Foreslår endringer i reglene for utenlandske pendlere

Da Skatteetaten innførte nye rutiner for ID-kontroll for utenlandske arbeidstakere i Norge, ble det bråk. Nå ønsker regjeringen å innføre nye regler.
Knut Arild Vold, Journalist
schedule mandag 27. juni 2011
Lesetid: 2 Minutter

Det var i forbindelse med at svensker som ble "tvangsflyttet" til Norge etter reglene i Folkeregisterloven, at det ble mye støy.

Infotjenester har tidligere skrevet om saken i artikkelen "Svensker er fortsatt svensker" om følgene av innstrammingen av praktiseringen av det norske regelverket for å få større kontroll i arbeidet med blant annet falske identiteter.

Nå er et nytt forslag til nye regler sendt ut på høring fra Finansdepartementet, hvor departementet foreslår at de som pendler fra et EØS-land til Norge på grunn av arbeid, kan slippe å bli bostedsregistrert her i landet, selv om de skal arbeide her over seks måneder.
- Det er viktig at arbeidsmarkedet ikke påvirkes negativt av reglene om bostedsregistrering av utlendinger som arbeider i Norge. Forslaget vårt imøtekommer behovet til mange av de som pendler til Norge i dag, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding.

Pendlere fra EØS-land slipper bostedsregistrering
Regelverket i dag er at utenlandske personer som oppholder seg i Norge i minst seks måneder, eller kortere dersom de ikke har til hensikt å bli her midlertidig, skal bostedsregistres i Norge. De foreslåtte reglene vil åpne for at pendlere fra EØS-land kan slippe å bli bostedsregistrert i Norge.

Pendlere med felles hjem med ektefelle og/eller barn i for eksempel Sverige, kan etter forslaget fortsatt være bostedsregistrert i Sverige. Enslige som pendler mellom foreldrehjem i annet land i EØS og bolig i Norge, kan også etter forslaget være bostedsregistrert i foreldrehjemmet fram til det året de fyller 22 år. Etter fylte 22 år kan en enslig pendler være bostedsregistrert i hjemlandet dersom han eller hun har selvstendig bolig der.

Andre elementer i forslaget:

- Det stilles samme krav til pendling (besøkshyppighet) som ved innenlands pendling. For familiependlere må besøkene være hyppige nok til at boligen skal regnes som felles hjem. For enslige pendlere kreves det så regelmessige og hyppige besøk som er rimelig etter forholdene.
- Arbeidsinnvandrere som ikke oppfyller kravene til pendling skal fortsatt bostedsregistreres i Norge. På den annen side skal personer som bare skal være i Norge for å arbeide i en periode på inntil seks måneder, ikke bostedsregistreres her.
- Praksisen med at utenlandske pendlere inntil videre ikke bostedsregistreres i Norge dersom de ikke har søkt om det, blir opprettholdt inntil det er besluttet om regelverket skal endres og eventuelle nye regler er på plass.

- Det er viktig å huske at dette er et forslag som er sendt til høring. Høringsfristen er 27. september. Når regelendringene blir vedtatt, vites ikke, sier rådgiver Arnstein Aarum i Infotjenester AS.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev hver uke, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår

Del siden: LinkedIn twitter