Arbeidstakere i permisjon mister retten til sykepenger

Dersom en arbeidstaker har ekstra lønnet permisjon fra arbeidsgiver, mister vedkommende retten til sykepenger de første 15 dagene.
schedule torsdag 23. juni 2011
Lesetid: 2 Minutter
info

Denne artikkelen er mer enn et år gammel. Husk at regelverket endres jevnlig, og at regelverket som er omtalt kan være utdatert. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på Faghjelp. Les mer om Faghjelp her.

Aftenposten har tidligere skrevet om arbeidstakere som i forbindelse med foreldrepermisjon får ekstra og betalt permisjon fra arbeidsgiver. Da er det viktig å huske på at det kan få økonomiske konsekvenser dersom en selv eller eget barn/barnepasser blir syk.

- Ved permisjon over 14 dager bortfaller retten til sykepenger fra arbeidsgiver og arbeidstaker må opptjene ny sykepengerett - dette gjelder både permisjoner med og uten lønn. Dersom en arbeidstaker innvilges en ekstra betalt permisjon på mer enn 14 dager utover den lovregulerte foreldrepengeperioden, blir konsekvensen at arbeidstakeren etter gjenopptagelsen av arbeidet ikke har sykepengerettigheter fra arbeidsgiveren, sier rådgiver Berit Stokstad ved Simployer.

Syk under permisjonen
I praksis betyr det at dersom man blir syk under permisjonen, betaler NAV i de fleste tilfeller sykepenger fra 15. dag regnet fra den dag arbeidet var avtalt gjenopptatt.

- Sykepengegrunnlaget blir da basert på et gjennomsnitt av inntektsårene 2007, 2008 og 2009 og du vil få 65 prosent av dette grunnlaget, sier Stokstad.

Brekker du eksempelvis et ben og en arm i den siste uken av permisjonen og blir sykmeldt i seks uker, får du ikke sykepenger fra NAV før det har gått 15 dager etter at du i utgangspunktet skulle vært tilbake i jobb. Da får du tilsvarende 65 prosent av tidligere lønn i sykepenger.

- Selv om man har sykemelding fra lege, er ikke arbeidsgiver pliktet å betale lønn etter at permisjonen er over. Sykmeldingen dokumenterer at arbeidstaker har en gyldig grunn for ikke å være tilbake på jobb etter endt permisjon.

Syk etter permisjonen
Blir man syk før det har gått fire uker etter man er tilbake på arbeid, betaler NAV sykepenger fra 15. dag regnet fra sykmeldingsdato.

- Sykepengegrunnlaget beregnes ut fra det samme som over, men du vil få full dekning av lønnen, sier Berit Stokstad ved Simployer.

Positivt med permisjoner
Berit Stokstad synes det er positivt at arbeidsgiver tilrettelegger for permisjoner for sine ansatte. Imidlertid gjelder det å være oppmerksom på alle utfordringene permisjoner kan skape.

- Denne saken i Aftenposten omhandler permisjon i forbindelse med fødsel, men dersom permisjonen hadde skyldtes en lengre reise som faller utenfor ferie, er reglene annerledes. Da vil retten til sykepenger både fra arbeidsgiver og NAV falle helt bort dersom permisjonen er av en måneds varighet eller mer, opplyser rådgiver Berit Stokstad i rådgivingsselskapet Simployer.

Får alle ansatte god og riktig informasjon samtidig? 

Med en personalhåndbok fra Simployer, sikrer du felles oversikt over rettigheter, plikter og velferdsordninger i virksomheten. Les mer om personalhåndbok fra Simployer her

Del siden: LinkedIn twitter