Siste fra nyhetsbrevet

Alltid oppdatert med siste nytt fra Simployer. Du kan også følge oss på Facebook, LinkedIn og Instagram.

22.06.2011
Se hvilke skjemaer som forsvinner - Lønns- og trekkoppgaven blir borte om noen år. Det samme gjør fem andre oppgaver og skjemaer.
17.06.2011
Sommervikarer taper penger ved sykdom - På grunn av reglene om opptjeningstid i folketrygdloven, taper sommervikarer lønnen dersom de blir syke i løpet av de fire første ukene de står i sommerjobben.
17.06.2011
Slik misbrukes sykepengeordningen - 2 milliarder kroner utbetales trolig feilaktig fra folketrygden hvert år. Se hvilke metoder som brukes hyppigst.
15.06.2011
Skjemakutt i sneglefart - Regjeringen jobber for å gjøre skjemaveldet mindre for norske næringslivsbedrifter. En oversikt fra Oppgaveregisteret i Brønnøysund, viser at virksomheter brukte mindre tid på rapportering og innsending av skjema i 2010.
15.06.2011
Ikke avholdt generalforsamling? - Etter reglene i aksjeloven skal et aksjeselskap uansett størrelse, ha avholdt ordinær generalforsamling innen seks måneder etter avsluttet regnskapsår. For de fleste betyr det 30. juni.
07.06.2011
En varsler i virksomheten - Hva gjør du som arbeidsgiver dersom du har en ansatt som varsler myndighetene om kritikkverdige forhold?
06.06.2011
Streik i banksektoren? - Hva gjør du som arbeidsgiver når det er streik i bankene og den øvrige finanssektoren når det er lønningsdag?
30.05.2011
Treningstøy er skattepliktig - Dersom bedriften sponser treningstøy til de ansatte som kan brukes privat, anses det som en skattepliktig fordel vunnet ved arbeid etter skatteloven og skal derfor fordelsbeskattes.
30.05.2011
Ferien er fastsatt hva nå - Vi skimter sommeren i horisonten og som den profesjonelle og dyktige leder du er, så er du nå vel forberedt på sommersesongen som nærmer seg. Helt til du får inn en hastekontrakt som må gjennomføres i ferien.
25.05.2011
Ansatte vil ha oppfølging fra sjefen! - Over halvparten av ansatte i norske bedrifter sier at de ikke har fått tydelig oppfølging av sjefen det siste året.
23.05.2011
Nye avtaler om reiseregulativ - Partene i staten har fremforhandlet nye særavtaler. Blant annet gjelder dette Særavtale for reiser innenlands for statens regning.
20.05.2011
Om autoriteter og oppfølging av sykefravær - I 1948 leverte Halvor Landsverk en håndskrevet hovedoppgave ved Universitetet i Oslo. Tittelen var: "Embetsmannen i norske folkeeventyr, med ei jamføring med norskskylde eventyrtradisjonar". Her diskuterer han blant annet doktoren sin rolle i norske folkeeventyr. "Noe" må ha skjedd på veien fra eventyrene oppsto og fram til i dag... Dokteren framstilles i eventyrene både som fagmann og den "kloke" mannen. Men i eventyrene kommer det også tydelig fram at troen på doktorens kompetanse ikke var spesielt høy. Når noen ble friske, mente man at det sto overnaturlige krefter bak...
19.05.2011
Norske ledere mener pengegaver til kunder er greit - 14 av 100 ansatte og ledere i store norske selskaper synes det er greit med pengegaver til kundene.
16.05.2011
Det er i hverdagen slaget står! - Det sier seg selv at ledelse er noe man utøver, ikke bare noe man er. I følge psykolog og HR-rådgiver Erik Jullumstrø ved Infotjenester AS, er det i hverdagen slaget står for ledere. Nå har Infotjenester lansert begrepet Effektiv hverdagsledelse.
16.05.2011
SAS frikjent for aldersdiskriminering - Høyesterett har avsagt dom i saken mellom SAS Norge AS og ti flygere. Saken gjaldt om SAS hadde brukt ulovlig aldersdiskriminering i utvelgelsen av pilotene i forbindelse med oppsigelser grunnet den økonomiske situasjonen i selskapet.
13.05.2011
Ingen store endringer - Fredag ble revidert nasjonalbudsjett lagt frem. Foruten tekniske presiseringer og justeringer, er det ingen store endringer arbeidsgivere må forholde seg til.
11.05.2011
Frikort og skatt på feriepenger - Dersom for eksempel en sommervikar har levert frikort og frikortbeløpet passeres, skal det trekkes skatt av det overstigende beløpet. Dette gjelder også dersom det er utbetaling av feriepenger som er årsaken til at frikortbeløpet overskrides.
10.05.2011
Offentlig sektor ikke noe for aktive ledere? - Arbeidsdagen offentlige ledere må forholde seg til, består av et omfattende regelverk og så mange formaliteter at det blir liten tid til å drive aktiv ledelse. - Passive ledere i offentlig sektor seiler videre, mens de aktive lederne ofte møter uforholdsmessig mye motstand, mener advokat Annette Selmer.
09.05.2011
Mer kontroll fra arbeidstilsynet - Regjeringen styrker Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner som skal brukes til ytterligere fokus på kampen mot sosial dumping i arbeidslivet. Det er klart når revidert nasjonalbudsjett legges frem fredag 13. mai.
06.05.2011
Endringer i id-kortforskriften for bygg og anlegg - Alle bemanningsforetak som leier ut arbeidskraft må være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak for å kunne få id-kort til sine ansatte.
Del siden: