi et nytt skille mellom statens satser og skattereglene.
24.10.2018
Satset en halv million hver på gründerdrømmen - De to gründerne bak Oslo Business Forum hoppet av studiene og satset en halv million kroner hver på å følge drømmen. I år klarte de å få Barack Obama til Norge – men innrømmer at det ikke bare har vært plankekjøring.
24.10.2018
Ny avklaring om kjøregodtgjørelse - To måneder før jul kom det enda en avklaring rundt statens satser for 2018. Nå er det klart at arbeidstakerne fortsatt skal få ekstra penger hvis de fyller opp bilen på jobbreise.
24.10.2018
Alle arbeidsgivere må ha personvernerklæring - Det er ikke bare bedriftens kunder som trenger en personvernerklæring. Også i arbeidsforhold er dette nødvendig.
24.10.2018
Fra nyttår kan deltidsansatte kreve fortrinnsrett til deler av en ny stilling - Endringer i arbeidsmiljøloven gjør at deltidsansatte fra 2019 kan kreve fortrinnsrett til deler av en ny stilling.
18.10.2018
Denne sykmeldingsformen kan redusere sykefraværet - Infotjenesters rådgivere mener avventende sykmelding burde vært brukt mer, og at ordningen ofte blir misforstått. Hadde den blitt brukt rett, kunne den bidratt til å redusere sykefraværet.
09.10.2018
Reduserer muligheten til å permittere - Gode tider gjør at regjeringen fra neste år vil kutte i antallet uker arbeidsgivere kan permittere arbeidstakere.
08.10.2018
Utvider fedrekvoten igjen - Regjeringen varsler at fedrekvoten igjen blir utvidet – denne gangen for de som velger 80 prosent dekning.
08.10.2018
Skjerper skatten på dagdiett ytterligere - I regjeringens forslag til statsbudsjett er skatten på diettgodtgjørelse ytterligere skjerpet. Men det finnes et mulig smutthull for å slippe skatt.
26.09.2018
Derfor bør du ikke be ansatte om personvernsamtykke - Mange arbeidsgivere henter inn samtykke til å behandle opplysninger om sine egne ansatte. - Med noen få unntak er det ikke å anbefale, sier Infotjenesters jurist.
26.09.2018
Test deg selv - hva kan du om ansettelse? - Når du ansetter medarbeidere er det et omfattende regelverk du må forholde deg til. Test deg selv og se om du kan regelverket godt nok!
25.09.2018
Bedriftsleger positive til å sykmelde arbeidstakere - Flere bedriftsleger Infotjenester har snakket med er positive til et prøveprosjekt hvor bedriftslegen sykmelder de ansatte. De tror det kan redusere sykefraværet.
12.09.2018
- Kutt i sykelønn vil neppe redusere sykefraværet mye - De arbeidstakerne som har det høyeste sykefraværet har tariffavtaler som sikrer full lønn under sykdom. Derfor vil en reduksjon av sykelønnen neppe gi lavere sykefravær, mener Infotjenesters juridiske rådgivere.
12.09.2018
- Bruk bonuspoengene før nyttår - Etter nyttår er det arbeidsgivers plikt å trekke skatt av bonuspoeng som er opptjent i jobben når de brukes privat. – Anmod de ansatte om å ta ut bonuspoengene før nyttår, er rådet fra Infotjenesters rådgiver.
12.09.2018
Kartlegger ikke risikoen for vold og trusler om vold - Skolene er blant dem som ikke kartlegger risikoen for vold og trusler om vold godt nok, mener Arbeidstilsynet. Virksomhetene er for opphengt i fysiske risikofaktorer, mener Infotjenesters HMS-rådgiver.
Del siden: